ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 114 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή συνολικά έξι ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή συνολικά έξι ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Βάρης Βούλας ΒουλιαγμένηςΣτόχος δράσης

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι εναρμονισμένο με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και προβλέπει :

-  Τη δημιουργία ρεύματος βιοαποβλήτων με τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων.

-  Τη δημιουργία υποχρεωτικής ξεχωριστής συλλογής χαρτιού, και πλαστικού, μετάλλων και  γυαλιού. Όραμα της Διοικούσας Αρχής αποτελεί η δημιουργία μιας πράσινης, βιώσιμης πόλης, όπου θα αναβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα ζωής των πολιτών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κάτοικοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον Δήμο.

 

Χρονική διάρκεια

H εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους (2018) για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


Περιγραφή

Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το καινοτόμο πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων, που συνδυάζει για πρώτη φορά διεθνώς τα εξής:

Το «Benefit As You Save», που θα εφαρμοσθεί σε δύο ρεύματα (χαρτί & υπόλοιπα ανακυκλώσιμα εκτός γυαλιού- PMD) με ειδικές σακούλες διαφορετικού χρώματος, όπου θα προσαρμόζεται ειδική μοναδική ετικέτα ανά νοικοκυριό για την περαιτέρω αναγνώριση του νοικοκυριού και την απόδοση ωφελημάτων που θα αποφασίσει τελικά ο Δήμος. Η συλλογή και η αναγνώριση των ετικετών θα γίνεται κατά την διάρκεια Πόρτα – Πόρτα συλλογής.

Το Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ), σε μια προσαρμοσμένη πιλοτική εκδοχή για τα Ελληνικά δεδομένα, όπου συνδυάζεται το σχήμα ΠΟΠ με Σακούλα με το σχήμα ΠΟΠ με Κάδο και Ζύγιση. Επίσης, στην πιλοτική εφαρμογή του ΠΟΠ δεν αλλάζει ο τρόπος είσπραξης των δημοτικών τελών μέσω ΔΕΗ και έτσι δε θα επηρεαστούν τα έσοδα του δήμου από τα δημοτικά τέλη.

Η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των οργανικών με χωριστό καφέ κάδο.

Η Διαλογή στην Πηγή του γυαλιού με ειδικές καμπάνες για γυαλί και των ειδών ρουχισμού σε κόκκινους κάδους σε συγκεκριμένα σημεία της πιλοτικής περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Σύμμεικτα - ΠΟΠ: Σε κάθε κτίριο της πιλοτικής περιοχής θα τοποθετηθεί ένας κλασσικός κάδος σύμμεικτων υπολειμμάτων 1.100 λίτρων (υπάρχοντες) ή 360 λίτρων (νέα προμήθεια). Στις μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες της πιλοτικής περιοχής θα τοποθετηθεί ένας κλασσικός κάδος σύμμεικτων υπολειμμάτων 240 λίτρων (νέα προμήθεια) ανά δύο κτίρια. Σε όλους τους κάδους των σύμμεικτων απορριμμάτων θα τοποθετούνται οι ειδικές σακούλες που αντιστοιχούν στα δημοτικά τέλη που έχει πληρώσει το κάθε νοικοκυριό για την περίοδο του πιλοτικού προγράμματος. Οι ειδικές σακούλες θα παραδοθούν από τον δήμο σε κάθε νοικοκυριό. Όταν αυτές τελειώσουν θα πρέπει το κάθε νοικοκυριό να προμηθεύεται επιπλέον ειδικές σακούλες από τον Δήμο για να μπορεί να τοποθετεί σύμμεικτα απορρίμματα στον αντίστοιχο κάδο. Παράλληλα, ο κάδος των σύμμεικτων απορριμμάτων θα ζυγίζεται για να μπορεί να προσδιορισθεί το ισοζύγιο μάζας του κτιρίου και των νοικοκυριών, ώστε να διαπιστώνεται έγκαιρα ποια νοικοκυριά δεν κάνουν καλή ΔσΠ και να ενημερώνονται ιδιαίτερα.

Οργανικά: Σε κάθε πολυκατοικία θα τοποθετηθεί ένας καφέ κάδος 240 λίτρων και σε κάθε δύο μονοκατοικίες – διπλοκατοικίες θα τοποθετηθεί ένας καφέ κάδος 120 λίτρων. Στους καφέ κάδους θα γίνεται η ΔσΠ των οργανικών υλικών.

Γυαλί: Κοντά σε κάθε κτίριο θα υπάρχει μία μπλε καμπάνα για την τοποθέτηση του γυαλιού.

Είδη Ρουχισμού Έχουν τοποθετηθεί 27 ειδικοί κόκκινοι κάδοι σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης για την τοποθέτηση ειδών ρουχισμού προς ανακύκλωση

Ανακυκλώσιμα – ΚΟΔ: Κάθε νοικοκυριό θα βγάζει μία ημέρα εβδομαδιαίως γεμάτες ειδικές σακούλες για το χαρτί και για τα PMD. Κάθε σακούλα θα φέρει ετικέτα με δυνατότητα αναγνώρισης του νοικοκυριού, ώστε να είναι δυνατή η απόδοση ωφελημάτων στο νοικοκυριό. Τις σακούλες και τις ετικέτες θα προμηθεύεται κάθε νοικοκυριό δωρεάν από τον Δήμο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εξασφαλισθεί:

α) η προσέγγιση του στόχου του 60% του συνολικού βάρους του γυαλιού, του χαρτιού, του μέταλλου και του πλαστικού από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020,

β) η καθιέρωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 30% του συνολικού βάρους των συνολικών απορριμμάτων, ως το 2020,

γ) η επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων με στόχο την παραγωγή κομπόστ, το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα,

δ) η ενεργός συμμετοχή των πολιτών του Δήμου στη Διαλογή στην Πηγή και στην ανακύκλωση των απορριμμάτων που οι ίδιοι παράγουν.

Τέλος, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του καινοτόμου αυτού προγράμματος θα επιτύχει την εδραίωση της επιθυμητής κουλτούρας των πολιτών του όσον αφορά στα θέματα που άπτονται του πεδίου του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής τους σε μία πράσινη, βιώσιμη πόλη.Τόπος Δράσης

Πιλοτικά επιλέχθηκε η περιοχή κατοικιών Πηγαδάκια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου κατοικούν σήμερα (2018) περίπου 3.020 κάτοικοι σε 1.074 νοικοκυριά σε 561 κτίρια. Η περιοχή αποτελείται από 57 οικοδομικά τετράγωνα και είναι αντιπροσωπευτική περιοχή κατοικίας, όπου περιλαμβάνει και ένα σχολείο. Σε επόμενη φάση θα επεκταθεί σε μικρούς επαγγελματικούς χώρους και στον υπόλοιπο  Δήμο.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται η συνεργασία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με εταιρείες  που προμηθεύουν κάδους ανακυκλώσιμων υλικών και σύμμεικτων απορριμμάτων και ειδικές σακούλες.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι που είναι ταυτόχρονα και κάτοικοι του Δήμου, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα εξασφαλισθεί:

α) η προσέγγιση του στόχου του 60% του συνολικού βάρους του γυαλιού, του χαρτιού, του μέταλλου και του πλαστικού από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020,

β) η καθιέρωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 30% του συνολικού βάρους των συνολικών απορριμμάτων, ως το 2020,

γ) η επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων με στόχο την παραγωγή κομπόστ, το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή / και εθνικά πρότυπα,

δ) η ενεργός συμμετοχή των πολιτών του Δήμου στη Διαλογή στην Πηγή και στην ανακύκλωση των απορριμμάτων που οι ίδιοι παράγουν.

Τέλος, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του καινοτόμου αυτού προγράμματος θα επιτύχει την εδραίωση της επιθυμητής κουλτούρας των πολιτών του όσον αφορά στα θέματα που άπτονται του πεδίου του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής τους σε μία πράσινη, βιώσιμη πόλη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation