ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 241 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Teleperfomance Greece Hub-Language Education Program

Teleperfomance Greece Hub-Language Education Program
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

TELEPERFORMANCE GREECE

Η Teleperfomance Greece, μέλος του πολυεθνικού ομίλου Teleperfomance, αποτελεί έναν πολυπολιτισμικό οργανισμό με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με περισσότερους από 6.000 εργαζομένους στην Αθήνα, από 91 διαφορετικές εθνικότητες, και 36 γλώσσες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.teleperformance.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το Teleperformance Hub αφορά ένα πρότυπο πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων, Teleperfomance Greece Hub-Language Education Program, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Teleperfomance Greece σε συνεργασία με τα Κορυφαία Ξένα Μορφωτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανέλιξης και δικτύωσης που σχεδιάστηκε ειδικά με στόχο την υποστήριξη ταλαντούχων νέων στα εργασιακά τους  βήματα, την βελτίωση των επαγγελματικών επικοινωνιακών και γλωσσικών τους δεξιοτήτων από Εξειδικευμένους Συμβούλους Ξένων γλωσσών, την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και εξέλιξης σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον και τη καταπολέμηση της ανεργίας. Μια πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, μέσω των πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης και ανάπτυξης που δύναται να παρέχει η Teleperformance Greece στους συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση του ταχύρρυθμου προγράμματος εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Λαμβάνοντας υπόψην πως οι Έλληνες αποτελούν έναν από τους πλέον πολύγλωσσους λαούς στην Ευρώπη και οι ανάγκες της Teleperformance Greece για πρόσληψη προσωπικού με υψηλό επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης αυξάνονται, το πρόγραμμα Teleperformance Hub ουσιαστικά στοχεύει στην αξιοποίηση του αποδεδειγμένα υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει δωρεάν την ευκαιρία σε νέους να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να τους προσφέρει συνάμα και την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες και νέους ανέργους απ’ όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους σε μία ξένη γλώσσα και να αποκτήσουν την ευκαιρία απασχόλησης σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον. Οι πρώτοι 2 κύκλοι πραγματοποιήθηκαν το  2017 προσφέροντας τη δυνατότητα επιμόρφωσης και απασχόλησης σε περισσότερους από 100 νέους. Τον Φεβρουάριο του 2018 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μέσω online καμπάνιας σε όλη την Ελλάδα με περισσότερους από 1000 νέεους να δηλώνουν συμμετοχή.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα 3 μηνών, έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο κύκλους εντός του 2017 και το 2018 μετά από open call σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησε τα τήματα τον Μάιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018.


Περιγραφή

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Teleperformance Hub προσφέρει την ευκαιρία σε Έλληνες και Ελληνίδες που αναζητούν εργασία, να παρακολουθήσουν δωρεάν τρεις μήνες ταχύρρυθμα μαθήματα τελειοποίησης Γερμανικών, Γαλλικών και Ισπανικών, σε συνεργασία με τα κορυφαία πολιτιστικά ινστιτούτα στην Ελλάδα, όπως το Goethe-Institut Athen, το L’Institut français de Grèce και το Ιnstituto Cervantes de Atenas. Το  business-cultural εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τα ιστιτούτα με στόχο να προσφέρει ουσιαστική και σε βάθος επαφή με τη γλώσσα τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κουλτούρας. Στόχος του υλικού αυτού για ενήλικες είναι να προετοιμάσει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να βελτιώσουν τη γλώσσα, τις διαφορετικές κουλτούρες και τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσληφθούν άμεσα από την Teleperformance Greece και να ενταχθούν στο πολυεθνικό δυναμικό της. Το  πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ανέλιξης ανθρώπινου δυναμικού αποσκοπεί στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης ταλαντούχων νέων ανθρώπων, μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών, επικοινωνιακών και γλωσσικών τους δεξιοτήτων από εξειδικευμένους σύμβουλους ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα πρωτο-υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 πραγματοποιώντας 2 κύκλους μέχρι τα τέλη του έτους δίνοντας τη δυνατότητα επιμόρφωσης και απασχόλησησς σε περισσότερους από 100 νέους. Τον Φεβρουάριο του 2018 ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μέσω online καμπάνιας σε όλη την Ελλάδα με περισσότερους από 1000 νέεους να δηλώνουν συμμετοχή. Αποτελεί μία κοινωνική πρωτοβουλία της Teleperformance Greece, η οποία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης στη χώρα μας, επιχειρεί να συμβάλλει έμπρακτα τόσο στην ανάπτυξη και στην καταπολέμηση του “brain drain”, του φαινομένου της μεγάλης φυγής υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού που πλήττει τη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μέσω αυτού του επενδυτικού σχεδίου, αναμένεται να δημιουργηθούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, προσφέροντας τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να εργαστούν, να εξελιχθούν και να προσφέρουν στη χώρα τους. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσα στο 2017 έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 2 κύκλοι μαθημάτων με το 1ο Teleperformance Greece Hub-Language Education Program να λαμβάνει χώρα από τον Απρίλιο του 2017 έως και τα τέλη Ιουλίου του 2017. Ο 2ος κύκλος ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου του 2017 και ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου 2018.  Με την ολοκλήρωση των 2 κύκλων δόθηκε η δυνατότητα σε περισσότερους από 100 συμμετέχοντες να βλετιώσουν τις δεξιότητές τους, να γίνουν ανταγωνιστικότεροι και να αποκτήσουν και την ευκαιρία απασχόλησης εντός της εταιρείας Teleperformance Greece. Το πρόγραμμα του 2018 ανακοινώθηκε μέσω Δελτίο Τύπου και digital καμπάνιας σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1.000 συμμετοχές. Τα τμήματα ξεκίνησαν το Μάιο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ικτώβριο του 2018. 

 Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα Teleperformance Hub έχει ανοιχτεί σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να ενταχθούν στα τμήματα. Τα τμήματα πραγματοποιούνται τόσο εντός των εγκαταστάσεων των ινστιτούτων όσο και των εγκαταστάσεων της Teleperformance. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Αθήνα, το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Cervantes καθώς και το Ινστιτούτο Goethe. Θέλοντας η Teleperformance να προσφέρει το δυνατότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό όφελος για τους ενδιαφερομένους επέλεξε να συνεργαστεί με τους πιο εξειδικευμένους φορείς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πρόγραμμα μετέχουν και εργαζόμενοι της εταιρείας Teleperformance Greece, διευκολύνοντας έτσι τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα τόσο για τη χρήση της ξένης γλώσσας στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον, να ενισχύσουν το πρόγραμμα παρέχοντας πληρέστερη ενημέρωση πραγματικών business cases και να διευκολύνουν και ως προς την ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από τη διαφορετική χρήση της γλώσσας ανά κουλτούρα. Το πρόγραμμα επίσης προσφέρεται και στο προσωπικό της εταιρείας προσφέροντας και στους υπάρχοντες υπαλλήλους τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation