ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 207 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη βιοποικιλότητα, βέλτιστη διαχείριση των προγραμμάτων αποκατάστασης και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με πρωταρχικό σκοπό την παρακολούθηση και προστασία της βιοποικιλότητας χωρίς να απευθύνεται άμεσα σε κάποιο κοινό. Ωστόσο σχετικά εν δυνάμει κοινά περιλαμβάνουν τις τοπικές αρχές και μέλη της τοπικής κοινωνίας (πολίτες), τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις / Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις με περιβαλλοντικό αντικείμενο, καθώς και κάθε άλλο κοινωνικό εταίρο που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.

 

Χρονική διάρκεια

Η αξιολόγηση των διαφόρων οικοτόπων θα συνεχιστεί και τα επόμενα 2 χρόνια.


Περιγραφή

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ παρακολουθούμε συστηματικά τις επιδράσεις μας στη βιοποικιλότητα και φροντίζουμε για την ελαχιστοποίησή τους.

Το 2019 & 2020 καταγράφηκε σημαντική πρόοδος αναφορικά με την προστασία της βιοποικιλότητας στις δραστηριότητες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς ολοκληρώθηκε η καταγραφή της βιοποικιλότητας στα λατομεία αδρανών υλικών της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, με την εφαρμογή του εργαλείου-πρωτόκολλου BIRS (Biodiversity Indicators Reporting System - Σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας).

Το πρωτόκολλο BIRS, έχει αναπτυχθεί από ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων και σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature - IUCN), ενώ η LafargeHolcim είναι η πρώτη εταιρία που εφάρμοσε το εργαλείο αυτό παγκοσμίως.

Το πρωτόκολλο BIRS θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τεκμηριωθεί μια θετική αλλαγή μέσω της αξιολόγησης της εξέλιξης και της κατάστασης ενός χώρου από χρονιά σε χρονιά (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την ποιότητα κάθε οικοτόπου). Αυτό το σύστημα δεικτών δεν μετρά την απόλυτη αξία της βιοποικιλότητας, αλλά δείχνει τις σχετικές αλλαγές κατά την πάροδο του χρόνου.

Στόχος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι η ολοκλήρωση της εφαρμογής του BIRS, σε όλα τα λατομεία του Ομίλου, έως το τέλος του 2020. Με αυτόν τον τρόπο, βάζει σε εφαρμογή τα σχέδια του για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας σε όλους τους χώρους εξόρυξης, ενώ παράλληλα προστατεύει τόσο τις περιβαλλοντικά σημαντικές περιοχές, όσο και τα ιστορικά ευρήματα που ανακαλύπτονται στη διάρκεια της δημιουργίας των έργων και των λατομικών εργασιών.

Το BIRS λαμβάνει υπόψη την περιοχή κάθε τύπου οικοτόπου που βρίσκεται σε μια τοποθεσία, την οικολογική κατάσταση αυτών των οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων και των απειλών και τη μοναδικότητα και την οικολογική σημασία κάθε οικοτόπου στο ευρύτερο τοπικό/περιφερειακό πλαίσιο.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει 9 λατομεία αδρανών και 9 λατομεία Α’ υλών τσιμέντου, ενώ ξεκίνησε την εφαρμογή του BIRS εντοπίζοντας τους διαφορετικούς οικοτόπους που υπάρχουν στα λατομεία του (για παράδειγμα δάσος, δασικές εκτάσεις και θάμνοι, γυμνοί βράχοι).

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω της αξιολόγησης BIRS, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει πετύχει βελτιωμένη παρακολούθηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και ελαχιστοποίησή τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα γενικότερα αποτελέσματα των μελετών αποδεικνύουν ότι παρά τη λειτουργία των μονάδων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗ, δεν έχει υπάρξει αλλοίωση στο χαρακτήρα και στους οικοτόπους που τις φιλοξενούν.

 Τόπος Δράσης

Η καταγραφή της βιοποικιλότητας με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της BIRS πραγματοποιήθηκε στα λατομεία αδρανών υλικών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εφαρμόζει το πρωτόκολλο BIRS (Biodiversity Indicators Reporting System - Σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας), το οποίο έχει αναπτυχθεί από ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων και σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature - IUCN).

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η πρόοδος που επιτυγχάνεται παρακολουθείται μέσα από το πρωτόκολλο BIRS και ελέγχεται από τους εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και παρακολούθησης των θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση της βιοποικιλότητας.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ μέσω της αξιολόγησης BIRS έχει αποκτήσει καλύτερη κατανόηση των συνθηκών των οικοτόπων στους οποίους δραστηριοποιείται και μπορεί κατά συνέπεια να  διαχειριστεί καλύτερα τα προγράμματα αποκατάστασής τους. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα καταφέρνει να διατηρήσει και να ενισχύσει την τοπική βιοποικιλότητα στις περιοχές στις οποίες λειτουργεί.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation