ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη γεωργία

Πρωτοβουλία

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας από τους ΜΥΛΟΥΣ ΘΡΑΚΗΣ με χαρακτηριστικά βιώσιμης γεωργίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Εδώ και περίπου έναν αιώνα, οι ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ, παράγουν αδιάκοπα μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για την αρτοποϊία και τη ζαχαροπλαστική, για την εγχώρια και τις ξένες αγορές.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

myloi-thrakis.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος ήταν η παραγωγή υψηλής ποιότητας μαλακού σίτου (αλευροποιίας) με ικανοποιητικές αποδόσεις σιτηρών με αποφυγή πρακτικών που να απειλούν το φυσικό περιβάλλον (ρύπανση αέρα, υδάτων, εδάφους), την ανθρώπινη υγεία και τις αγροτικές κοινότητες, με διατήρηση των πολλών μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων και με αριστοποίηση της λίπανσης και της φυτοπροστασίας προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής: 2011 - 2017.


Περιγραφή

Οι Μύλοι Θράκης είναι αλευροβιομηχανία εγκατεστημένη στην περιοχή της Δυτικής Θράκης και ιδιαίτερα στον ανατολικότερο νομό, του Έβρου, μια παραδοσιακά παραγωγική αγροτική περιοχή, πλούσια σε γόνιμο έδαφος, με πλούσια νερά από τον Έβρο ποταμό και τους παραποτάμους του. Η πεδιάδα του, μαζί με τις πεδιάδες των άλλων δύο Θρακικών νομών Ροδόπης και Ξάνθης, χαρακτηρίζονται από πλούσιο έδαφος ιδιαίτερα ευνοϊκό για καλλιέργεια σίτου αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων όπως καλαμπόκι, βαμβάκι, καπνό, κριθάρι, ηλιόσπορο. Το κλίμα της περιοχής είναι Μεσογειακό και επηρεάζεται από τα βουνά της Ροδόπης.

Η εταιρία Μύλοι Θράκης ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας το έτος 2011 με παραγωγούς της Αν. Μακεδονίας και Θράκης προσπαθώντας να τους κατευθύνει και να τους συμβουλεύσει ώστε να παραχθεί μαλακό σιτάρι στην περιοχή υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Εκτός από την παροχή δοκιμασμένων για την καταλληλότητά τους σπόρων που διέθεσε η ίδια η εταιρία στους αγρότες, σχεδίασε από κοινού με το Πανεπιστήμιο ένα «ημερολόγιο καλλιεργειών», στο οποίο έγινε καταγραφή των σημαντικότερων παραμέτρων της καλλιέργειας ενώ, συστήθηκε και πρόγραμμα επισκέψεων ανά καλλιέργεια προς έλεγχο.

Η εταιρία Μύλοι Θράκης με τους γεωπόνους της και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου ήταν δίπλα στους παραγωγούς για να τους βοηθήσει και να τους συμβουλεύσει ώστε να ακολουθήσουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές. Οι καλλιεργητές είχαν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία για να εξασφαλίσουν την καλλιέργειά τους. Παράλληλα, καθιερώθηκε η καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων φυτοπροστασίας των καλλιεργειών που σχετίζονται με ζιζάνια, ασθένειες και εντομολογικές προσβολές. 

Οι ιδέες, οι πρακτικές και πολιτικές που κυριαρχούν στην εταιρία έχουν ως βάση την περιβαλλοντική υγεία, την οικονομική κερδοφορία και κοινωνική και οικονομική ισότητα. Η διατήρηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας για την περιοχή. Οι συνθήκες εργασίας και ζωής των αγροτών, οι ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων και η υγεία των καταναλωτών είναι κοινωνική ευθύνη όλων τόσο για το παρόν όσο και το μέλλον. Το νερό, η ενέργεια, ο αέρας και το έδαφος είναι οι κύριοι πόροι που βοηθούν τη γεωργία και την κοινωνία να ευημερήσει και γι’ αυτό η εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή ενδιαφέρεται για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Εναλλάσσονται οι καλλιέργειες από χρόνο σε χρόνο ώστε να προστατεύεται η ποιότητα του εδάφους (καταπνίγονται τα ζιζάνια, τα χόρτα, τα παθογόνα και τα ζωύφια που είναι επιβλαβή στα φυτά). H χρήση της λίπανσης και προστασίας του φυτού γίνεται με φροντίδα για το έδαφος και την παραγωγή υγιούς φυτικής καλλιέργειας, τα νερά, τον αέρα και τους ίδιους τους καλλιεργητές.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η διατήρηση των πολλών μικρών οικογενειακών αγροκτημάτων που είναι γνώρισμα της περιοχής χωρίς χαρακτηριστικά βιομηχανικής εκμετάλλευσης. Οι Μύλοι Θράκης ως μεταποιητική εταιρία συνεργάζεται σε όλη αυτή την προσπάθεια με τους αγρότες, ερευνητές, προμηθευτές και συμβούλους των αγροτών. Η εταιρία βρίσκεται ανάμεσά τους με στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του μαλακού σίτου της Θράκης με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της υγείας των εργαζομένων καταγράφοντας τις διαδικασίες παραγωγής και με τήρηση των Κωδίκων ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

To 2017 η εταιρία επιδιώκει την παραγωγή μαλακού σίτου με ενδεδειγμένες χημικοτεχνικές ιδιότητες με όσον το δυνατό λιγότερες μονάδες αζώτου ανά στρέμμα με κύριο στόχο την ελάττωση της ρύπανσης του εδάφους και του αέρα για ανάπτυξη φιλικής ως προς το περιβάλλον καλλιέργειας. Σε αυτό το σημείο, Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης τεχνικών για τον περιορισμό της αζωτορύπανσης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Σήμερα παράγεται ένα αγροτικό προϊόν που έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τη βιομηχανία και την τοπική οικονομία στη θέση ενός προϊόντος που είχε μόνο ζωοτροφική αξία.

Τα οφέλη των αγροτών ήταν πολλαπλά καθώς:

  • Εξασφάλισαν την απορρόφηση της παραγωγής τους (σίτος) με μία σταθερή min εγγυημένη τιμή αγοράς της εν λόγω παραγωγής.
  • Βελτίωση φυτοπροστασίας της καλλιέργειας μαλακού σίτου.
  • Οι αποδόσεις (κιλά ανά στρέμμα) ήταν πιο υψηλές από τις αποδόσεις που επιτύγχαναν προηγουμένως στην καλλιέργεια σίτου.

Το 2011, οι ΜΘ συνεργάστηκαν με 19 παραγωγούς και καλλιέργησαν συμβολαιακά 1.500 στρέμματα και φέτος με πάνω από 600 παραγωγούς και 12 διαφορετικές ποικιλίες σε 35.000 στρέμματα. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των καλλιεργειών σίτου από τους ΜΘ, από το 2010, είναι συνεχές, εξελίσσεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει με σκοπό τη συνεχή επιλογή των καλύτερων ποικιλιών και συνθηκών καλλιέργειας για την παραγωγή σίτου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Φέτος, τα στρέμματα ανήλθαν σε 20.000. Τόπος Δράσης

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργαστήκαμε με το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και φέτος με περισσότερους από 600 παραγωγούς της Θράκης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Από πλευράς των Μύλων Θράκης, απασχολούνται 6 άτομα στο χημείο, 4 άτομα στο γεωτεχνικό τμήμα όπως και άτομα της παραγωγής που σχετίζονται με τις παραλαβές του σίτου και τη μεταποίηση. Από το Πανεπιστήμιο, ασχολούνται περί τους 5 φοιτητές και 2 καθηγητές. Φέτος, έχουμε περισσότερους από 600 παραγωγούς και 18 μεσίτες/γεωπονικά κέντρα που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ Μύλων Θράκης και αγροτών.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Παραγωγή σιτηρών με μεγαλύτερη διατροφική αξία.
  • Αύξηση παραγωγής υψηλής ποιότητας αλεύρων.
  • Στήριξη των αγροτών και εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τους.
  • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού που προωθεί το υπεύθυνο επιχειρείν.
  • Φθηνότερη α' ύλη έναντι των ομοειδών εισαγόμενων α' υλών.
  • Μείωση του όγκου των εισαγωγών σίτου. 
  • Διασφάλιση α' ύλης (σίτος).Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation