ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 197 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ"

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝΣτόχος δράσης

Η δωρεάν και εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμος Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' αποτελεί ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της «αειφορικής εκπαίδευσης» δηλαδή στοχεύει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ενεργό πολιτειότητα -δρώντας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης-. Εν ολίγοις, vα αποκτήσουν τουριστική και καταναλωτική συνείδηση, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τους τουριστικούς προορισμούς στους οποίους ταξιδεύουν (https://youtu.be/ImVqdApN7Os).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση μας απευθύνεται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μαθητές και παιδαγωγούς), Τριτοβάθμια (φοιτητές και καθηγητές), στελέχη δήμων, κοινωνία πολιτών, εθελοντές, εμψυχωτές, γονείς, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος πρωτοβουλιών που προωθούν την Agenda 2030 του ΟΗΕ και τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ενδεικτικά: https://www.youtube.com/watch?v=ZQxD9lap0Gc&feature=youtu.be, SOS4LOVE project & 7ο δημοτικό Αγίου Δημητρίου

https://www.facebook.com/2o-EPAL-Galatsi-1798204970220160/?__tn__=kC-R&eid=ARBZsW_oZ5RmiCJ8bOLIDHOkmbe3CNWyVMGEYAYzz_yXss0vEWY9JhvpYQmVEcIZMBH26NYLuy_3kobd&hc_ref=ARTr-fpe14KPYSTDXs5pN2jWT2yOnIWXXBFCZ8RKz2a0rC3PFdLlt5bQz5EczS-SA2s&fref=nf&__xts__[0]=68.ARACN7nNz-8EdUtZ1QY1DFAckswhY_StmNYYEpisS_6Y85nAFv_flAdZGBPkB-FUwrfEI8G0L9ImQbiOoA_kXyvQgyLETct1e0Hd__hN_TQ0-j02O2ah6tE6bgAryDhXx1LBCVE8-YgN9EiUq8YsWckfuQiLeMzSlsFjV54yJ8V0NeqQ0FZZ6A, 2ο  ΕΠΑΛ Γαλατσίου.

 

Χρονική διάρκεια

Το δωρεάν και εθελοντικό μας εργαστήρι πραγματοποιήθηκε πιλοτικά το 2014-2015 και έκτοτε συνυλοποιείται ανελλιπώς έως σήμερα (7 έτη), ενώ πρόκειται να διαρκέσει έως το 2030, παρακολουθώντας και όντας εναρμονιζόμενο με την Agenda 2030 του ΟΗΕ.


Περιγραφή

Τα βιωματικά εργαστήρια (1-3 ωρών) στηρίζονται σε έργα εικαστικών / καλλιτεχνών, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό υλικό, σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία.

Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ο «δημιουργικός και παιγνιώδης χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές έννοιες πολύ σημαντικές για τον τουρισμό, όπως είναι, ανά περίπτωση: το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η αγορά εργασίας/επάγγελμα, η ψυχαγωγία, η γεωγραφία, η ιστορία, ο ακτιβισμός, η κοινωνία, η τοπικότητα, ο εθελοντισμός,  η οικονομία κ.λπ.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόγραμμα με στόχο την προώθηση αξιών, διεθνών και παγκόσμιων Οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών μέσω της ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης.

Μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας, που βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, συνδυάζονται βιωματικά ημιδομημένα εργαστήρια που παρέχουν μεγάλη αυτενέργεια στους συμμετέχοντες, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικές ασκήσεις και άλλες δράσεις, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν ενεργό ρόλο (https://www.youtube.com/watch?v=A8HpqBG_4zs&feature=youtu.be). 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

"Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, κρίνοντας από την απήχηση και ζήτηση που έχει, μέχρι στιγμής, σε παιδιά και ενήλικες από όλη την Ελλάδα. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μέσα σε 7 έτη (2014-2021) εκπαιδεύσαμε ΔΩΡΕΑΝ σχεδόν 15.000 άτομα (παιδιά και ενήλικες) πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)-Agenda 2030 του ΟΗΕ-.

Παράλληλα, υπήρξε συμμετοχή της δράσης σε ποικίλες εκδηλώσεις και κοινά-στόχο (ελληνόφωνα & αγγλόφωνα) με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοσή της π.χ. σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων –πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση- (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ΙΕΚ, πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά κ.α.), σε φεστιβάλ (επιστημών, εθελοντισμού, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, παιδιού), σε παιδαγωγικά και τουριστικά συνέδρια, σε εξειδικευμένα workshops εκπαιδευτικών/παιδαγωγών/εθελοντών/στελεχών δήμων, σε ειδικά σχολεία (εεεεκ), σε πολυπολιτισμικά σχολεία, σε αειφορικά σχολεία, σε οικολογικά σχολεία, σε ιστορικά σχολεία, σε ανοιχτά σχολεία, σε εκκλησιαστικά σχολεία, σε επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), σε λυκειακές τάξεις, σε τμήματα erasmus (σχολικές ανταλλαγές), σε e-twinning (αδελφοποιήσεις σχολείων), σε σχολικές εκδηλώσεις, σε τελικές εορτές, σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία, σε πάρκα, σε πλατείες, σε fora, σε εξειδικευμένους οργανισμούς κ.α. Τόπος Δράσης

"

Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' κατά βάση υλοποιείται στην Ελλάδα, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο κοινό ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί πάνω στο αντικείμενο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα,  επειδή ο κύριος όγκος των σχολείων βρίσκονται στην Αττική και στα περίχωρα της, εκεί πραγματοποιήθηκε και η πλειοψηφία των εργαστηρίων, αλλά φυσικά και σε όλη την Ελλάδα (νησιά Αιγαίου και Ιονίου, Ηπειρωτική Ελλάδα, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη κ.ο.κ), ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και συντονισμό με τις 2 εκπαιδεύτριες (για το χρόνο και τόπο υλοποίησης, για τις μαθησιακές ανάγκες και ενδιαφέροντα του κοινού στόχου, για τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου  και τη δράση που προτίθενται να αναλάβουν ως δέσμευση σε όσα έμαθαν).

Επιπλέον, όμως το πρόγραμμα έχει ταξιδέψει, με τον παραδοσιακό τρόπο, στο Ην. Βασίλειο και στην Κύπρο (μετά από πρόσκλησή του σε διακρατικό πρόγραμμα και σε πσγκόσμιο συνέδριο με κοινό από όλο τον κοσμο), αλλά και μέσω προγραμμάτων Erasmus & Ε-twinning στην Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία (με κοινό καθηγητές και μαθητές που συμμετείχαν στα αντίστοιχα προγράμματα), ενώ έχει κατορθώσει να αναρτηθεί, ως καλή πρακτική, στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού -κατόπιν αξιολόγησης- (http://www.tourism4development2017.org/solutions/tourist-junior-traveling-suitcase/, Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), Άριστη μελέτη περίπτωσης), αλλά και στο SDG Global Festival of Action (https://sdgactionawards.org/initiative/1807).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το κύριο χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας μας είναι η στενή και πολυ-ποίκιλη συνεργασία με φορείς (τόσο στο κομμάτι της παροχής υλικού, όσο και συμμετοχής στα εργαστήρια), διότι χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί η δράση.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα υλοποιείται επισήμως κάτω από την ομπρέλα πολυάριθμων φορέων όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η Περιφέρεια Αττικής, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης, το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο Πληροφόρησης και Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών κ.α. οι οποίοι παρέχουν το εξαιρετικό υλικό τους αναφορικά με τον τουρισμό και την αειφορία. Ενδειτιικά: https://www.facebook.com/to.steki.EU/posts/1003684413121430, Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (EE),

https://www.facebook.com/theUNinGreek/videos/1540710732630608/, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNESCO).

 

Παράλληλα, έχει υπάρξει συνεργασία με τους κάτωθι φορείς: Όμιλο Unesco Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, Όμιλο Unesco Αμαρουσίου, Όμιλο Unesco Σερρών, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, ενώ έχει αποκτήσει έγκριση υλοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2017) και φιλοξενείται, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων «Έλα μαζί μας» Κοινωφελές Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης (Σύνδεσμος Υποτρόφων), «MindtheLab» Μετρό Αθηνών, «Βραδιά του Ερευνητή» Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, «Ανοιχτά σχολεία» Δήμος Αθηναίων, “Let’sdoitGreece” & “MoneyShow” σε συνδυασμό με πρόγραμμα Ε-twinning & Erasmus+, «Φεστιβάλ Παιδιού» Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, «Φεστιβάλ Παιχνιδιού» Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης, “TeachersForEurope” Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», «Ονειρούπολη» Δήμος Δράμας, «ΠΑΡΟΔΟΣ 17» Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, «Athens Science Festival» Βρετανικό Συμβούλιο «SOS4LOVE PROJECT» & «TheAthensweneed» πρωτοβουλίες για τα ΗΕ, «Παν/μιο παιδιών» Δήμος Καβάλας, ΚΕΣΥΠ Πατησίων και Χαλκίδας, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ωνάση, Βιβλιοθήκη ΟΠΑΝΔΑ, Βιβλιοθήκη Βέροιας, Πολεμικό Μουσείο, Κιβωτός του Κόσμου, Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά και των τηλεοπτικών εκπαιδευτικών εκπομπών «Περί παιδείας», «Ανάδειξε το- Παιδί», καθώς επίσης και της ραδιοφωνικής εκπομπής “Hellas Plus” της ΕΡΤ κ.α.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ίσως ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της (τόσο από την πλευρά των διοργανωτών, όσο και από την πλευρά των συμμετεχόντων) σε συνδυασμό με το δωρεάν κόστος υλοποίησης και συμμετοχής για κάθε ωφελούμενο (στην ουσία το αναλαμβάνουν εξολοκλήρου οι εθελόντριες εκπαιδεύτριες και δημιουργοί της δράσης).

Εν ολίγοις, δεδομένου ότι η δράση αυτή αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία 2 στελεχών του Δημοσίου Τομέα, της  Δρ. Ελευθερίας Μ. Γκρίμπα (Υποτρόφου  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Ν. Ηγουμενάκη) & Στέλεχος του Υπουργείου Τουρισμού και της Ευαγγελίας Μ. Γκρίμπα (Msc., Υποτρόφου  Ιδρύματος Αλ. Ωνάση, Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Χαλκιόπουλου, PwC) &Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς ενδιαφερόμενους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν εθελοντικά  στη δράση , και μάλιστα υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν ενεργό ρόλο,  κατά την υλοποίησή της , αποτελώντας τους ωφελούμενους, περί τα 15.000  άτομα για τα 7 έτη διεξαγωγής της δράσης (μαθητές/παιδαγωγούς από Ελλάδα κι εξωτερικό, εμψυχωτές, φοιτητές, στελέχη δήμων, γονείς, κοινωνία πολιτών  κ.α.)


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η απήχηση του προγράμματος τεράστια και αποδεικνύεται από επιστολές ευχαριστήριες, συστατικές, υποστήριξης, καλής εκτέλεσης, τις επίσημες αξιολογήσεις σχολείων και φορέων, αλλά και τα θετικά ηλεκτρονικά μηνύματα που κατέθεσαν διευθυντές κι εκπαιδευτικοί σχολείων, το «λεύκωμα εντυπώσεων» μαθητών κι εκπαιδευτικών, που συμπληρώνεται πάντοτε μετά το πέρας της διεξαγωγής του εργαστηρίου, αλλά και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τα παιδιά, τις αγκαλιές και τα χαρούμενα πρόσωπα μετά τη λήξη του εργαστηρίου. Η εξαιρετική επιτυχία του προγράμματος επισφραγίστηκε με πληθώρα διακρίσεων (βραβείων, επαίνων  κ.ά) που απέσπασε αυτό, από το πρώτο κιόλας έτος επίσημης υλοποίησής του. 

Ενδεικτικά: http://www.gnto.gov.gr/el/03042017-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BF%CF%84-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%C2%AB%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%E2%80%93-%CE%BC%CE%B9%CE%B1, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (GNTO), Βράβευση από ΓΓ ΕΟΤ

https://www.facebook.com/9dimeida/videos/1818527061516602/,  Καμπάνια antibulling-Βράβευση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δωρεάν Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμα Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Δωρεάν και Εθελοντική καινοτόμος δράση "Μια βαλίτσα ταξιδεύει"

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού: "Ο Μικρός Τουρίστας"Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation