ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green. Ένα πρόγραμμα που ενσωματώνει 3 σημαντικούς πυλώνες για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Redesign - Reduce - Recycle.

Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green. Ένα πρόγραμμα που ενσωματώνει 3 σημαντικούς πυλώνες για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Redesign - Reduce  - Recycle.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Η ελληνική βιομηχανία ΜΕΓΑ, η οποία ξεκίνησε το 1981 ως μια μικρή μονάδα παραγωγής ωτοκαθαριστών (Τipers), αποτελεί σήμερα τον ηγέτη του κλάδου προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα στη συνολική κατηγορία που δραστηριοποιείται, ενώ αποτελεί  μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.

Mε αγαπημένα προϊόντα, όπως Babylino, EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet Hankies, BabyCare,  Tipers, ΜΕΓΑ κ.ά που εμπιστεύονται καθημερινά χιλιάδες οικογένειες, κατέθεσε εδώ και χρόνια της δική της καινοτόμο πρόταση στην προσωπική υγιεινή, θέτοντας τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ, αφού στα προϊόντα της συνδυάζει τόσο την άριστη απορροφητικότητα όσο και την αποδεδειγμένη φιλικότητα στο δέρμα.

Η ΜΕΓΑ στηρίζει την ελληνική οικονομία διατηρώντας το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα, Ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Παράγει τα προϊόντα της στην Ελλάδα, επενδύει σημαντικά ποσά στην Ελλάδα σε χώρους παραγωγής και μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, προάγοντας την ελληνική καινοτομία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της εξάγονται με επιτυχία σε 4 ηπείρους.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 2010 - 2020: Δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το προσωπικό μας κατά πάνω από 160%, Στήριξε την Ελληνική οικονομία με επενδύσεις άνω των 130 εκ €, Δεκαπλασίασε τις εξαγωγές της.

Επιπλέον, η ΜΕΓΑ ακολουθεί εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται χρόνια ερευνών, προσεκτικός σχεδιασμός του προϊόντος και πάνω απ’ όλα, επιμονή στην άριστη ποιότητα. Είναι επίσης πιστοποιημένη για την ποιότητα των προϊόντων της και τη φιλικότητα προς το δέρμα από διεθνώς αναγνωρισμένα Δερματολογικά Ινστιτούτα του εξωτερικού.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://megadis.gr/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του Προγράμματος Act Green αποτελεί η διαρκής και συστηματική βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της ΜΕΓΑ, μέσα από συγκεκριμένες και οριοθετημένες δράσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η σταδιακή αντικατάσταση των συνθετικών ινών και του πλαστικού με φυσικά υλικά, η μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων, η αύξηση της χρήσης των ανακυκλωμένων και των ανακυκλώσιμων υλικών κ.ά.

Το πρόγραμμα Act Green ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ και την γενικότερη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιωσιμότητας της ΜΕΓΑ, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις συμβάλλοντας ταυτόχρονα ουσιαστικά στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.

Το Πρόγραμμα Act Green απαρτίζεται από 3 θεμελιώδεις πυλώνες (Redesign – Reduce- Recycle), ενώ έχουν τεθεί επιμέρους βραχυπρόθεσμοι (2023), μεσοπρόθεσμοί (2030) και μακροπρόθεσμοι (2050) στόχοι.

Αναλυτικότερα, μέσω του Προγράμματος Βιωσιμότητας Act Green η ΜΕΓΑ δεσμεύεται για τα εξής:

REDESIGN

Η ΜΕΓΑ χρησιμοποιεί βαμβάκι, αντί για πλαστικό ή συνθετικό υλικό, σε βασικά προϊόντα της, εδώ και δεκαετίες, καθώς η φιλικότητα προς το δέρμα και ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες για την εταιρεία.

Δεσμεύεται να συνεχίσει τον ανασχεδιασμό των προϊόντων της ώστε να αυξήσει στο μέγιστο δυνατό την χρήση φυτικών ινών έως το 2050, με γνώμονα την προϊοντική ασφάλεια, την συμβατότητα με το δέρμα και το περιβάλλον.
Χρησιμοποιεί αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένη χαρτόμαζα μέχρι το 2030.
Επανασχεδιαμός προϊόντων με στόχο την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την μελέτη του Κύκλου Ζωής (LCA) για κάθε προϊοντική κατηγορία.

REDUCE

Η ΜΕΓΑ δεσμεύεται:

Για τη πλήρη απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις παραγωγικές της δραστηριότητες.
Για τη μείωση του υδατικού μας αποτυπώματος. Την τελευταία διετία καταφέραμε να μειώσουμε κατά 13% την κατανάλωση νερού στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις. Δεσμευόμαστε για κλιμάκωση των προσπαθειών αυτών την επόμενη δεκαετία.

Μείωση υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα της τα προϊόντα έως το 2030.
Μείωση των έμμεσων και άμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (scope 1 & scope 2) κατά 50% μέχρι το 2030 και καθαρό μηδενισμό τους (net-zero) το 2050 (σε σχέση με το 2020). 

RECYCLE

Ήδη από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε πλήθος προϊόντων μας.

 Η αρχή αυτή επεκτείνεται με στόχο τη χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα τα προϊόντα μας ως το 2023.

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει προχωρήσει στις εξής πρωτοβουλίες:

Διεύρυνση χρήσης χάρτινων συσκευασιών που προέρχονται κατά 95% από ανακυκλωμένο χαρτί.

Αύξηση της χρήσης σακουλών συσκευασίας του περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό (πλήρως ελεγχόμενου κύκλου ανακύκλωσης):

σε ποσοστό 30% έως το 2030
σε ποσοστό 50% έως το 2050

Η ΜΕΓΑ από το 2004 προωθεί στην ανακύκλωση τα πλαστικά αποκόμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

To Πρόγραμμα Act Green απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΜΕΓΑ δηλαδή: εργαζομένους, τοπική και ευρύτερη κοινότητα, προμηθευτές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταναλωτές/πελάτες, μετόχους, επιχειρηματική κοινότητα, ΜΚΟ, Πολιτεία και Δημόσιες Αρχές. 

 

 

Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green απαρτίζεται από 3 πυλώνες (Redesign - Reuse - Recycle). O κάθε πυλώνας απαρτίζεται από μια σειρά στόχων οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να υλοποιηθούν εντός τριών χρονολογιών σταθμών: 2023 - 2030 -2050, υλοποιώντας έμπρακτα τις δεσμεύσεις τις εταιρίας για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια δυναμική και συστηματική προσπάθεια βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης της ΜΕΓΑ, με πλαίσιο δράσης έως το 2050.


Περιγραφή

Η δεκαετία που διανύουμε χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η «δεκαετία των αλλαγών». Οι διαρκώς αυξανόμενης έντασης περιβαλλοντικές ανησυχίες των τελευταίων δεκαετιών και η κοινώς αποδεκτή κατανόηση της σύνδεσής των περιβαλλοντικών πιέσεων με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, έχει αρχίσει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα ενδιαφερόμενα μέρη δημιουργώντας ένα ιστορικό momentum για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα. Η ΜΕΓΑ, όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόζει υπεύθυνες στρατηγικές, στοχεύοντας διαρκώς σε βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Σήμερα, χαιρετίζοντας τις παγκόσμιες ιδιωτικές και θεσμικές προσπάθειες για την υιοθέτηση επιστημονικά αποδεκτών στόχων μείωσης αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου, των αρχών της κυκλικής οικονομίας και των βέλτιστων βιώσιμων πρακτικών υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης, υιοθετεί το πρόγραμμα Act Green εξειδικεύοντας και ποσοτικοποιώντας έτσι την μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα.

Αναλυτικότερα, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της (από τις πρώτες ύλες έως τη φάση που έπεται της κατανάλωσης), η ΜΕΓΑ, εκτός από την δημιουργία καινοτόμων, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, στοχεύει ταυτοχρόνως στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της, η εταιρία έχει αποδείξει έμπρακτα την ιδιαίτερη ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, ενώ με το πρόγραμμα Act Green συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις που απειλούν σήμερα την ανθρωπότητα, όπως, μεταξύ άλλων, η κλιματική έκτακτη ανάγκη, ο αυξημένος ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, η άνευ προηγουμένου κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η ανεξέλεγκτη ρύπανση των θαλασσών κ.ά., στοχεύοντας στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου βιωσιμότητας στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, παρέχοντας συνεχώς καινοτόμα προϊόντα που συμβάλουν σε βελτιωμένα επίπεδα ποιότητας ζωής.

Το Πρόγραμμα Act Green, θέτει στόχους με χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους, με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων μας (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE). 

Για τον κάθε έναν από τους πυλώνες Redesign - Reduce  - Recycle του προγράμματος, η ΜΕΓΑ έχει εκπονήσει εμπεριστατωμένες μελέτες υιοθέτησης πολιτικών, δεικτών βιωσιμότητας και άλλων KPIs, λαμβάνοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη επιστημονική γνώση και τις θεσμικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, ο σχεδιασμός του προγράμματος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, περιοδικές εκθέσεις προόδου και αυτο-δεσμεύσεις για δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, το τμήμα R&D της ΜΕΓΑ στελεχώνεται από experts σε θέματα Sustainability, διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και τα πλέον αναγνωρισμένα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση των στόχων του προγράμματος, την εκπόνηση μελετών/εκθέσεων προόδου, καθώς και τη διάγνωση του περιβαλλοντικού προφίλ των προϊόντων της σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι στόχοι Βιωσιμότητας του Προγράμματος Act Green έχουν θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Οι στόχοι που έχουμε θέσει συμβάλλουν επίσης με την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (3,6,11,12,13,14 και 15) για: την καλή υγεία και ευημερία, για το καθαρό νερό, για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, για τις δράσεις για το κλίμα, για τη ζωή στο νερό και τη ζωή στη στεριά.

Αποδέκτες αυτής της δράσεις θα είναι το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών, καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, πολιτεία, ανθρωπότητα, περιβάλλον, δεδομένου ότι κάθε μικρή ή μεγάλη δράση θετικού αντικτύπου προστίθεται και δρα συνεργιστικά προς τον δρόμο για ένα καλύτερο πράσινο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Ήδη η ΜΕΓΑ έχει υλοποιήσει σε ένα μεγάλο ποσοστό κάποιους από τους στόχους που έχει θέσει εντός του Προγράμματος Act Green.  Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που θα την οδηγήσουν στην υλοποίηση όλων των στόχων του Προγράμματος έως το 2050.

Η εταιρία έχει ήδη προβεί σε καίριες στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό των προϊόντων, τη μείωση πλαστικού, την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση του υδάτινου αποτυπώματος της, καθώς και για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών.

To Act Green είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο έχει προγραμματισμένους στόχους υλοποίησης εντός τριών χρονολογιών (2023-2030-2050), ωστόσο ακόμα και τώρα έχουν ήδη υλοποιηθεί, σε κάποια ποσοστά, κάποιοι από τους μελλοντικούς μας στόχους.

Ενδεικτικά στη ΜΕΓΑ έχουμε καταφέρει τα εξής:

την τελευταία διετία μειώσαμε κατά 13% την κατανάλωση νερού στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις. Συνεχίζουμε την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης νερού κάθε χρόνο.
όλες οι χάρτινες μας συσκευασίες προέρχονται από πιστοποιημένο χαρτί FSC.
ήδη από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε αρκετά προϊόντα. Στόχος είναι η χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα τα προϊόντα μας ως το 2023.
από το 2004 προωθεί στην ανακύκλωση τα πλαστικά αποκόμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.
έχουμε πιστοποιηθεί κατά FSC™ από το Forest Stewardship Council™ και χρησιμοποιούμε σταδιακά σε όλα τα προϊόντα μας αποκλειστικά χαρτόμαζα πιστοποιημένη κατά FSC. Η πιστοποίηση αυτή εντάσσει την ΜΕΓΑ στην παγκόσμια ομάδα των πρωτοπόρων εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν ασπίδα  προστασίας, εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των  δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.
έχουμε μειώσει το πλαστικό, ενώ μεγιστοποιούμε τη χρήση φυτικών ινών κατά τον σχεδιασμό τον υφιστάμενων και νέων προϊόντων της σταδιακά έως το 2050.
διαθέτουμε ήδη τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της εταιρίας προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, έχουμε θέσει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.
έχουμε επιλέξει υλικά όπως το άμυλο καλαμποκιού, χαρτομάζα αειφορικής διαχείρισης πιστοποιημένης κατά το FSC, πολυαιθυλένιο από ζαχαροκάλαμο, οργανικό βαμβάκι πιστοποιημένο κατά GOTS.

Καθώς η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι διαρκής, θα υπάρχουν ακόμα σημαντικότερα αποτελέσματα στις χρονιές ορόσημο για την υλοποίηση των στόχων μας (2023, 2030, 2050).Τόπος Δράσης

Το Πρόγραμμα Act Green και οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον κάθε πυλώνα, αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων της ΜΕΓΑ στις Αχαρνές, Αττικής (παραγωγική μονάδα και Γραφεία), τις συνεργασίες της με ένα ευρύ πλαίσιο προμηθευτών και εταιρειών ανακύκλωσης, αλλά και όλη την αλυσίδα αξίας (supply chain), από τους προμηθευτές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έως τον τελικό καταναλωτή στις 4 ηπείρους όπου δραστηριοποιείται.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Συνεργάτες μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι: 1. εγκεκριμένες εταιρίες ανακύκλωσης υλικών, που περισυλλέγουν μέρη των συσκευασιών μας και με έγκριτες διαδικασίες τα μετατρέπουν σε ανακυκλώσιμο υλικό, 2. εγκεκριμένες εταιρίες ανακύκλωσης λοιπών υλικών (πχ. χαρτί κλπ.), 3. Οι προμηθευτές μας, που εργάζονται για ολοένα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, που διατηρούν παράλληλα υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας και φιλικότητας προς το δέρμα, βάσει των απαιτήσεων της εταιρείας μας. 4. Διάφοροι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανάλογα με την εξέλιξη και τις εκάστοτε απαιτήσεις του προγράμματος.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

H συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων τόσο στην παραγωγή, όσο και στα γραφεία Διοίκησης της ΜΕΓΑ ήταν και είναι καθοριστική, τόσο κατά τον σχεδιασμό, όσο και σε όλες τις φάσεις ολοκλήρωσης του Προγράμματος Act Green.

Αξιοσημείωτο ρόλο στον σχεδιασμό του Προγράμματος Act Green, αλλά και στην καταγραφή των στόχων βιωσιμότητας, που πρόκειται να υλοποιηθούν από το 2023 – 2050, είχε το Τμήμα Research and Development (R&D) της MΕΓΑ.

Το τμήμα R&D, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, επέλεξε προσεκτικά υλικά με βελτιωμένο περιβαλλοντικό προφίλ. Παράλληλα, το τμήμα R&D της ΜΕΓΑ  διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και τα πλέον αναγνωρισμένα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση των στόχων του προγράμματος, την εκπόνηση μελετών/εκθέσεων προόδου, καθώς και τη διάγνωση του περιβαλλοντικού προφίλ των προϊόντων της σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής.

 

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι το Τμήμα Παραγωγής συνέβαλε ενεργά στη συλλογική προσπάθεια των αρχικών φάσεων υλοποίησης του Προγράμματος Act Green, λαμβάνοντας τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

-προσπάθεια μείωσης της φύρας
-βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
-μείωση των δεικτών κατανάλωσης (νερού, συσκευασιών, αναλωσίμων)
-χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τις παραγωγικές διαδικασίες

Το Τμήμα Διακίνησης προχώρησε στην επιλογή μοντέλων μεταφοράς αειφόρου ανάπτυξης, με στόχο το μικρότερο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το πρόγραμμα Act Green έχει πολύπλευρα οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ΜΕΓΑ, υιοθετώντας το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, εστιάζει στη μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία (συσκευασίες, αναλώσιμα, νερό κλπ.), στη μείωση του πλαστικού και στη χρήση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας, στην 100% χρήση πράσινης ενέργειας, στη σταδιακή αύξηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με ΑΠΕ, στη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο πάντα ένα θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Παράλληλα, μέσα από το Πρόγραμμα Act Green, η ΜΕΓΑ ευαισθητοποιεί του εργαζομένους της, αλλά και τους καταναλωτές της, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών εκστρατειών υπεύθυνης κατανάλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των στόχων βιωσιμότητας του Act Green, η ΜΕΓΑ θα πετύχει:

να μηδενίσει τις έμμεσες και άμεσες εκπομπές της.
να μεγιστοποιήσει την ενεργειακή της επίδοση.
να αποκτήσει επιπλέον τεχνογνωσία αειφόρων μοντέλων λειτουργίας και να ενδυναμώσει το R&D Τμήμα της προς την κατεύθυνση σχεδιασμού προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
να ωθήσει τους εργαζομένους της στον εθελοντισμό σχετικά με περιβαλλοντικές δράσεις
να θέσει σε εφαρμογή περισσότερες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
να αυξήσει την εξωστρέφειά της, συμμετέχοντας δυναμικά στον διάλογο για τις πρότυπες βιομηχανικές πρακτικές επικοινωνώντας τις δράσεις της και τους υλοποιημένους στόχους του Act Green.
να αυξήσει τις επιδόσεις τις σε διάφορους σημαντικούς δείκτες βιωσιμότητας, KPIs και bench-marks, αποδεικνύοντας τις βελτιωμένες επιδόσεις της οι οποίες προβλέπεται να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά της.
να θέσει αυστηρότερα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης και αξιολόγησης συνεργατών της σε όλη την αλυσίδα αξίας (προμηθευτές, πελάτες, μεταφορείς κ.α.), βελτιώνοντας κατ’ επέκταση και τη δική τους αειφόρο λειτουργία.
να αποκτήσει περισσότερες και αυστηρότερες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, προάγοντας την εταιρική διαφάνεια, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές πληροφόρησης των καταναλωτών για το περιβαλλοντικό της προφίλ.
να τονώσει το φιλο-περιβαλλοντικό της προφίλ και να αποτελέσει σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος στην από κοινού προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.
να αποτελέσει κινητήριο δύναμη (key driver) μέσω της συστηματικής προαγωγής των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εμπνέοντας τον κλάδο της, δεδομένης της ηγετικής της θέσης στην κατηγορία (trend-setting).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Βιωματικά Θεατρικά εργαστήρια» για την Τρίτη Ηλικία

Ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Τρίτη Ηλικία «Γράμμα στη Νέα Γενιά»

Η άμεση ανταπόκριση της ΜΕΓΑ στην Πανδημία COVID-19

Πανελλαδική Εκστρατεία για το Alzheimer

Πρόγραμμα προσφοράς Ιατρικού εξοπλισμού σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία: ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων

Υποστήριξη του Προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» των Γιατρών του ΚόσμουΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation