ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 139 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ίσες ευκαιρίες & καταπολέμηση διακρίσεων

Πρωτοβουλία

Προγράμματα mentoring για γυναίκες

Προγράμματα mentoring για γυναίκες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Women On Top

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας. Με εργαλεία μας το mentoring, τη συνεχή επιμόρφωση, τη συμβουλευτική και τη δημιουργία περιεχομένου, επιδιώκουμε να στηρίξουμε τις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες και να εμπνεύσουμε το περιβάλλον τους, ώστε μαζί να δημιουργήσουμε ένα πιο ισότιμο μέλλον για όλους.

https://womenontop.gr/Στόχος δράσης

Η δικτύωση, επιμόρφωση και αλληλο-υποστηριξη των γυναικών, με απώτερο στόχο την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γυναίκες από 16 ετών έως και μετά τη συνταξιοδότησή τους. 

Ενδεικτικά:

Άνεργες

Επίδοξες και νέες επιχειρηματίες

Σε φάση αλλαγής καριέρας

Σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα

Φοιτήτριες

50+ που θέλουν να παραμείνουν ενεργές

Γυναίκες που αντιμετωπίζουν τη δουλειά ως κάτι παραπάνω από βιοπορισμό

Εργαζόμενες μητέρες

Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειώ

 

Χρονική διάρκεια

Τα προγράμματα mentoring του WoT υλοποιούνται απρόσκοπτα από το 2012μέχρι σήμερα.


Περιγραφή

Μέσα από τη δημιουργία, παρακολούθηση και υποστήριξη συνεργασιών mentoring, από γυναίκες με εμπειρία στο επαγγελματικό τους αντικείμενο προς γυναίκες με μικρότερη ή μηδενική εμπειρία στον ίδιο τομέα, προωθούμε την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και τη βιωματική (ηθική και πρακτική) υποστήριξη σε περιπτώσεις ανεργίας, διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης, έλλειψης ισορροπίας προσωπικής/επαγγελματικής ζωής, αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης, ανεπαρκούς επαγγελματικού προσανατολισμού και όχι μόνο.

 

Μέσα από το mentoring, οι mentees βελτιώνουν τις ικανότητες διαχείρισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, εμπλουτίζουν το οπλοστάσιο των γνώσεων και των εμπειριών τους και παράλληλα αναπτύσσουν το επαγγελματικό και προσωπικό τους δίκτυο ενισχύοντας έτσι πολύπλευρα τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.

 

Παράλληλα, οι μέντορες αναπτύσσουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες πολύτιμες για όλες τις πτυχές της δουλειάς τους, κερδίζουν σε έμπνευση και ανανέωση ιδεών και γνώσεων μέσα από την επαφή τους με νεότερες γυναίκες, αποκρυσταλλώνουν γνώσεις και συμπεράσματα και χτίζουν κι εκείνες ένα πιο ευρύ και στιβαρό δίκτυο για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.

 

Μέσα από το mentoring προκύπτουν επαγγελματικές συνέργειες και συνεργασίες, βελτιώνονται τα ποσοστά επιτυχίας όσων βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας και ενδυναμώνονται ιδιαίτερα οι γυναίκες που προέρχονται από ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού (μετανάστριες, ΑΜΕΑ, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες με σοβαρές ασθένειες, πρώην εξαρτημένες ή κρατούμενες) και οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην επαγγελματική ένταξη και την ανάπτυξή τους. Προωθούνται επίσης τα θετικά πρότυπα γυναικών που έχουν διαγράψει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ενώ παρατείνεται η συμμετοχή γυναικών από την τρίτη ηλικία στην κοινωνική και παραγωγική διαδικασία.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσα στα 6 χρόνια λειτουργίας του WoT, το δίκτυο έχει δεχτεί 278 αιτήσεις mentoring διάρκειας 3-12 μηνών και έχει εξασφαλίσει την ολοκλήρωση των 269 από αυτές.

Από το σύνολο των αιτήσεων, οι 183 έχουν διεκπεραιωθεί χωρίς κόστος για τις ωφελούμενες, στο πλαίσιο της πιλοτικής λειτουργίας του δικτύου αλλά και των υποτροφιών που αυτό προσφέρει συστηματικά σε άνεργες και υποαπασχολούμενες γυναίκες.

 

Στο 88% των περιπτώσεων η αξιολόγηση των συνεργασιών mentoring είναι από πολύ έως απόλυτα θετική.

 Τόπος Δράσης

Διαδικτυακά, σε όλη την Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δεξαμενή εθελοντών μεντόρων του WoT συμμετέχουν γυναίκες με πάνω από 3 χρόνια εμπειρίας και από όλους τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας: αυτοαπασχολούμενες, εργαζόμενεσ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Έσοδα για την κύλυψη λειτουργικών εξόδων του οργανισμού

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού και του έργου του

Ανάπτυξη της διαδικτυακής κοινότητας/πλατφόρμας του Women On Top
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation