ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.Στόχος δράσης

Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, στοχευμένης και αποτελεσματικής προσέγγισης στη διαχείριση θεμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Χρονική διάρκεια

Η στρατηγική δεν έχει χρονική διάρκεια, ημερομηνία λήξης, και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες.


Περιγραφή

Το 2019, η Ολυμπία Οδός δημοσίευσε την πρώτη ετήσια Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης για το έτος 2018. Στην Έκθεση, η Ολυμπία Οδός παρουσίασε το πλαίσιο της στρατηγικής της για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το οποίο καλύπτει και εστιάζει σε όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν και επηρεάζουν την ίδια και τα ενδιαφερόμενα μέρη της και έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο. Η στρατηγική έχει σαφώς μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο, αλλά και να αποτελέσει πλατφόρμα ενεργού διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η στρατηγική:

 • συνδέει με συνεκτικό τρόπο τις δραστηριότητές/θέματα που συνδέουν τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου με την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • συμβάλλει  στη διεύρυνση και ενδυνάμωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • συντελεί στην αποτύπωση δεδομένων λειτουργίας και διαχείρισης, στη στοχοθέτηση και τη βελτίωση της απόδοσης
 • οδηγεί στην συστηματοποίηση της επικοινωνίας προς εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
 • βοηθάει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των πρωτοβουλιών με επίκεντρο τον ρόλο του οργανισμού  στην Αειφόρο Ανάπτυξη
 • κατευθύνει τον οργανισμό να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους πυλώνες Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η στρατηγική προσέγγιση του οργανισμού βασίζεται σε πέντε (5) διακριτούς άξονες/πυλώνες: Οδική Ασφάλεια, Εμπειρία Ταξιδιού, Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία και Περιβάλλον. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής προσέγγισης και σημείο αναφοράς της λειτουργίας του οργανισμού είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση και Οργάνωση


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω της στρατηγικής της, η Ολυμπία Οδός

A) θέτει τα θέματα οδικής ασφάλειας στο επίκεντρο της Αειφορίας και επενδύει στην καινοτομία. Παραδείγματα αποτελούν:

 1. το πρόγραμμα Smart Tunnel για τη βελτίωση της συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο με προϋπολογισμό €70.000 για την πιλοτική φάση
 2. η πρωτοποριακή μέθοδος Παρακολούθησης της Υποδομής (Pavement Management Plan Tool) τη οποίο βασίζεται σε καινοτόμο λογισμικό που επιτρέπει την πρόβλεψη της λειτουργικής και δομικής κατάστασης του οδοστρώματος και καταρτίζει σχέδιο  τεχνικών παρεμβάσεων.
 3. το εργαλείο παρακολούθησης βυθίσεων MIRANDA το οποίο εξειδικεύεται στην παρακολούθηση και καταγραφή «καθιζήσεων» και άλλων ανωμαλιών του οδόστρωμα με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση βλαβών του οδοστρώματος και της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης αυτών, με το μικρότερο αντίκτυπο στην υποδομή και στους χρήστες
 4. οι εκτεταμένες επιθεωρήσεις τεχνικών έργων
 5. οι σύντομοι χρόνοι απόκρισης σε συμβάντα στον αυτοκινητόδρομο,
 6. καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.

Η εταιρία επενδύει διαρκώς, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε μια σειρά εκτεταμένων προγραμμάτων με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, που συμβάλλουν στην αποτροπή επικίνδυνων συμβάντων και ατυχημάτων και εξασφαλίζουν την οδική ασφάλεια.

B) εστιάζει σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζόμενων με:

 1. διαρκείς εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας (458 ώρες το 2020 και 5.788 το 2019)
 2. επένδυση στη δημιουργία ενός υγειούς εργασιακού περιβάλλοντος με σαφή κουλτούρα υγείας και ασφάλειας. Οι επενδύσεις στην υγεία και ασφάλεια άγγιξαν το 2020 τις €375 χιλιάδες.

C) αναγνωρίζει τη σημασία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες για να το διαχειριστεί και να το μειώσει. Υλοποιεί πρωτοβουλίες όπως

 1. την παραγωγή «νερού από τον αέρα»,
 2. φωτισμό LED σε σήραγγες, που οδήγησε σε μείωση κατά 75% της κατανάλωσης της ενέργειας στην Περιμετρική Πατρών, 60% μείωση κατανάλωσης στην Κακιά Σκάλα και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 60%,
 3. άντληση ενέργειας ισοδύναμη με εκείνη που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
 4. πρωτοποριακοί Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που χαρακτηρίζονται από ενεργειακή πρωτοπορία. Οι ΣΕΑ Ψαθόπυργου είναι τα πρώτα σημεία σε αυτοκινητόδρομο που παρέχουν όλους τους τύπους εμπορικά διαθέσιμων καυσίμων. Στο Βέλο είναι διαθέσιμοι σταθμοί ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
 5. πράσινοι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών με  ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό που προσδίδει συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα:
 • μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 157 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως σε σύγκριση με τα συμβατικά κτίρια Σ.Ε.Α.
 •  μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα πρατήρια καυσίμων που ανέρχεται στο 54,2% σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο, με συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 55 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος
 • μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα εστιατόρια κατά 27,5% με συνολικές εκπομπές 102 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος

6. προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος με τη δημιουργία τεχνητής κατοικίας των νυχτερίδων στο πλαίσιο του ΝΑTURA 2000.

7. περιβαλλοντικές επενδύσεις που ξεπέρασαν το 2020 το 1,3 εκατομμύριο ευρώ και τα 12,5 εκατομμύρια την τριετία 2018-2021

D) ξεπερνά τις συνήθεις προσεγγίσεις και εστιάζει στην εμπειρία ταξιδιού και το ρόλο των σύγχρονων αυτοκινητόδρομων στην ποιότητα ζωής των ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με σύγχρονες τάσεις για purpose-led οργανισμους.

 1. εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Χιλιομετρική Χρέωση, απαντώντας στην πάγια απαίτηση των χρηστών για αναλογική χρέωση
 2. δίνει τη δυνατότητα για ανέπαφες συναλλαγές με pos σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομο
 3. επιλέγει και αξιολογεί προμηθευτές και υπεργολάβους βάση συγκεκριμένων κριτηρίων

E) Δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο

 1. ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις αξίες, το όραμά του για ένα βιώσιμο μέλλον.
 2. Αναδιαμορφώνει την εταιρική ταυτότητα, των υπηρεσιών και των προϊόντων γύρω από τη βιωσιμότητα και την καινοτομία βάσει των προγραμμάτων
 3. καλλιεργεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στην εταιρία και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και προσαρμοστικότητα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης,
 4. επενδύει στο κοινωνικό προϊόν με το σύνολο κοινωνικού προϊόντος να ανέρχεται σε 118 εκατ το 2020 και 142 εκατ το 2019
 5. εστιάζει στην οδική ασφάλεια, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και καινοτομία, στο περιβάλλον, στο αθλητισμό και τη νεολαία ως πυλώνες κοινωνικής ευθύνης
 6. υποστηρίζει κοινωνικούς σκοπούς στις περιοχές που δραστηριοποιείται.


Τόπος Δράσης

Ελλάδα, στις βασικές γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει και από τις οποίες διέρχεται το έργο παραχώρησης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Στρατηγική μας προσέγγιση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Sustainability Knowledge Group.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση της στρατηγικής ήταν καθοριστική. Από την αρχή του έργου ο οργανισμός επένδυσε χρόνο στη διαμόρφωση συνείδησης και στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου κατανόησης των θεμάτων που εμπίπτουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις επιπτώσεις του οργανισμού. Έγινε κατανοητή από όλους η ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης που καλύπτει τις βασικές περιοχές επιπτώσεών του οργανισμού, τις δυνατότητές για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την ανάγκη εναρμόνισης με διεθνείς πρωτοβουλίες.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η επιχειρηματική και κοινωνική υπευθυνότητά της Ολυμπίας Οδού επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες:

• την οδική ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα για την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητά μας και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή,

• την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς εταίρους μας ως βασική προτεραιότητά μας για δίκαιη εταιρική διακυβέρνηση, για την κοινωνική υπευθυνότητά μας, τη φήμη και τη βιωσιμότητά μας,

• την καινοτομία, τεχνογνωσία και εμπειρία ως βασικές διαστάσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών μας,

• τη διατήρηση ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος ως βασική διάσταση των επιχειρηματικών επιδόσεών μας, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός μας, της συλλογικότητας και της καλής συνεργασίας,

• την προστασία του περιβάλλοντος ως βασική διάσταση για τη βιώσιμη κινητικότητα που οραματιζόμαστε, στην προστασία του περιβάλλοντος ως βασική διάσταση για την αναγνώριση και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

• την κοινωνική συνοχή ως βασική προτεραιότητά μας για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

Μέσα από τη θέσπιση της στρατηγικής, ο οργανισμός έχει επιτύχει:

 • τη μέτρηση και βελτίωση της απόδοσής του
 • τη δημιουργία μιας ενιαίας εικόνας για τον τρόπο που διαχειρίζεται θέματα Αειφορίας ολοκληρωμένα σαν οργανισμός και όχι ως μεμονωμένα τμήματα
 • θεμελίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι άλλων έργων υποδομής
 • αναγνώριση και βράβευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • πιο γρήγορη αναγνώριση εξωτερικών απειλών μέσω της διάδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • καλύτερη και πιο σφαιρική κατανόηση του επιπέδου ωριμότητας, των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του οργανισμού
 • καλύτερη επικοινωνία του οράματος και του σκοπού του
 • να δημιουργήσει μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • τη βελτίωση της ικανοποίησης πελατών
 • την αξιοποίηση ευκαιριών που απορρέουν από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξελίξεις
 • την ελαχιστοποίηση του αρνητικού περιβαλλοντικού ή κοινωνικού αντίκτυπου που προέρχεται από τη λειτουργία της επιχείρησης
 • τη μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της απόδοσηςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Hybrid- Το πρώτο χιλιομετρικό σύστημα διοδίων στην Ελλάδα

Βιώσιμη κινητικότητα και ενεργειακή πρωτοπορία στην Ολυμπία Οδό

Παραγωγή πόσιμου νερού από τον ατμοσφαιρικό αέρα

Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Ολυμπίας Οδού

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις σήραγγες της Ολυμπίας Οδού

Πρόγραμμα προστασίας νυχτερίδων σε σήραγγες στην περιοχή της Παναγοπούλας

Υπηρεσία Πρόβλεψης Κυκλοφορίας στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation