ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 65 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καταπολέμηση της Διαφθοράς / Προώθηση της Διαφάνειας

Πρωτοβουλία

Σύμφωνο Ακεραιότητας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς

Σύμφωνο Ακεραιότητας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια ΑττικήςΣτόχος δράσης

Βασικός στόχος του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα και ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις και η κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων προς όφελος των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική και η συμμετοχή των πολιτών οι οποίοι παρακινούνται  να παρακολουθούν την εξέλιξη του έργου και να παρεμβαίνουν με τις παρατηρήσεις τους.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η τοπική κοινωνία (επιχειρήσεις, φορείς, πολίτες) στην περιοχή των οποίων πραγματοποιείται το δημόσιο έργο. Η Δημόσια Διοίκηση εν προκειμένω η Περιφέρεια Αττικής που αποκτά νέες εμπειρίες για μεγαλύτερη διαφάνεια.

 

Χρονική διάρκεια

2018-2023


Περιγραφή

Ένα ξεχωριστό εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις ενεργοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με την υπογραφή Συμφώνου Ακεραιότητας με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας (ΔΔ-Ε).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου Ακεραιότητας, η ΔΔ-Ε θα παρακολουθήσει ως Ανεξάρτητος Παρατηρητής τη διαγωνιστική διαδικασία, την κατάρτιση της σύμβασης και την υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου - Ταύρου», με προϋπολογισμό 12,3 εκ. ευρώ, που εντάσσεται στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Βασικός στόχος του Συμφώνου Ακεραιότητας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα και ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις και η κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων προς όφελος των πολιτών. Μάλιστα, οι πολίτες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν και οι ίδιοι την εξέλιξη του υπό παρακολούθηση έργου μέσα από τις εκθέσεις του Ανεξάρτητου Παρατηρητή που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.integritypact.gr/) και της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov.gr).

Το Σύμφωνο Ακεραιότητας αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια (http://www.transparency.org) τη δεκαετία του 1990 για την πρόληψη της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις και έχει ήδη εφαρμοστεί σε περισσότερες από 15 χώρες σε Ευρώπη, Ασία και Λ.Αμερική. Στην Ελλάδα η Περιφέρεια Αττικής είναι ο μόνος φορέας που μετέχει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTEGRITY PACTS - Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2», όπου συμμετέχουν 11 κράτη - μέλη της ΕΕ, με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η διαδικασία μόλις έχει εκκινήσει.Τόπος Δράσης

Περιοχές των Δήμων Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου - Ταύρου


Συνεργασία με φορέα

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

2. Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας (ΔΔ-Ε)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Περιφέρεια Αττικής θα έχει την δυνατότητα να προωθήσει διαδικασίες διαφάνειας αλλά και ενεργοποίηση της κοινότητας 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation