ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 203 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες. Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν οι ασφαλισμένοι μας αποφασίσουν να προστατέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δεν κάνουν απλά μια αγορά. Κάνουν μια επένδυση εμπιστοσύνης. Με ένα δίκτυο που αριθμεί περισσότερους από 5.700 Ασφαλιστικούς Συμβούλους οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 648.000 πελάτες, είμαστε εδώ, ισχυροί, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όταν μας ζητείται και να κάνουμε πράξη όλα όσα υποσχόμαστε.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις
 

Περισσότερες πληροφορίες: www.europaikipisti.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η μείωση των εκπομπών, μέσω της χρήσης νέων πράσινων βιώσιμων τεχνολογιών και μεθόδων ελέγχου, σημαίνει για εμάς αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και μέριμνα για την προστασία των οικοσυστημάτων.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 στην διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στην Ελληνική Κοινωνία και στους εργαζομένους της Εταιρίας.

 

Χρονική διάρκεια

2015 έως 2020


Περιγραφή

Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Πίστη ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να μετρήσει την παραγωγή των αέριων εκπομπών που παράγονται από την λειτουργία της. Η συγκεκριμένη μέτρηση συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων και ενεργειών για τη μείωση των ρύπων. Οι συνολικές καταναλώσεις της Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2019 παρουσιάζονται λεπτομερώς παρακάτω:

Εκπομπές σε t CO2 eq

Μετακινήσεις Προσωπικού

2019: 114 t CO2 eq

Εταιρικά Αυτοκίνητα

2019: 50 t CO2 eq

Φυσικό αέριο

2019: 143 t CO2 eq

Ηλεκτρικό Ρεύμα

2019: 1.322 t CO2 eq

Χαρτί - Τόνερ

2019: 3,0 t CO2 eq

Σύνολο 2019: 1.632 t CO2 eq

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμβάνεται την αειφόρο ανάπτυξη ως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Η μείωση των εκπομπών, μέσω της χρήσης νέων βιώσιμων τεχνολογιών και μεθόδων ελέγχου, απεικονίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας για την προστασία του περιβάλλοντος, για αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας και μέριμνα για την προστασία των οικοσυστημάτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε στην απόκτηση Φωτοβολταϊκού Πάρκου επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τέλος, η σημασία της ανακύκλωσης για τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, περιγράφεται στα παρακάτω σημεία:

 - Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους.
 - Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
 - Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
 - Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
 - Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς βιώσιμων ενεργειών.
 - Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονομούνται 17 δέντρα και 40.000 λίτρα νερού, μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση και εξοικονομούνται 130-170 κιλά πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειας της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της (2012), έχει καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε μήνα περίπου 1.725 κιλά υλικών (χαρτί, αλουμίνιου, πλαστικό). Συγκεκριμένα, για το 2019 ανακυκλώθηκαν 16,3 τόνοι χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού, ενώ πραγματοποιήθηκε καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων 0,49 τόνων. Η ανακύκλωση λαμπτήρων ανήλθε στα 102 τεμάχια..

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου αναφέρεται στους ρύπους που εκπέμπονται από το κεντρικό ιδιόκτητο κτήριο του Ομίλου (Europlaza). Για το έτος 2020 η Εταιρία εφαρμόζει το πρότυπο ISO 50001:2011 σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας.

Ως εκ τούτου, στην επόμενη έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όλες οι παραπάνω μετρήσεις, θα αφορούν το σύνολο των ακινήτων της Εταιρίας (Ιδιόκτητων και Μισθωμένων). Οι συνολικοί ρύποι της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 290 tn CO2 σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτικού ρεύματος. Τόπος Δράσης

Στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Η συνεργασία για την μέτρηση των εκπομπών έγινε με την εταιρία Aiphoria.


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των υπαλλήλων είναι καθοριστική. Κάθε χρόνο συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές μας δράσεις για το περιβάλλον. Επίσης, και με την παρότρυνση της εταιρίας (βραβεύσεις "πράσινου" προσωπικού, ειδικά οικονομικά κίνητρα), οι εργαζόμενοι αρχίσουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν ή να ελαχιστοποιούν την χρήση του αυτοκινήτου, μετακινούμενοι είτε με ΜΜΜ είτε με οικολογικό τρόπο (ποδήλατο, περπάτημα). Επίσης σημαντικό βήμα ήταν η ενεργοποίηση του τμήματος HR για την επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων για τις μαζικές μετακινήσεις με ένα αυτοκίνητο (car pooling).


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον. Παρά ταύτα η Εταιρία έχει αυτόβουλη εθελοντική στόχευση, για μία συνεχιζόμενη προσπάθεια υπεύθυνης «πράσινης» λειτουργίας, αποφυγής και μείωσης των εκπομπών της και των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλεί η λειτουργία της. Ενσωματώνει αυτές τις αξίες στην επιχειρηματική της κουλτούρα προσφέρει κίνητρα στο προσωπικό της για αυτά. Έτσι πέρα από την καλλιέργεια τέτοιου κλίματος στο σχετικό κοινωνικό περίγυρο της εταιρίας, η δημοσιοποίηση της προσπάθειάς της, λόγω του μεγέθους και της φήμης της λειτουργεί ως θετικό παράδειγμα. Η Εταιρία θέτει τέτοιους στόχους τους οποίους και δημοσιοποιεί σχετικά με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, της ενέργειας, του νερού, του χαρτιού, καθώς και για τις εκπομπές που προκύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις του προσωπικού της και τα απαραίτητα εταιρικά ταξίδια.

Οι ήδη υλοποιούμενες σχετικές δράσεις θα οργανωθούν σε ένα απλό, σαφές και διαχρονικά παρακολουθήσιμο σχέδιο διαχείρισης (υπολογισμού και μείωσης) των εκπομπών και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Αυτό αναμένεται ότι:

  • θα ενισχύσει τη βιώσιμη λειτουργία, τη φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον
  • θα επιτρέψει τον προσδιορισμό τα ορίων των μειώσεων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τις τρέχουσες συνθήκες,
  • θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία της εταιρίας για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς που διατυπώνει
  • θα επιτρέψει στην εταιρία να αποδεικνύει την σύμπλευσή της και με το αντίστοιχο σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19

Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών, σχολείων και Παραδόσεων Ευρωπαική Πίστη

Στήριξη Κοινωνικών Δομών - Εξάλειψη της Φτώχειας- Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation