ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 143 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής

Πρωτοβουλία

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 με πρωτοβουλία του Καθ. Στέλιου Στυλιανίδη και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα με βάση τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης είκοσι τεσσάρων συνολικά στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και δύο Κέντρων Ημέρας, καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. έχει υποστηρίξει την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) στον 5ο ΤΟΨΥ Αττικής, στην Στερεά Ελλάδα και τα Τρίκαλα και τοπικών συλλόγων ψυχικής υγείας (Χαλκίδα, Β. Προάστια Αττικής, Βοιωτία). 

Σκοπός μας είναι η παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα. 

Η ποιότητα της φροντίδας διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του Π.Ο.Υ., της διασύνδεσης με τις τοπικές υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους χρήστες και τις οικογένειες, της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών.Στόχος δράσης

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη

 

Χρονική διάρκεια

19 μήνες (1η Οκτωβρίου 2014 - 30 Απριλίου 2016)


Περιγραφή

Η δράση στόχευε στο να δημιουργήσει ένα μοντέλο υποστήριξης για την κατάθλιψη που να μπορεί να διαδοθεί χωρίς μεγάλο κόστος και να είναι επομένως βιώσιμο. Βασικός σκοπός ήταν η εκπαίδευση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας – ατόμων με συμπτωματολογία κατάθλιψης, στην οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας της Ε.Π.Α.Ψ.Υ., της Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης (ΜΑΖΙ) και του Ψυχιατρικού Κέντρου Salten (Norway) θα υλοποιηθεί παρέμβαση στα εξής στάδια: α) Σχεδιασμός Παρέμβασης (Εκπαιδευτικό πακέτο για τη θεραπευτική παρέμβαση και την εκπαίδευση στην αυτοβοήθεια) β) Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και Συστηματοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού σε ηλεκτρονική μορφή για e-learning, γ) Εκπαίδευση Εκπαιδευτών οι οποίοι θα παρέμβουν σε 10 περιοχές δράσης, δ) Θεραπευτικές Ομάδες για την κατάθλιψη και την αυτοκτονικότητα, ε) Εκπαίδευση Ληπτών στην οργάνωση ομάδων Αυτοβοήθειας, στ) Ανάπτυξη Ομάδων Αυτοβοήθειας και Υποστήριξή τους – δημιουργία τοπικών κέντρων ενημέρωσης, ζ) Αξιολόγηση, η) Διάδοση των αποτελεσμάτων. Η δράση θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής και των Κυκλάδων, ώστε να ενισχυθούν οι υπάρχουσες υπηρεσίες και δράσεις

Στο πρόγραμμα ακολουθήθηκε το μοντέλο παρέμβασης 4-επιπέδων  της European Aliance Against Depression (μέλος της οποίας είναι η ΕΠΑΨΥ) και αποτελείται από αρκετές ταυτόχρονες παρεμβάσεις δραστηριότητες οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι παράγουν συνδυαστικά αποτελέσματα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το σχέδιο «Πολίτες κατά της κατάθλιψης» έθεσε σε εφαρμογή διάφορες ενέργειες που ήταν πραγματικά καινοτόμες για την Ελλάδα. Οι εμπειρογνώμονες βάσει προσωπικής εμπειρίας (experts by experience) ήταν μέρος του προγράμματος σε κάθε στάδιο (προγραμματισμός, εκπαιδευτικές συναντήσεις, αξιολόγηση, διάδοση, δημόσια συνέδρια) με αμοιβή. Οι ομάδες αυτοβοήθειας για προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη είναι σπάνιες στην Ελλάδα. Τέλος, οι δομημένες ομαδικές παρεμβάσεις δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας, αν και έχουν αποδειχθεί τόσο αποτελεσματικές όσο και χαμηλού κόστους και άρα βιώσιμες.. Αυτές οι τρεις καινοτομίες είχαν θετική ανταπόκριση από τους ωφελούμενους. Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου, η διαθεσιμότητα κοινωνικών πόρων και η έννοια της προσωπικής ανάκαμψης (recovery) αποτελούν βασικά στοιχεία για την υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας των ομάδων αυτοβοήθειας και των παρεμβάσεων αυτοβοήθειας εν γένει. 

 • Δημιουργία 2 εγχειριδίων (Συνεργασία με εταίρους, focus groups, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, αξιοποίηση αρχικής αξιολόγησης)
 • Εκπαίδευση 38 επαγγελματιών
 • Εκπαίδευση 140 ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Πάρος, Σύρος, Κέα, Άνδρο, Τήνο , Καλλιθέα, Ν. Ηράκλειο (2 εκπαιδευτικά), Γαλάτσι, Μαρούσι, Τρίκαλα)
 • 120 άτομα εντάχθηκαν σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες
 • Αρχική αξιολόγηση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων 150 ατόμων
 • Δημιουργήθηκαν 5 νέες ομάδες αυτοβοήθειας: Ν. Ηράκλειο, Πάρος, Σύρος, Γαλάτσι, Τήνος
 • Δράσεις δημοσιότητας:
  • 35 φορείς ενεπλάκησαν στην υλοποίηση (ημερίδες, υποστήριξη δημοσιότητας, υποστήριξη εκπαιδευτικών - ομάδων)
  • 10 δημόσιες εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Εκτιμώμενη συμμετοχή: 1450 άτομα
  • 2 Συναντήσεις με στελέχη φορέων (Δήμος Ηρακλείου, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών). 38 άτομα
  • 11 παρουσιάσεις σε επιστημονικό πλαίσιο (συνέδρια, δημοσιεύσεις)
  • 42 αναφορές σε ΜΜΕ (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος

Το επόμενο βήμα θα είναι η οργάνωση ενός στρατηγικού σχεδίου που θα ενσωματωθεί στην ελληνική εθνική πολιτική ψυχικής υγείας για τη στήριξη της ίδρυσης ομάδων αυτοβοήθειας σε όλη τη χώρα σε μια συνεχιζόμενη περίοδο κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Τόπος Δράσης

Πάρος, Σύρος, Κέα, Άνδρος, Τήνος, Ν. Ηράκλειο, Χαλάνδρι, Καλλιθέα, Γαλάτσι, Τρίκαλα, Μαρούσι


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ «ΜΑΖΙ», ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΤΕΝ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ MAISON BLANCHE (ΓΑΛΛΙΑ)

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του
Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της
κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας
 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ 42 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 17 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ


Οφέλη για τον Οργανισμό

 •  Αλλαγή στάσεων σχετικά με την έννοια της αυτοβοήθειας, της ενεργούς εμπλοκής των ασθενών στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών, δημιουργία cost effective μοντέλου υποστήριξης για την κατάθλιψη
 • Ενίσχυση παροχής υπηρεσιών στις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΕΠΑΨΥ (αξιολόγηση 150 ατόμων, 120 άτομα σε ομάδες ψυχοεκπαίδευσης)
 • Δημιουργία έντυπου υλικού (2 εγχειρίδια)
 • Δικτύωση οργανισμού (38 φορείς ενεπλάκησαν στην υλοποίηση)
 • Προβολή οργανισμού (42 αναφορές ΜΜΕ, 11 δημόσιες εκδηλώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις)Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation