ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμες μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Οδικής Ασφάλειας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Οδικής Ασφάλειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΝΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

H ΤΝΤ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ταχυμεταφορών  σε παγκόσμιο επίπεδο, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες και κατέχει μία ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.tnt.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος μας είναι να θέσουμε τα πρότυπα στις ταχυμεταφορές και να συμβάλουμε σε έναν πιο πράσινο και πιο ασφαλή κόσμο, με μεγαλύτερη οικονομική ευημερία.

Συγκεκριμένοι στόχοι μας είναι η αύξηση της απόδοσης καυσίμων κατά 7%, η χρήση των καλύτερων και πιο αξιόπιστων τεχνικά οχημάτων που διατίθενται στην αγορά, μέσω της ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού σχεδίου αντικατάστασης των οχημάτων της TNT, όπως και η τυποποίηση των προτύπων που ισχύουν για τους υπεργολάβους και αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο στόλος οχημάτων της εταιρείας, ο οποίος πραγματοποιεί παραλαβές και παραδόσεις (ιδιόκτητα οχήματα και οχήματα υπεργολάβων), οι υπεργολάβοι των οδικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, το σύνολο του προσωπικού πωλήσεων και των στελεχών διοίκησης.

 

Χρονική διάρκεια

Οκτώβριος 2013 – Οκτώβριος 2016.


Περιγραφή

Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ασφαλούς οδήγησης και της οικολογικής οδήγησης και ότι σχετίζονται και οι δύο με τη συμπεριφορά/στάση των οδηγών. Επιπλέον, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εξοικονόμησης κόστους. Η μείωση των εκπομπών καυσαερίων μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών, καλύτερη συντήρηση των οχημάτων, λιγότερη οδήγηση ή χρήση πιο αποδοτικών ενεργειακά οχημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι η μικρότερη χρήση καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, η οποία αποτελεί άµεση εξοικονόμηση κόστους.

Η μέτρηση και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας είναι ζωτικής σημασίας αφενός για να διατηρήσουμε την «κοινωνική άδεια» λειτουργίας και αφετέρου για να δώσουμε αξία στους πελάτες μας. Η TNT Express αναγνωρίζει τις ευθύνες της ως προς την κλιματική αλλαγή και δρα προληπτικά, γι’ αυτό εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην προσφορά καινοτόμων λύσεων στους πελάτες μας μέσω μιας εφοδιαστικής αλυσίδας χαμηλών εκπομπών καυσαερίων, και στη διαρκή μείωση του αποτυπώματός μας μέσω συντονισμένων σχεδίων για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. 

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες περιβαλλοντικής ρύπανσης. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, ευθύνονται σε ποσοστό σχεδόν 30% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. Μειώνοντας τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων, οι οποίες συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη ρύπανση του αέρα παγκοσμίως, αποφεύγοντας την πρακτική της απόρριψης των χρησιμοποιημένων υγρών από τα οχήματα στο περιβάλλον και αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας για τον περιορισμό των φυσικών και κοινωνικών συνεπειών που προκαλούνται από τις μεταφορές, μπορούμε να συμβάλουμε κι εμείς με τον δικό μας τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η TNT, σε συνεργασία με το «Fleet Forum» ανέπτυξε ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Οδικής Ασφάλειας που αξιολογεί και υποστηρίζει την TNT, προκειμένου να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης και να εφαρμόσει τις κατάλληλες παρεμβάσεις για να επιτύχει τους στόχους της. Με τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών μέσω της πιο αποδοτικής καύσης, των εναλλακτικών καυσίμων και της καλύτερης διαχείρισης των οχημάτων, η Εταιρεία μας καθίσταται περιβαλλοντικά υπεύθυνη και ωφελούνται οι τοπικές κοινωνίες.

Το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει την προμήθεια οχημάτων με υψηλή ενεργειακή απόδοση, τη σωστή συντήρηση των οχημάτων, την εκπαίδευση των οδηγών, την ενοποίηση των παραδόσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει μια πολύ σημαντική επίδραση στη μείωση των περιβαλλοντικών ζημιών, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα των μεταφορών.

Όχι μόνο μπορούν να είναι «υγιή» τα οχήματα, αλλά και οι εργαζόμενοι. Με την ανάπτυξη ασφαλέστερων επιχειρησιακών πρακτικών, η Εταιρεία μας μπορεί να ωφελήσει το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στους οδηγούς μας μπορεί να προωθηθεί η έννοια του σεβασμού προς τις τοπικές κοινότητες από τις οποίες διέρχονται και μπορούν να μειωθούν οι πρακτικές που καταστρέφουν το περιβάλλον. Ένας καλά συντηρημένος κινητήρας, με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, είναι λιγότερο ρυπογόνος και οι οδηγοί μπορούν να ενημερωθούν για το πώς να συντηρούν καλύτερα τα οχήματά τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω του Προγράμματος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Οδικής Ασφάλειας και των ειδικών δράσεων που υλοποιούνται, η TNT συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.

O Στόλος Παραλαβών και Παραδόσεων (PUD) της TNT Ελλάδας έχει επιτύχει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερους από 20 τόνους ετησίως από το 2013.

Επιπλέον, επιτεύχθηκαν τα εξής:

  • Βελτίωση 7,15% στην απόδοση των καυσίμων, η οποία μείωσε την κατανάλωση κατά 7,267 λίτρα. 
  • 65% μείωση της υπερβολικής ταχύτητας, με βελτίωση κάθε μήνα.
  • Όλα τα οχήματα έχουν ηλικία μικρότερη από 5 έτη.
  • Τυποποίηση των προτύπων που ισχύουν για τους υπεργολάβους και αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών μεταφορών.
  • Βελτίωση κατά 9,8% της συμπεριφοράς των οδηγών, και κατά συνέπεια κατά 7,63 βαθμούς στην κλίμακα βαθμολόγησης Mobileye όπου το 100 είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία.
  • 63% βελτίωση των τροχαίων ατυχημάτων.


Τόπος Δράσης

Σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Το «Fleet Forum», ένας Οργανισμός που προσφέρει εργαλεία και λύσεις για την ανάπτυξη «πράσινων στόλων» που έχουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων και τη ρύπανση από υποπροϊόντα. Το «Fleet Forum» είναι στρατηγικός εταίρος της TNT τα τελευταία 10 χρόνια.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες αποτελούμενες από τους οδηγούς παραλαβών και παραδόσεων, το προσωπικό πωλήσεων (με εταιρικό αυτοκίνητο), το προσωπικό της διοίκησης και τους υπεργολάβους των οδικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η TNT υλοποιεί ένα μεγάλης έκτασης περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο έχει θετική επίδραση όχι μόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη γενικά (στις τοπικές κοινωνίες, στους εργαζόμενους και στους υπεργολάβους), αλλά και στην ίδια την Εταιρεία.

Η βελτίωση της απόδοσης των καυσίμων έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση 9.810 € σε κατανάλωση καυσίμων.

Επίσης, εκπαιδεύοντας διαρκώς τους οδηγούς ως προς την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση και προσπαθώντας να χρησιμοποιούμε την καλύτερη και πιο αξιόπιστη διαθέσιμη τεχνολογία, διατηρούμε «υγιέστερα» οχήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μέσω των φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων που χρησιμοποιούμε έχουμε καταφέρει να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις παράδοσης αποστολών με χαμηλές εκπομπές καυσαερίων, διατηρώντας έτσι τους πελάτες μας ικανοποιημένους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Orange Experience Survey (OES) - μια πλατφόρμα διαλόγου με τους πελάτες

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη «Από τη βάση προς την κορυφή ... σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες»

Ίσες ευκαιρίες και εξάλειψη των διακρίσεων στην Επιχείρηση

Κοινωνικό Πρόγραμμα «Μεταφέρουμε Ελπίδα» από την ΤΝΤ Ελλάδας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων & Οδικής ΑσφάλειαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation