ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 160 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.europaikipisti.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η μείωση των εκπομπών, μέσω της χρήσης νέων πράσινων βιώσιμων τεχνολογιών και μεθόδων ελέγχου, σημαίνει για εμάς αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και μέριμνα για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 στην διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στην Ελληνική Κοινωνία και στους εργαζομένους της Εταιρίας.

 

Χρονική διάρκεια

2015 έως 2018


Περιγραφή

Για έκτη συνεχόμενη φορά η Ευρωπαϊκή Πίστη ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να μετρήσει την παραγωγή των αέριων εκπομπών που παράγονται από την λειτουργία της. Η συγκεκριμένη μέτρηση θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι, συμβάλλοντας σε στοχευμένες δράσεις και ενέργειες για την μείωση των ρύπων. Οι συνολικές καταναλώσεις της Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2018 παρουσιάζονται λεπτομερώς παρακάτω:

Εκπομπές σε t CO2 eq

Μετακινήσεις Προσωπικού

2018: 154 t CO2 eq

Εταιρικά Αυτοκίνητα

2018: 50 t CO2 eq

Φυσικό αέριο

2018: 256 t CO2 eq

Ηλεκτρικό Ρεύμα

2018: 880 t CO2 eq

Χαρτί - Τόνερ

2018: 2.4 t CO2 eq

Σύνολο 2018: 1.342 t CO2 eq vs 2017: 1.193 t CO2 eq

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η μείωση των εκπομπών, μέσω της χρήσης νέων βιώσιμων τεχνολογιών και μεθόδων ελέγχου, σημαίνει συμμετοχή στις προσπάθειες για βελτίωση του περιβάλλοντος, για αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και μέριμνα για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Τέλος, η σημασία της ανακύκλωσης για τους εργαζόμενους της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, συμπυκνώνεται στα παρακάτω σημεία:

 - Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους.
 - Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των     προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
 - Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
 - Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
 - Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς βιώσιμων ενεργειών.
 - Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονομούνται 17 δέντρα και 40.000 λίτρα νερού, μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση και εξοικονομούνται 130-170 κιλά πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της (2012), έχει καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε μήνα περίπου 1.725 κιλά υλικών (χαρτί, αλουμίνιου, πλαστικό). Συγκεκριμένα, για το 2018 ανακυκλώσαμε 20,7 τόνους, ενώ έχουμε προβεί σε καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων 1,44 τόνων. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών ανήλθε σε 0,7 τόνους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου αναφέρεται στους ρύπους που εκπέμπονται από το κεντρικό ιδιόκτητο κτήριο του Ομίλου (Europlaza). Για το έτος 2019 η Εταιρία σχεδιάζει την εφαρμογή του προτύπου ISO 50001:2011 σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας.

Ως εκ τούτου στην επόμενη έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όλες οι παραπάνω μετρήσεις, θα αφορούν το σύνολο των ακινήτων της Εταιρίας (Ιδιόκτητων και Μισθωμένων) Οι συνολικοί ρύποι της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 149 tn CO2 σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου και των μετακινήσεων των εταιρικών αυτοκινήτων. Επιπλέον προκύπτει ότι πέραν των μέτρων για την μείωση που αφορούν στις υποδομές των κτηρίων (ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού κτηρίου), η διατήρηση των υπόλοιπων πηγών εκπομπών στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση, υποστηρίζεται και από τη στάση της Διοίκησης του Ομίλου όπως πχ με την παροχή κινήτρων και επιβράβευση των εργαζομένων που αποφασίζουν να κινηθούν «οικολογικά» στις μετακινήσεις από και προς την εργασία τους αλλά και από τη στάση του προσωπικού που έχει ενστερνισθεί τη στόχευση αυτή, την έχει αγκαλιάσει και την προωθεί.Τόπος Δράσης

Στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία για την μέτρηση των εκπομπών έγινε με την εταιρία Aiphoria.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των υπαλλήλων είναι καθοριστική. Κάθε χρόνο συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές μας δράσεις για το περιβάλλον. Επίσης, και με την παρότρυνση της εταιρίας (βραβεύσεις "πράσινου" προσωπικού, ειδικά οικονομικά κίνητρα), οι εργαζόμενοι αρχίσουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν ή να ελαχιστοποιούν την χρήση του αυτοκινήτου, μετακινούμενοι είτε με ΜΜΜ είτε με οικολογικό τρόπο (ποδήλατο, περπάτημα). Επίσης σημαντικό βήμα ήταν η ενεργοποίηση του τμήματος HR για την επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων για τις μαζικές μετακινήσεις με ένα αυτοκίνητο (car pooling).


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον. Παρά ταύτα η Εταιρία έχει αυτόβουλη εθελοντική στόχευση, για μία συνεχιζόμενη προσπάθεια υπεύθυνης «πράσινης» λειτουργίας, αποφυγής και μείωσης των εκπομπών της και των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλεί η λειτουργία της. Ενσωματώνει αυτές τις αξίες στην επιχειρηματική της κουλτούρα προσφέρει κίνητρα στο προσωπικό της για αυτά. Έτσι πέρα από την καλλιέργεια τέτοιου κλίματος στο σχετικό κοινωνικό περίγυρο της εταιρίας, η δημοσιοποίηση της προσπάθειάς της, λόγω του μεγέθους και της φήμης της λειτουργεί ως θετικό παράδειγμα. Η Εταιρία θέτει τέτοιους στόχους τους οποίους και δημοσιοποιεί σχετικά με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, της ενέργειας, του νερού, του χαρτιού, καθώς και για τις εκπομπές που προκύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις του προσωπικού της και τα απαραίτητα εταιρικά ταξίδια.

Οι ήδη υλοποιούμενες σχετικές δράσεις θα οργανωθούν σε ένα απλό, σαφές και διαχρονικά παρακολουθήσιμο σχέδιο διαχείρισης (υπολογισμού και μείωσης) των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Αυτό αναμένεται ότι:

  • θα ενισχύσει τη βιώσιμη λειτουργία, τη φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον
  • θα επιτρέψει τον προσδιορισμό τα ορίων των μειώσεων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τις τρέχουσες συνθήκες,
  • θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία της εταιρίας για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς που διατυπώνει
  • θα επιτρέψει στην εταιρία να αποδεικνύει την σύμπλευσή της και με το αντίστοιχο σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών, σχολείων και Παραδόσεων Ευρωπαική Πίστη

Στήριξη Κοινωνικών Δομών - Εξάλειψη της Φτώχειας- Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation