ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 194 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις σήραγγες της Ολυμπίας Οδού

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις σήραγγες της Ολυμπίας Οδού
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.Στόχος δράσης

Η Ολυμπία οδός συμμετέχει σε έναν ευρωπαϊκό στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στις παλαιότερες σήραγγες του αυτοκινητόδρομου. Συγκεκριμένα, στις 17 από τις συνολικά 29 σήραγγες της Ολυμπίας Οδού, πέντε στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και 12 στην Περιμετρική Πατρών, αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με τον πιο φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία LED.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη βελτίωση ορατότητας για τους οδηγούς με τη συνολική αναβάθμιση των σηράγγων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γενικό κοινό, οδηγοί και ταξιδιώτες, τοπικές κοινωνίες.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα της αντικατάστασης της τεχνολογίας φωτισμού ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2018. Τα οφέλη από τη χρήση της νέας τεχνολογίας εκτείνονται στο διηνεκές και πάντως όσο η τεχνολογία LED είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία.  


Περιγραφή

Η Ολυμπία Οδός ανέλαβε την πρωτοβουλία αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών από περιβαλλοντικά φιλικότερα τεχνολογίας LED στις σήραγγες των υφιστάμενων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου, Ελευσίνα-Κόρινθος και Περιμετρική Πατρών, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων σε μια προσπάθεια να συμβάλλει σε μία περισσότερο ορθολογική χρήση της ενέργειας και παράλληλα να αποτελέσει μέρος της λύσης για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επίσης καθαρισμός και βαφή των τοιχωμάτων των σηράγγων, αναβαθμίζοντας συνολικά το οδηγικό περιβάλλον με  ομοιόμορφα χαρακτηριστικά και βελτίωση ορατότητας.   


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα έχει μειωθεί κατά 60%, 
  • Συνολικά εξοικονομούνται ετησίως περισσότερες από 8 εκατ. kWh
  • Εκλύονται σχεδόν 4.000 λιγότεροι τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως
  • Βελτίωση της ορατότητας των οδηγών, μεσω της δημιουργίας ενός οδηγικού περιβάλλοντος με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. 


Τόπος Δράσης

Σήραγγες Κακιάς Σκάλας και Περιμετρική Πατρών 


Συνεργασία με φορέα

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Vinci Construction Grand Projects Hellas.

 


Συμμετοχή εργαζομένων

Τεχνική Διεύθυνση εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Παραχώρηση: 6 άτομα, 5 Μηχανικοί και 1 Περιβαλλοντολόγος 

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους ενέργειας μέσω: 

  • της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 60%, καθώς εξοικονομούνται ετησίως περισσότερες από 8 εκατ. kWh 
  • της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 4.000 τόνους ισαδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως

Βελτίωση της ορατότητας των οδηγών, μέσω της δημιουργίας ενός οδηγικού περιβάλλοντος με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. 

Δημιουργία ενός ασφαλέστερου αυτοκινητόδρομου με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων εντός των σηράγγων.  
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation