ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας

Πρόγραμμα NBG Business Seeds Εθνικής Τράπεζας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

Η Εθνική Τράπεζα ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία σε 11 χώρες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν συνολικά 9 τράπεζες και 53 άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες: www.nbg.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στήριξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας και δυναμικών και εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Καινοτόμες ΜμΕ επιχειρήσεις όλων των κλάδων:

 • Πληροφορική
 • Αγροτική οικονομία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές
 • Υπηρεσίες
 • Βιοϊατρική κλπ

με καινοτομία στον τρόπο παραγωγής/μεταποίησης/υπηρεσίες/ marketing/πωλήσεις κ.ά.

 

Χρονική διάρκεια

2010-2018


Περιγραφή

Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, έφερε στο προσκήνιο, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, την αναγκαιότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε έντονα η ανάγκη υλοποίησης πρωτοβουλιών/δράσεων με στόχο την ενθάρρυνση και προώθηση αναπτυσσόμενων νεοφυών επιχειρηματικών ιδεών, τη διασύνδεση της καινοτόμου γνώσης και έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και τις εξελίξεις σε διεθνείς κλάδους, τη δημιουργία περιβάλλοντος παροχής ίσων ευκαιριών για τους νέους επιχειρηματίες και συνεργειών που θα υποστηρίζουν τη μετατροπή της «οικονομικά χρήσιμης» γνώσης σε διατηρήσιμη και διεθνώς ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα. 

 

Το πρόγραμμα NBG Business Seeds

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών που μπορούν να μετασχηματίσουν τη χώρα σε παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη πρωτοπόρων επιστημόνων, ερευνητικών ομάδων και νεοφυών επιχειρηματικών προσπαθειών για να πραγματώσουν τη δυναμική τους και το όραμά τους, η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί εδώ και οκτώ χρόνια ένα ολιστικό πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε όλες τις φάσεις της, το NBG Business  Seeds.

Το πρόγραμμα NBG Business Seeds υλοποιεί δράσεις:

 • Ανάδειξης-προβολής καινοτόμων ιδεών/έργων μέσω του θεσμό του ετήσιου Διαγωνισμού «Καινοτομίας και Τεχνολογίας»
 • Εκπαίδευσης-καθοδήγησης ομάδων σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ΑΕΙ της χώρας και θεσμικούς φορείς,
 • Παροχής υποδομών και δικτύωσης σε συνεργασία με ελληνικούς/ξένους οργανισμούς, θερμοκοιτίδες και συμβουλευτικές εταιρίες παγκόσμιου κύρους,
 • Οικονομικής ενίσχυσης νεοφυών εταιριών μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο και αξιοποίησης συνεργειών με επενδυτικά funds συμμετοχής ευρωπαϊκών και διεθνών κεφαλαίων για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Αναδεικνύουμε ιδέες

Ο Διαγωνισμός «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στήριξης και ανάδειξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Μέσω του Διαγωνισμού, πρωτότυπες ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε επιτυχημένες startups.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, με αντικείμενο που εντάσσεται σε τρεις θεματικές ενότητες: Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία, Πολιτισμός και Τεχνολογία.

Οι 10 καλύτερες προτάσεις που αναδεικνύονται ετησίως στο  Διαγωνισμό βραβεύονται με χρηματικά έπαθλα για την περαιτέρω υλοποίηση του πλάνου εργασιών και προβολή με στόχο την προσέλκυση - των πρώτων σε κάποιες περιπτώσεις – πελατών.

Καθοδηγούμε επιχειρηματικά σχέδια

Εκτός της διαγωνιστικής φάσης και της βράβευσης προτάσεων, το NBG Business Seeds δίνει έμφαση στην υποστήριξη της υλοποίησης των ομάδων που έχουν διακριθεί.

Έμφαση δίνεται και στην καθοδήγηση των ομάδων από στελέχη της Τράπεζας, με επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών σε διαφορετικούς κλάδους, που να παρέχουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου προσπάθειας.

 

Στηρίζουμε επιχειρήσεις

Με αρχικό προϋπολογισμό € 15 εκατ., το «NBG Business Seeds» παρέχει και οικονομική στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό, μέσω  διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης, που καλύπτουν τις ανάγκες τους στα τρία βασικά στάδια:

 • δημιουργία-πρώτα βήματα
 • ωρίμανση
 • εξωστρέφεια

Οι μορφές οικονομικής υποστήριξης που παρέχει το «NBG Business Seeds» είναι:

 • equity  financing,  με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο
 • δάνεια ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων
 • ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές 
 • εξεύρεση χρηματοοικονομικών λύσεων και χρηματοδότησης μέσω παγκόσμιας εμβέλειας venture capital funds και άλλους επενδυτές

Παράλληλα, στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης υλοποιούνται σε συνεργασία με τον οργανισμό The People’s Trust, και την Endeavor Greece.

Τον Ιανουάριο 2018 ανακοινώθηκε η συμμετοχή της Τράπεζας σε 4 από τα 9 νέα funds του equifund  σαν Limited Partner: Ήδη έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή στο Marathon, Metavallon και Unifund ενώ προχωρούν οι διαδικασίες συμμετοχής σε ένα άκομή.

Το 2018, θα προχωρήσουμε στη λειτουργία της επενδυτικής πλατφόρμας Crowdfunding i-fund.

Το ΝΒG Business Seeds βασίζεται στρατηγικά στις συνέργειες με θεσμικούς φορείς και μεγάλους οργανισμούς.

Η αξιολόγηση προτάσεων πραγματοποιείται από Καθηγητές των 9 μεγαλύτερων ΑΕΙ της χώρας, ανώτερα/ανώτατα στελέχη της Τράπεζας και στελέχη επιχειρήσεων/επιχειρηματίες.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • 35 startups και ΜμΕ
 • 3.000.000€ για χρηματοδότηση 6 εταιριών
 • 342.000€ σε 70 νικητές των διαγωνισμών
 • 3.750.000€ συμμετοχή Equifund
 • 3.000.000€ συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο 13 εταιριών
 • 150 νέες θέσεις εργασίας σε startups
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας


Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

Το ΝΒG Business Seeds βασίζεται στρατηγικά στις συνέργειες με θεσμικούς φορείς και μεγάλους οργανισμούς.

Η αξιολόγηση προτάσεων πραγματοποιείται από Καθηγητές των 9 μεγαλύτερων ΑΕΙ της χώρας, ανώτερα/ανώτατα στελέχη της Τράπεζας και στελέχη επιχειρήσεων/επιχειρηματίες.

Στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του, ο Διαγωνισμός ανέπτυξε ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ανάλογες πρωτοβουλίες επιβράβευσης καινοτόμων ιδεών, όπως ο διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός Ennovation του Ο.Π.Α., ο φοιτητικός διαγωνισμός «Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας/A StartUp» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας  Νέων, το πρόγραμμα ekinisiLAB του ΣΕΒ, ο διαγωνισμός «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» του Ε.Α.Π., ο διαγωνισμός ImagineCupMicrosoft και το Οικοσύστημα Καινοτομίας και Πολιτισμού Θεσσαλονίκης OK!Thess. Νικητές και διακριθείσες ομάδες των παραπάνω πρωτοβουλιών έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν απευθείας στη β’ φάση του Διαγωνισμού και στις λοιπές δράσεις στήριξης του προγράμματος.

Καθοδηγούμε επιχειρηματικά σχέδια

Σε συνεργασία με το Ο.Π.Α. επιλεγμένες ομάδες παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα "Διοίκηση και ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων start-ups" και "Entrepreneurship bootcamp" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα των Amazon, Microsoft, , Facebook, υπηρεσίες e-commerce,

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις καθοδήγησης σε συνεργασία με την Amazon, Microsoft, Facebook Google, Census, την Grant Thornton, Mc Kinsey, PWC, τη Watson Farley and Williams, το Israel Advanced Technology Industries (IATI), το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος, το Higgs, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Match & Develop a start up» σε συνεργασία με το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation, το ΙΤΕ, το OKThess! και το PatrasIQ, καθώς και σε πρωτοβουλίες δικτύωσης σε συνεργασία με την Endeavor Greece και το Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Δίκτυο 13 πρεσβευτών έχει δημιουργηθεί στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά) για τη στήριξη των τοπικών οικοσυστημάτων. Οι πρεσβευτές εκπροσωπούν το πρόγραμμα σε εκδηλώσεις, αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των Match & Develop των τριήμερων workshop και υποδέχονται και καθοδηγούν στα γραφεία τους τις καινοτόμες επιχειρήσεις.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Στήριξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Προσαρμογή στις συνθήκες της νέας οικονομίας
 • Εκπαίδευση στελεχών
 • Στήριξη δυναμικών και εξαγωγικών καινοτόμων ΜμΕ και της ίδιας της οικονομίαςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Eργαστήρια Ανοικτών Τεχνολογιών "edulabs"

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ - ΕΤΕ»

Άξονες του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εθνικής Τράπεζας

Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών Μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας

Δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Πρόληψη και Μείωση Παραγόμενων Αποβλήτων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Πολιτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης της διαφθοράς στην Εθνική Τράπεζα

Πολυετής χορηγική συνεργασία με τον «Βοτανικό Κήπο Ι.& Α. Ν. Διομήδους»

Πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος

Τομέας Εξυπηρέτησης ΠελατείαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation