ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 195 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά

Πρωτοβουλία

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού: "Ο Μικρός Τουρίστας"

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού: "Ο Μικρός Τουρίστας"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝΣτόχος δράσης

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει σε ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, ενεργοποίηση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της «τουριστικής εκπαίδευσης» δηλαδή στοχεύει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ενεργό πολιτειότητα -δρώντας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης-. Εν ολίγοις, vα αποκτήσουν τουριστική συνείδηση, αρχικά, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας την Ελλάδα μας και τους τουριστικούς της προορισμούς και στη συνέχεια, όλες τις χώρες στις οποίες ταξιδεύουν, σεβόμενοι το περιβάλλον και αλληλεπιδρώντας θετικά με τους ντόπιους.

Μάλιστα, το γεγονός ότι η 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2017 ως “Διεθνές Έτος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης” (A/RES/70/193), καθιστούν τη δημιουργική δράση μας απαραίτητη και επιβεβλημένη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Υπήρξε συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις και σε διαφορετικά κοινά-στόχο με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοση του προγράμματος. Αναλυτικότερα, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων -πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση- (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ΙΕΚ, πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά κ.α.), σε φεστιβάλ (επιστημών, εθελοντισμού, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, παιδιού, βραδιά ερευνητή), σε παιδαγωγικά και τουριστικά συνέδρια, σε εξειδικευμένα workshops εκπαιδευτικών/παιδαγωγών/εθελοντών/στελεχών δήμων, σε ειδικά σχολεία (εεεεκ), σε πολυπολιτισμικά σχολεία, σε αειφορικά σχολεία, σε οικολογικά σχολεία, σε ιστορικά σχολεία, σε ανοιχτά σχολεία, σε εκκλησιαστικά σχολεία, σε επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), σε λυκειακές τάξεις, σε τμήματα erasmus (σχολικές ανταλλαγές), σε e-twinning (αδελφοποιήσεις σχολείων), σε σχολικές εκδηλώσεις, σε τελικές εορτές κ.α.

Συνολικά πάνω από  100 συνεργασίες -εκπαιδευτικοί φορείς & επίσημες εισηγήσεις/ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις- πραγματοποιήθηκαν και για τα 2 πρώτα έτη και συνεχίζουμε  δ υ ν α μ ι κ ά!

 

Χρονική διάρκεια

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και συνεχίζεται …


Περιγραφή

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται μέσω διεξαγωγής βιωματικών εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων (από μια έως τρεις ώρες) που στηρίζονται σε: έργα εικαστικών/ καλλιτεχνών, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό υλικό και φυσικά, μέσω σύγχρονης παιδαγωγικής μεθοδολογίας.

Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ο «δημιουργικός και παιγνιώδης χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές έννοιες πολύ σημαντικές για τον τουρισμό, όπως είναι, ανά περίπτωση: το φυσικό περιβάλλον/η γεωγραφία, ο πολιτισμός/η ιστορία, η γαστρονομία, η αγορά εργασίας/επάγγελμα, η ψυχαγωγία/ο εθελοντισμός,  ο ακτιβισμός/η κοινωνία, η τοπικότητα/η οικονομία, η Ευρώπη, οι ΣΒΑ (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης).

«Ο Μικρός Τουρίστας - Μια βαλίτσα ταξιδεύει» αποτελεί ένα πρόγραμμα με στόχο την προώθηση αξιών, διεθνών και παγκόσμιων Οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εντάσσεται παράλληλα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας Ατζέντας 2030 (Εκπαίδευση 2030) για την Αειφόρο Ανάπτυξη Στόχων, με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών μέσω της ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης. Επομένως, δια μέσου συνεργατικών δράσεων προωθεί την ανάδειξη ισότητας και σεβασμού, την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και κατανόησης που οδηγεί στην επίλυση όποιων διαφορών, εφόσον υπάρξουν, εδραιώνοντας αξίες όπως η ειρήνη και η δημοκρατία. Συγκεκριμένα, μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας συνδυάζονται βιωματικά ημιδομημένα εργαστήρια που παρέχουν μεγάλη αυτενέργεια στους συμμετέχοντες, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικές ασκήσεις και άλλες δράσεις, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν ενεργό ρόλο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η απήχηση του προγράμματος αποδεικνύεται από επιστολές ευχαριστήριες, συστατικές, υποστήριξης, καλής εκτέλεσης, τις επίσημες αξιολογήσεις, αλλά και τα θετικά ηλεκτρονικά μηνύματα που κατέθεσαν διευθυντές κι εκπαιδευτικοί σχολείων, το «λεύκωμα εντυπώσεων» μαθητών κι εκπαιδευτικών, που συμπληρώνεται πάντοτε μετά το πέρας της διεξαγωγής του εργαστηρίου, αλλά και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τα παιδιά, τις αγκαλιές και τα χαρούμενα πρόσωπα μετά τη λήξη του εργαστηρίου.

Η δε μεγάλη επιτυχία του προγράμματος επισφραγίστηκε με πληθώρα διακρίσεων (βραβείων, επαίνων κ.ά.) που απέσπασε, από το πρώτο κιόλας έτος επίσημης υλοποίησής του (βλέπε παρουσίαση).Τόπος Δράσης

Το Πολυβραβευμένο Καινοτόμο Βιωματικό ΔιαθεματικόΠολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Πιλοτικά έχει υλοποιηθεί σε Η.Β., ενώ προγραμματίζεται να «τρέξει» σε Κύπρο, Νορβηγία, Ιταλία (βλέπε παρουσίαση).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται επισήμως κάτω από την ομπρέλα (αιγίδα/στήριξη) πολυάριθμων φορέων όπως: Υπουργείο Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για συγκεκριμένες εκδηλώσεις), Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (EuropeDirectCityofAthens), Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Όμιλος Unesco Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Όμιλος Unesco Αμαρουσίου και Σερρών, Πολεμικό Μουσείο, Βιβλιοθήκες ΟΠΑΝΔΑ, ενώ, έχει αποκτήσει έγκριση υλοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2017) και φιλοξενείται, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι, στις εθελοντικές δράσεις «Έλα μαζί μας» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης (Σύνδεσμος Υποτρόφων), «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων, «MindtheLab» στο Μετρό Αθηνών, «Βραδιά του Ερευνητή» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, «AthensScienceFestival» της Τεχνόπολης/Βρετανικού Συμβουλίου, “Let’s do it Greece” σε συνδυασμό με πρόγραμμα e-twinning, «Φεστιβάλ Παιδιού» του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, «Φεστιβάλ Παιχνιδιού» του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, «ΠΑΡΟΔΟΣ 17» του Σώματος Ελλήνων Οδηγών, «Teachers for Europe Ambassadors” της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, «The Athens we need» πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών (World Urban Campaign), «Ονειρούπολη» της Δημωφέλειας, «Εκπαιδευτικά προγράμματα» της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ωνάση, "Βιώσιμη Ευρώπη για όλους" της Ελληνικης Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη κ.α.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το Στέλεχος του Υπουργείου Τουρισμού Δρ. Ελευθερία Μ. Γκρίμπα / Δημιουργός και Εθελόντρια Εκπαιδεύτρια της δράσης (Υπότροφος  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Ν. Ηγουμενάκη),  Ερευνήτρια–Συγγραφέας, σε συνεργασία με το Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Msc Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα Συντονίστρια και Εθελόντρια Διευκολύντρια της δράσης (Υπότροφος  Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Αλ. Ωνάσης, Ι. Χαλκιόπουλου),  Μελετήτρια – Συντονίστρια, σχεδίασαν (2010-2013), εφάρμοσαν πιλοτικά (2013-2015) και υλοποίησαν (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) το Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'', ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ (δηλαδή χωρίς αμοιβή για τις ίδιες, καλύπτοντας με δικά τους έξοδα λειτουργικό κόστος εργαστηρίου, έξοδα μετακίνησης/διαμονής/μεταφοράς και με χρήση κανονικής άδειας, αλλά & με δωρεάν κόστος συμμετοχής ωφελούμενων).


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Πολυβραβευμένο Καινοτόμο Βιωματικό ΔιαθεματικόΠολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, κρίνοντας από την απήχηση και ζήτηση που έχει, μέχρι στιγμής, σε παιδιά και ενήλικες από όλη την Ελλάδα. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μέσα σε ένα σχολικό έτος (2015-2016) εκπαιδεύτηκαν από τις δυο εθελόντριες πάνω από 1.500 άτομα (μαθητές και εκπαιδευτικοί), το 2016-2017 στα εργαστήρια μας συμμετείχαν πάνω από 3.500 άτομα, ενώ και φέτος η ζήτηση είναι εξίσου αυξητική και το πρόγραμμα αποτελεί μέρος ήδη καθιερωμένων εκπαιδευτικών / περιβαλλοντικών / κοινωνικών / πολιτιστικών δράσεων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δωρεάν Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμα Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Δωρεάν και Εθελοντική καινοτόμος δράση "Μια βαλίτσα ταξιδεύει"

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ"

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation