ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 163 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα «Κατ 'Οίκον Παρέμβασης στην Άνοια»

Πρόγραμμα «Κατ Οίκον Παρέμβασης στην Άνοια»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Το Κοινωφελές Σωματείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ  ιδρύθηκε το 2009 στην Πάτρα από επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στόχος του είναι η παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με άνοια και τις οικογένειες τους).

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.frodizo.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση ποιότητας της ζωής των ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών τους καθώς και στην πρόληψη της Άνοιας στην Κοινότητα, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό και έχει πολύπλευρες κοινωνικές προεκτάσεις. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Άτομα που πάσχουν από Άνοια
Οικογενειακοί Φροντιστές ασθενών με Άνοια
Άτομα Τρίτης Ηλικίας

Πολίτες

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στόχος είναι να υλοποιείται για όσο υπάρχουν ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα "Κατ' οίκον Παρέμβαση στην Άνοια" σχεδιάστηκε προκειμένου να καλύψει τις πολυάριθμες ανάγκες που σχετίζονται με την άνοια στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας  εξαιτίας της απουσία δομών υποστήριξης του ανοϊκού πληθυσμού στην περιοχή  σε συνδυασμό με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων  που νοσούν από κάποια μορφής άνοια (υπολογίζονται 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα ) και την δυσχέρεια της ελληνικής οικογένειας στα χρόνια της οικονομική κρίσης.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος  προσφέρονται οι παρακάτω κατ' οίκον υπηρεσίες:

Νοητική ενδυνάμωση και  σωματική ενδυνάμωση στους ανοϊκούς ασθενείς προκειμένου να ενισχυθούν οι γνωστικές τους λειτουργίες, να  διατηρηθεί η αυτονομία και η λειτουργικότητά τους και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους . Επιπλέον παρέχεται εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών τους στη διαδικασία νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης  ώστε να μπορούν να την εφαρμόζουν οι ίδιοι στους ανθρώπους που φροντίζουν  μετά το τέλος του προγράμματος  με στόχο τη βιωσιμότητα της παρέμβασης και την διατήρηση της λειτουργικότητας του ασθενούς για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια.
Συμβουλευτική στους φροντιστές για την διαχείριση της επιβάρυνσης που προκύπτει από τη φροντίδα.
Συμβουλευτική στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ανοϊκούς ασθενείς και την ασφαλή διαβίωσή στην οικία τους.
Υλοποίηση σεμιναρίων για οικογενειακούς φροντιστές με θέματα διαχείρισης της Άνοιας και συγκρότηση ομάδων ψυχοεκπαίδευσης και αποφόρτισης  φροντιστών τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με την κατ’  οίκον συμβουλευτική που παρέχεται.

Η κατ’ οίκον παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και σχεδιάζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του έργου. Πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ανά ειδικότητα για έξι μήνες σε κάθε συμμετέχοντα. Ο σχεδιασμός αλλά και η παρακολούθηση της πορείας της παρέμβασης βασίζεται στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται σε ασθενείς και φροντιστές στην έναρξη της και στο τέλος της με έγκριτα εργαλεία (νευροψυχολογική αξιολόγηση σε ασθενείς, σωματική λειτουργικότητα ασθενών ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση φροντιστών).  

Μετά το τέλος του προγράμματος χορηγείται  στους φροντιστές οδηγός νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης καθώς και νοσηλευτικής φροντίδας στην άνοια ως εργαλείο για την συνέχιση της παρέμβασης. Επίσης πραγματοποιούνται follow-up επισκέψεις.

Το έργο αποτέλεσε καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς με άνοια καθώς δεν είχε καταγραφεί νωρίτερα στην Ελλάδα ανάλογη παρέμβαση κατ’ οίκον με ολιστική προσέγγιση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να διευκολυνθεί η διαβίωση τους στην οικία τους.

Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες με στόχο την πρόληψη της άνοιας και την  ευαισθητοποίηση της κοινότητας:

Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Μνήμης το οποίο στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση πρώιμων συμπτωμάτων της άνοιας στο πληθυσμό της Τρίτης Ηλικίας,  στη διατήρηση της λειτουργικότητας μετά την πρώτη διάγνωση   μέσω μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων και στην πρόληψη της άνοιας.
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πρόληψη της άνοιας στο ευρύτερο κοινό της Πάτρας, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τους εθελοντές τους Σωματείου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο της κατ' οίκον παρέμβασης έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάιο 2015 μέχρι σήμερα πάνω από 3.500 (τρεισήμισι χιλιάδες) κατ’ οίκον επισκέψεις από τους επαγγελματίες του σωματείου ενώ έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 120 (εκατόν είκοσι)  οικογένειες που φροντίζουν άτομο με άνοια όπου κάθε ωφελούμενος εξασφάλιζε  6μήνη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατ’ οίκον παρέμβασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων της παρέμβασης  τα οποία είναι μετρήσιμα βρέθηκε ότι οι περισσότεροι  ασθενείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν σταθερότητα στη πορεία της νόσου στο γνωστικό επίπεδο, βελτίωση στη διάθεσή τους και την λειτουργικότητα  τους.

Όσον αφορά τους φροντιστές βρέθηκε ότι μετά το τέλος του προγράμματος εμφάνισαν μειωμένα ποσοστά επιβάρυνσης και άγχους και ανέφεραν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην παροχή της φροντίδας τους. Γεγονός που ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία των φροντιστών τους καθιστώντας τους πιο εύκολη την διεκπεραίωση των υπολοίπων κοινωνικών ρόλων που έχουν ως γονείς , σύζυγοι κλπ. με  αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο  με δείγμα 42 οικογενειακούς φροντιστές  έδειξε ότι πριν τη συμμετοχή τους στην κατ' οίκον παρέμβαση  το 54% των συμμετεχόντων παρουσίαζε μέτρια έως σοβαρή επιβάρυνση το οποίο μειώθηκε σε 35% μετά το πέρας της παρέμβασης.

 Τέλος μεγάλος αριθμός πολιτών (άνω των 400) συμμετείχαν σε δράσεις Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης του προγράμματος ενισχύοντας τη σύσταση Φιλικών Κοινοτήτων  για την άνοια ώστε να μειωθεί  το στίγμα που φέρουν οι ανοϊκοί ασθενείς. Τόπος Δράσης

Ευρύτερη περιοχή Δήμου Πατρέων


Συνεργασία με φορέα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατ’  Οίκον Παρέμβασης στην Άνοια το σωματείο συνεργάζεται με φορείς τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και με άλλους οργανισμούς από την κοινωνία των πολιτών. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης για την άνοια στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα υλοποιείται από δύο εργαζομένους με σχέση έμμισθης εργασίας πλήρους απασχόλησης (Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός) και από τέσσερις  εργαζομένους μερικής απασχόλησης (νοσηλευτής, φυσικοθεραπευτής ,γυμναστής και διοικητικός)


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

-Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της σημασίας που έχει για τις ομάδες στόχου έχει λάβει υποστήριξη από Κοινωφελή Ιδρύματα όπως: το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος και η σταθερή του στήριξη επικυρώνουν τη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα των δράσεων του σωματείου.

Δόθηκε η δυνατότητα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ολοκληρωμένης παρέμβασης σε οικογένειες που φροντίζουν άτομο με άνοια
Δικτύωση-Συνεργασία με φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των δικαιωμάτων ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους. Ήδη το σωματείο έχει δεχτεί αιτήματα από φορείς σε Αθήνα, Ηράκλειο, Χαλκίδα, Ιωάννινα και άλλες περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα παρέμβασης ή γενικότερα να υπάρξει συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Μέσω της συμμετοχής του Φροντίζω στην Πανελληνία Ομοσπονδία Alzheimer και με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πλάνου που είναι υπό διαμόρφωση μπορεί η συγκεκριμένη παρέμβαση να «μοντελοποιηθεί» και να χρησιμοποιηθεί, με τις κατάλληλες προσαρμογές, από φορείς σε πανελλήνιο επίπεδο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation