ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KONBA AEBE

Η μακρόχρονη ιστορία μας χαρακτηρίζεται από μια σειρά επενδύσεων σε επίπεδο υποδομής και τεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρώτη ρομποτική γραμμή παραγωγής σαρδέλας, η μηχανοποιημένη γραμμή παραγωγής τονοσαλάτας, καλαμαριών και χταποδιών με πολυζυγιστικό μηχάνημα, η μεγάλη ευελιξία στην πακετοποίηση των τελικών προϊόντων, συνιστούν μερικά μόνο από τα παραδείγματα που αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή μας στην εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα.Στόχος δράσης

Τα τελευταία χρόνια, Η ΚΟΝΒΑ υλοποίει σε όλες τις εγκαταστάσεις της το πρόγραμμα της ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ . Στόχος είναι να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον και να παγιωθούν αυτές οι καλές πρακτικές σε όλο το προσωπικό.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία αναφέρεται στα 220 ατόμα της εταιρείας 

 

Χρονική διάρκεια

οι δράσεις ξεκίνησαν απο τις αρχές του 2000 


Περιγραφή

Η εταιρεία ανακυκλώνει αλουμίνιο, λευκοσιδήρο , πλαστικά και χαρτί. Σε όλα τα γραφεία υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης μπαταρίας, χαρτιού, πλαστικού.

Επίσης, η εταιρεία υιοθέτησε πρόγραμμα ανακύκλωσης του φελιζόλ και χαρακτηρίστηκε ως καλό παράδειγμα καλής πρακτικής κυκλικής οικονομίας από την ομάδα κυκλικής οικονομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γενικά το φελιζόλ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τισ βιομηχανίες ιχθυήρων εξαιτίας του μεγάλου όγκου του και το ιδιαίτερο υψηλό κόστος διαχείρισης.  Με την ανακύκλωση του συγκεκριμένου αποβλήτου, η εταιρεία διασφαλίζει:

1.την ποιότητα των τελικών προϊόντων μέσω της χρήσης κατάλληλων υλικών για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά

2. την προστασία περιβάλλοντος και εφαρμογή κυκλικής οικονομίας

Τέλος, η εταιρεία διαχειρίζεται όλα τα υγρά και ζωικά απόβλητα με βιολογικό καθαρισμό με αποτέλεσμα παραγωγή ενέργειας απο τρίτους φορέις

https://www.tratagreece.gr/prostasia-periballontos/


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ΚΟΝΒΑ  ανακυκλώνει ετησίως περίπου:

5 τόνοι αλουμίνιο

10 τόνοι λευκοσίδηρο

10 τόνοι πλαστικό

6000 τόνοι χαρτί

45 τόνοι φελίζολ

 

Διαχείριση αποβλήτων σε μετατροπή παραγωγή ενέργειας σε τρίτους φορείς

2000 τόνοι ετησίως (υγρών)

650 τόνοι ετησίως (ζωικών)Τόπος Δράσης

οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΙΠΕ κιλκίς


Συνεργασία με φορέα

Τρίτοι φορείς που συλλέγουν και διαχειρίζονται τα υλικά προς ανακύκλωση.


Συμμετοχή εργαζομένων

όλο το προσωπικό ιδιαιτέρα το τμήμα καθαρίσμου και ανακύκλωσης


Οφέλη για τον Οργανισμό

τα οφελή αυτών των δράσεων για την εταιρεία είναι 

1. μείωση του κόστους διαχειρίσης ολών των υλικών

2. μείωση περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της εταιρέιας
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation