ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 72 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Eνδιαφερόμενα Mέρη - Συμμετοχή Πολιτών

Πρωτοβουλία

Συμμετοχικός προϋπολογισμός Δήμου Ιωαννιτών

Συμμετοχικός προϋπολογισμός Δήμου Ιωαννιτών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Ιωαννιτών



Στόχος δράσης

http://www.diavouleusi.eu/#services

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός  αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους: την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας. Βασική του αρχή είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των πολιτών και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών προχώρησε στην θεσμοθέτηση του, ώστε αφενός να προωθηθεί μια διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της οποίας οι πολίτες διαβουλεύονται και προτείνουν την διανομή των δημοτικών πόρων και αφετέρου να παρακινηθούν οι πολίτες ώστε να αντιμετωπίζουν την πόλη ως «Δική τους υπόθεση».

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κάτοικους του Δήμου Ιωαννιτών
Ομάδες πολιτών
Πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, διάφοροι σύλλογοι
Συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Χρονική διάρκεια

Ετήσια


Περιγραφή

Ο Δήμος Ιωαννιτών, για την επιτυχή λειτουργία του «Συμμετοχικού Προϋπολογισμού»  διαθέτει, από την ετήσιο προϋπολογισμό του, ποσό 200.000 ευρώ για να υλοποιηθούν οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν ως οι αρτιότερες και πιο αποτελεσματικές. Στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό στον Δήμο Ιωαννιτών (Σεπτέμβριος 2017) περιγράφεται ο τρόπος που υλοποιήθηκε η δράση http://www.diavouleusi.eu/o-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Υποβλήθηκαν 67 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπέρασε τα 2 εκ. ευρώ http://www.diavouleusi.eu/#services

Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν στελέχη του Δήμου, δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες,  επιλέχθηκαν 8 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 238.005 ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών

https://www.ioannina.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CF%87%CF%81/

https://www.ioannina.gr/8-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/



Τόπος Δράσης

Συνεργασία με φορέα

-


Συμμετοχή εργαζομένων

Στην διαδικασία του Συμμετοχικού Προυπολογισμού συμμετείχαν ως μέλη της «Επιτροπής Αξιολόγησης» που ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου: Ένας υπάλληλος  από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ενας υπάλληλος από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ένας υπάλληλος από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιωαννιτών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των προτάσεων που θα υλοποιηθούν, οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Οικονομικών συνεργάζονται για την υλοποίηση των προτάσεων που επιλέχθηκαν.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία για μια ανοιχτή πόλη με ενεργούς πολίτες. Μέσω του συμμετοχικού προϋπολογισμού οι πολίτες και ο Δήμος γίνονται πιο ανοιχτοί και πιο ενεργοί στο πλαίσιο της καλλιέργειας της διακυβέρνησης.

 




Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους







Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό



Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation