ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 158 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ: μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ: μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Η ΔΕΛΤΑ, ηγέτης στον κλάδο των γαλακτοκομικών, ιδρύθηκε το 1952, είναι θυγατρική της Vivartia, και μέλος του Ομίλου MIG. Ανάμεσα στα προϊόντα που παράγει, συγκαταλέγονται το γάλα, το γιαούρτι, τυριά ΠΟΠ, καθώς και χυμοί και ενεργειακά ποτά και κρύο τσάι.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.vivartia.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η ΔΕΛΤΑ με ιστορική διαδρομή δεκαετιών στην ελληνική παραγωγή γάλακτος, αναγνωρίζοντας το απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, με τις ανάγκες για αντιστροφή του αρνητικού ισοζυγίου παραγωγής γάλακτος στη χώρα, τη μείωση του κόστους παραγωγής του και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, λειτουργεί υπεύθυνα, αναπτύσσοντας το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ προκειμένου να επιδράσει εκεί που παράγεται το γάλα: Στην ελληνική φάρμα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ απευθύνεται στον έλληνα κτηνοτρόφο, με βάση και αφετηρία εκκίνησης τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει η ΔΕΛΤΑ μαζί του. H ΔΕΛΤΑ, όντας ο μεγαλύτερος αγοραστής ελληνικού αγελαδινού γάλακτος (περισσότερο από 25% της εγχώριας παραγωγής) κι έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη χώρα, έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα τέτοιας εμβέλειας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της και τις εγκαταστάσεις της σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά επίσης αγρότες που διαθέτουν καλλιέργειες κατάλληλες για ζωοτροφές.  
Παράλληλα, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα επικοινωνιακών δράσεων, που περιλαμβάνει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις του κλάδου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύτερο σύνολο, επιχειρώντας να κάνει κοινωνό της προσπάθειας κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας του γάλακτος, ώστε να πολλαπλασιάζονται τα οφέλη. 

 

Χρονική διάρκεια

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ πραγματοποιεί τις δράσεις του από το 2012 μέχρι και σήμερα. 


Περιγραφή

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα

Ι. Εκπόνηση Εφαρμοσμένης Έρευνας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών σε πεδία που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας. Έτσι, πραγματοποιούνται πιλοτικές εναλλακτικές καλλιέργειες, ψυχανθών καθώς και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή φυτών (συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης, κτηνοτροφικού κουκιού-βρώμης, σόργου, Quinoa, κ.ά.), ενώ παράλληλα μελετώνται τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη των καλλιεργειών αυτών σε διαφορετικούς συνδυασμούς και συνθήκες. Τα ψυχανθή μπορούν με καλά αποτελέσματα να υποκαταστήσουν άλλες πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή, συχνά υψηλότερου κόστους. Στη συνέχεια τα φυτά αυτά αξιοποιούνται στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, σε ισόρροπα σιτηρέσια. 

Με τις καλλιέργειες των ψυχανθών, επιπλέον ενισχύονται πρακτικές της αειφόρου γεωργίας, όπως:

 • βελτίωση των εδαφών μέσω της αζωτοδέσμευσης, περιορίζοντας τη χρήση λιπασμάτων
 • εκμετάλλευση αγρών κατά τη χειμερινή περίοδο που οι ανάγκες άρδευσης είναι χαμηλές
 • αξιοποίηση μη αρδευόμενων αγρών και αγρών μειωμένης γονιμότητας
 • αμειψισπορά.

Αξιοποιείται έτσι η ελληνική γη για την παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών.

ΙΙ. Εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων: για τη διάχυση της παραγόμενης τεχνογνωσίας 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μετάδοση των νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και γνώσεων ώστε οι παραγωγοί, μέσα από την επιλογή αποδοτικών για ζωοτροφή καλλιεργειών, την εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στη διατροφή των ζώων, να ελέγξουν το κόστος διατροφής, που ανέρχεται στο 50 – 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του γάλακτος. Μέσα από τη διεξαγωγή ημερίδων που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΔΕΛΤΑ στην Περιφέρεια (Ξάνθη, Σέρρες, Ημαθία, Φλώρινα, Θεσσαλία, Ηλεία κ.ά.), έμπειροι επιστήμονες παρέχουν εκπαίδευση για τη βελτίωση της Διαχείρισης Φάρμας.

ΙΙΙ. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας: παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς για τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατροφής  
Σε αυτό το πρόγραμμα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη συνδρομή των εξειδικευμένων στελεχών της ζώνης γάλακτος της ΔΕΛΤΑ πραγματοποιεί αναλυτική αποτύπωση των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατροφής, αναπαραγωγής των ζώων κ.ά. κάθε φάρμας που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων καταλήγει σε κατευθυντήρια έκθεση προς τον παραγωγό. Επιτυγχάνεται έτσι άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ευαισθητοποίησή του στην παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες στο site:  http://gaiaproject.vivartia.com


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί:

 • 2 συνεργασίες με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα 
 • 4 ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα με παρουσιάασεις σε επιστημονικά συνέδρια (2012-2015) 
 • 5 ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη (2016)
 • 16 ημερίδες (2012-2016) με συμμετοχή περισσότερων των 1.100 αγροτών και κτηνοτρόφων  
 • 16 συμμετοχές σε επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις του κλάδου


Τόπος Δράσης

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ εφαρμόζεται πανελλαδικά από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρία για τη συλλογή γάλακτος.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ διατηρεί σταθερή συνεργασία από το 2012 με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής, ενώ από το 2015 έχει αναπτύξει συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, επιχειρώντας  τη σύνδεση της Ακαδημαΐκής γνώσης με την κτηνοτροφική πρακτική. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ σχεδιάζεται και υλοποιείται με τη συστηματική συμμετοχή περισσότερων των 20 εργαζομένων  της  ΔΕΛΤΑ, κυρίως στελεχών της Διεύθυνσης Ζώνης Συλλογής Γάλακτος. Έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (κτηνίατροι, γεωπόνοι κ.ά.), με την καθημερινή παρουσία του στις φάρμες παρέχει συστηματικά τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς, με στόχο την εφαρμογή ορθών και βιώσιμων πρακτικών για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος και της παραγωγικότητας των ζώων. 

Παράλληλα, στην υλοποίηση συγκεκριμένων  δράσεων εμπλέκονται και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ως εισηγητές στις εκπαιδευτικές ημερίδες αλλά και με άλλους τρόπους: στελέχη γεωργικών και κτηνιατρικών υπηρεσίων, έγκριτοι επιστήμονες του κλάδου από Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα κ.ά.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ αποδεικνύει έμπρακτα την ισχυρή δέσμευση της ΔΕΛΤΑ να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, υποστηρίζοντας την:

 • παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας καλλιέργειες μειωμένου κόστους που συμβάλουν στην προστασία των εδαφών  
 • μείωση του κοστολογίου παραγωγής γάλακτος και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
 • βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και της ποιότητας του γάλακτος στη χώραΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation