ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΙ: 61 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

Σχεδιασμός ενός ανθρωποκεντρικού και ενδογενούς μοντέλου βιωσιμότητας της Γαύδου

Σχεδιασμός ενός ανθρωποκεντρικού και ενδογενούς μοντέλου βιωσιμότητας της Γαύδου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος ΓαύδουΣτόχος δράσης

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κινητοποίησης, ανάπτυξης γνώσεων και ικανοτήτων, συντονισμού και υποστήριξης της τοπικής κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ομάδων ενδιαφερόντων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην κατάρτιση και συνδιαχείριση ενός τοπικά προσανατολισμένου σχεδίου αναπτυξιακών δράσεων. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπική κοινωνία και εμπλεκόμενοι φορείς

 

Χρονική διάρκεια

1 έτος


Περιγραφή

Η Γαύδος είναι ένα πολύ μικρό νησί που καθορίζεται από τα μόνιμα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

το μικρό μέγεθος, ως προς την έκταση και τον πληθυσμό, που συνεπάγεται πολύ μικρή αγορά και περιορισμό στους φυσικούς πόρους, γεγονός που καθιστά εύθραυστη την περιβαλλοντική ισορροπία και αναγκαία την περιβαλλοντική διαχείριση.
η περιφερειακότητα και η απομόνωση που συνεπάγονται υψηλά κόστη σε όλες τις λειτουργίες του νησιού και την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν σε χαμηλή ελκυστικότητα του νησιού που έχει ως αποτέλεσμα το έντονο δημογραφικό πρόβλημα και τη σταδιακή ερημοποίησή του. Οι επιπτώσεις της περιθωριοποίησης της Γαύδου (μείωση και γήρανση του πληθυσμού, εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα και ερημοποίηση των εδαφών, έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών, τεχνολογική και πολιτιστική ερημοποίηση, κλπ) εμφανίζονται με τη μορφή εγγενών και αναλλοίωτων χαρακτηριστικών, ενώ δεν αποτελούν παρά τις δευτερογενείς επιπτώσεις από την απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης.

Η αναστρεψιμότητα των χαρακτηριστικών που θεωρούνται μειονεξίες εξαρτάται από την προσέγγιση με την οποία εξετάζεται το αναπτυξιακό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί αν τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον, να αναλυθεί πως έχουν μεταβληθεί οι παράγοντες χωροθέτησης των δραστηριοτήτων και εγκατάστασης των ανθρώπων προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να μετατρέψουν τη Γαύδο σε έναν ελκυστικό τόπο παραμονής και εγκατάστασης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

τοπική βιώσιμη ανάπτυξη

άρση της απομόνωσηςΤόπος Δράσης

Δήμος Γαύδου


Συνεργασία με φορέα

ΜΟΔ ΑΕ


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation