ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 194 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα προστασίας νυχτερίδων σε σήραγγες στην περιοχή της Παναγοπούλας

Πρόγραμμα προστασίας νυχτερίδων σε σήραγγες στην περιοχή της Παναγοπούλας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.Στόχος δράσης

Η περιοχή των σηράγγων της Παναγοπούλας είναι μία από τις περιοχές που υλοποιείται το πρόγραμμα LIFE- Φύση «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» με ακρωνύμιο LIFE GRECABAT [LIFE17 NAT/GR/000522]. 

Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς στοχεύει ταυτόχρονα να:

-ενημερώσει το κοινό για τα σπηλαιόβια ζώα,

-εφαρμόσει νέα συστήματα παρακολούθησης, 

-προωθήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση των σπηλαίων και

-ενημερώσει και να καταρτίσει τους κοινωνικούς εταίρους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχευει στην προστασία της βιοποικοιλότητας στους αυτοκινητόδρομους ευθύνης μας, έχει αναδειχθεί όμως στην πρώτη πανελλαδική προσπάθεια για την ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη νυχτερίδων, σπηλαίων και σπηλαιόβιας ζωής και φιλοδοξεί να γίνει παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισής τους σε εθνικό επίπεδο. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γενικό κοινό, επιστημονική κοινότητα, τοπικές κοινωνίες (σχολεία), κοινωνικοί εταίροι (κρατικές υπηρεσίες, ΟΤΑ, σπηλαιολογικοί σύλλογοι, ιδιοκτήτες γης κ.α.) εργαζόμενοι, υπεργολάβοι και συνεργάτες, χρήστες του αυτοκινητόδρομου

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο θα διαρκέσει 4,5 έτη (01/09/2018 – 28/02/2023)


Περιγραφή

Πριν από δύο χρόνια, η Ολυμπία Οδός υποστήριξε το σκεπτικό και τις δράσεις ενός  προτεινόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE – Φύση, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονταν μεταξύ άλλων μέτρα διατήρησης αποικιών των νυχτερίδων και στις αποστραγγιστικές σήραγγες εντός των ορίων του έργου. Η πρόταση εγκρίθηκε και το πρόγραμμα LIFE- Φύση «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» με ακρωνύμιο LIFE GRECABAT [LIFE17 NAT/GR/000522] ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η περιοχή των σηράγγων της Παναγοπούλας, από την οποία διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, είναι από τον Σεπτέμβριο 2018 χαρακτηρισμένη ως NATURA 2000, λόγω της παρουσίας έξι (6) σπάνιων ειδών νυχτερίδων, τρία από τα οποία έχουν αναπτύξει σημαντικούς πληθυσμούς. Οι αποικίες των χειροπτέρων αναπτύσσονται σε ορισμένες αποστραγγιστικές σήραγγες (γαλαρίες) που κατασκευάστηκαν για την αποτροπή της διάβρωσης και καταλήγουν στην παράκαμψη επικίνδυνων φορτίων, κατά μήκος της παλιάς χάραξης του δρόμου.

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα ελάχιστα τεχνικά έργα στη χώρα και ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος, στον οποίο παρουσιάζεται το φαινόμενο είδη άγριας φύσης να βρίσκουν καταφύγιο σε ανθρώπινη κατασκευή. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απεικονίζει με τον καλύτερο τρόπο την οπτική και την προσέγγισή μας σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, ανάδειξης και προστασίας της βιοποικιλότητάς, ως αναπόσπαστου μέρους της περιβαλλοντικής μας ευθύνης και στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Υπάρχει πρόγραμμα παρακολούθησης του πληθυσμού των αποικιών των χειροπτέρων, σύμφωνα με το οποίο φαίνεται να αυξάνεται ο πληθυσμός, γεγονός το οποίο συναρτάται με το πρόγραμμα προστασίας το οποίο εφαρμόζεται. Τα συνολικά αποτελέσματα θα αξιολογηθούν από την επιστημονική κοινότητα με την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Αντίστοιχα, είναι σε εξέλιξη δράσεις ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού με ημερίδες και ενημερώσεις των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων.Τόπος Δράσης

Περιοχή NATURA 2000, Σήραγγες Παναγοπούλας, Αχαϊα


Συνεργασία με φορέα

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού με έδρα τα Καλάβρυτα του Νομού Αχαΐας είναι το Ν.Π.Ι.Δ. και είναι φορέας που συστάθηκε το 1999 και του οποίου τα όρια ευθύνης διευρύνθηκαν πρόσφατα με τον N4519 / 2018 και συμπεριέλαβε και την περιοχή της Παναγοπούλας.

Εταίροι του προγράμματος είναι:

(1) Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Συντονιστής Δικαιούχος)

(2) Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ),

(3) ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οικοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (ΑΤΕΠΕ),

(4) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ),

(5) Πράσινο Ταμείο.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στην περιοχή γίνεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον όπου φιλοξενούνται οι νυχτερίδες.

Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι στη συντήρηση και τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, καθώς και όλοι οι υπεργολάβοι που εκτελούν εργασίες στην περιοχή κατά καιρούς, είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα και προσαρμόζουν ανάλογα τις εργασίες τους.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί ένα καλύτερο πλαίσιο λειτουργίας για την εταιρία και όλους τους εργαζόμενους, καθώς όλοι γίνονται μέρος μιας σημαντικής δράσης προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Διαμορφώνει κατευθύνσεις στον τρόπο λήψης αποφάσεων και υιοθέτηση ορθών επιχειρηματικών πρακτικών και τελικά οδηγεί σε μια υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation