ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προώθηση της Καινοτομίας

Πρωτοβουλία

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία

Συμβολή της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Κυκλική Οικονομία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Αξιοποιώντας τα 118 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και με οδηγό τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ΤΙΤΑΝ έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός δικτύου 14 εργοστασίων και τριών μονάδων άλεσης τσιμέντου.

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις που αναδύονται από τις επιταχυνόμενες αλλαγές και γεγονότα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος, σε συνεργασία με τους συμ-μετόχους μας.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί κίνδυνο με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τον πλανήτη και για την κοινωνία μας. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης απαιτείται η κινητοποίηση εταιριών πολλών κλάδων, περιλαμβανομένου και του τσιμέντου. Το 2020, η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) ανακοίνωσε ότι τα μέλη της φιλοδοξούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων τους και προσφέροντας στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο κλάδος μας εργάζεται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.titan.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας, η τσιμεντοβιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου της ανάκτησης ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Επιχειρήσεις και κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

2001 - 2018


Περιγραφή

Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό και στον ΤΙΤΑΝ την στηρίζουμε έμπρακτα ως επιχειρηματικό μοντέλο.

Κυκλική οικονομία είναι, με απλά λόγια, η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων, με παράλληλη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων.

Ο Τομέας Ελλάδος του ΤΙΤΑΝ στηρίζει τις δυνατότητες μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας που μπορεί να φέρει η μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν από την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και συγκρούσεων, όπως η διαχείριση αποβλήτων, έως την παροχή νέων επενδυτικών ευκαιριών , και ενεργούν ως καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις εγκαταστάσεις τσιμέντου TITAN, το διάστημα 2003 ως 2018, χρησιμοποιήθηκαν περίπου 22,4 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων για την υποκατάσταση φυσικών πρώτων υλών. Η αξιοποίηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων στην παραγωγή τσιμέντου είναι μια καινοτόμος λύση που εφάρμοσε ο ΤΙΤΑΝ πιλοτικά τα τελευταία χρόνια αποδεικνύοντας πως το τσιμέντο είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό. Επιπλέον, οι επιστροφές σκυροδέματος από τις μονάδες της θυγατρικής μας εταιρίας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ», οι οποίες θα οδηγούνταν σε ταφή, τώρα αξιοποιούνται στην παραγωγή τσιμέντου ως εναλλακτικές πρώτες ύλες. Ειδικότερα το 2018, το εργοστάσιο του Καμαρίου έφθασε σε ποσοστό 37% (θερμικής) αντικατάστασης των συμβατικών με εναλλακτικά καύσιμα ενώ συνολικά τα εργοστάσια μας στην Ελλάδα σε ποσοστό 22,8%.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για το περιβάλλον, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται φυσικοί μη ανανεώσιμοι πόροι (ορυκτά καύσιμα και πρώτες ύλες) και μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αφού αποφεύγεται η διπλή καύση ορυκτών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και των αποβλήτων σε αποτεφρωτές (ή η ταφή τους). Σύμφωνα με μελέτη των ECOFYS-CEMBUREAU εκτιμάται ότι, αύξηση της συν-επεξεργασίας στην παραγωγή τσιμέντου στο 60% θα οδηγήσει σε μείωση 26 εκατ. τόνων εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

Με τη αξιοποίηση της τσιμεντοβιομηχανίας μειώνεται για το προβλεπόμενο μέλλον η ανάγκη δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης,

Για την τοπική κοινωνία, καθώς παρέχεται μια ασφαλής λύση, συμπληρωματικής της ανακύκλωσης, για την διαχείριση  των αποβλήτων της  σε υφιστάμενες, περιβαλλοντικά άρτιες μονάδες, μειώνοντας της ανάγκες ταφής. 

Σημειώνεται πως στο στάδιο της αδειοδότησης εξασφαλίζεται πως οι εκπομπές αερίων των κλιβάνων δεν  επηρεάζουν την δημόσια υγεία, μέσω υποχρεωτικών μελετών διασποράς που διενεργούνται σύμφωνα με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Επίσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης τσιμέντου, ενισχύεται άμεσα και η τοπική κοινωνία, μέσα από την συμβολή της επιχείρησης στην τοπική οικονομία, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και σε πλήθος άλλων τοπικών πρωτοβουλιών.Τόπος Δράσης

Εργοστάσια ΤΙΤΑΝ Τομέα Ελλάδος


Συνεργασία με φορέα

Εσωτερική πρωτοβουλία.


Συμμετοχή εργαζομένων

Εργαζόμενοι σε εργοστάσια και επιτελικό κέντρο ΤΙΤΑΝ Τομέα Ελλάδος.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Για την τσιμεντοβιομηχανία, καθώς στηρίζει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βελτιώνει την διεθνή ανταγωνιστικότητά της, με θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία. Ειδικότερα την τελευταία πενταετία, υποκαθιστώντας μη ανανεώσιμους πόρους από εναλλακτικά καύσιμα, έχουμε εξοικονομήσει περισσότερους από 190.000 τόνους CO₂ και 250.000 τόνους ισοδυνάμου άνθρακα, δίνοντας ταυτόχρονα μία οικονομική λύση στη διαχείριση των αποβλήτων της κοινωνίας μας, με τον πλέον ασφαλή και διεθνώς δοκιμασμένο τρόπο.

Η αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων στην παραγωγή τσιμέντου, αποτελεί εξαιρετικό δείγμα βιομηχανικής συμβίωσης και επωφελή λύση στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων.

Παράλληλα, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων ακολουθεί συγκεκριμένα υψηλά πρότυπα, τα οποία έχουν σκοπό την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού μας και την τήρηση των περιβαλλοντικών ορίων και των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H ανταπόκριση μας στην πανδημία του κορωνοϊού

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει στόχους ESG για το 2025 και μετά, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για βιώσιμη ανάπτυξη.

"Nothing to Waste" - Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαχείριση της βιοποικιλότητας: επικαιροποίηση των μελετών αποκατάστασης λατομείων του ΤΙΤΑΝΑ

Δράσεις CSR σε συνεργασία με ΧΑΝΘ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός

Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και καυσίμων μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών αλλά και δευτερογενών καυσίμων στην παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου.

Εργαζόμενοι ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: Δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ

Ιδρύθηκε ο πρώτος Φαινολογικός Κήπος της Ελλάδας στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου TITAN στην Ευκαρπία σε συνεργασία με το Αριστοτελείου. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Καινοτόμα "πράσινη" συσκευασία τσιμέντου

Νέες πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις αέριες εκπομπές και τα οφέλη της ανάλωση εναλλακτικών καυσίμων έναντι συμβατικών, των εργοστασίων του ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα.

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Παραγωγή νέου τύπου κλίνκερ για τσιμέντο με 30% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL)

Πλαίσιο Δράσεων YOUTH MATTERS

Πρόγραμμα "Επιλέγω" (διατροφή, φυσική κατάσταση, ισορροπία)

Πρόγραμμα «Ασφάλεια στο σπίτι» για την πρόληψη του παιδικού ατυχήματος

Προϊόν έτοιμου σκυροδέματος ENVIRA

Συμμετοχή σε Δράσεις του Let's Do it Greece σε εργοστάσια Πάτρας, Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης

Συνεργατική δράση μελέτης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα που εκπονήθηκε από την Ernst&Young κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, Pact 4 Youth

Υποστήριξη Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation