ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 183 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Vodafone: Καταπολέμηση & αντιμετώπιση της διαφθοράς

Vodafone: Καταπολέμηση & αντιμετώπιση της διαφθοράς
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής, σταθερής, Internet και τηλεόρασης. Εδώ και 23 χρόνια, η εταιρία επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.vodafone.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η λειτουργία και η δέσμευση ενός οργανισμού μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας,  για την προώθηση της διαφάνειας σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του, απορρίπτει και καταπολεμά τη διαφθορά σε όλες τις εκφάνσεις της, ακολουθώντας τη βασική αρχή της «Μηδενικής Ανοχής».

Επιπλέον μέσω των παραπάνω, υποστηρίζει την ανάπτυξη και διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών/πολιτών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Διοίκηση, εργαζόμενοι, συνεργάτες, προμηθευτές, θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2008 


Περιγραφή

Το 2011, τέθηκε σε εφαρμογή ο αγγλικός νόμος για την καταπολέμηση της δωροδοκίας UK Bribery Act 2010. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου Vodafone που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες, οφείλουν να εναρμονιστούν με τη νομοθεσία περί δωροδοκίας η οποία αποδίδει μεγαλύτερες ευθύνες σε εταιρείες,  διευθυντικά στελέχη και μεμονωμένα πρόσωπα και κατά συνέπεια πολύ μεγάλες ποινές.

Ο Όμιλος Vodafone, από το 2008, εφαρμόζει (επιπλέον της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας) ένα πρόγραμμα για θέματα καταπολέμησης της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της Vodafone Ελλάδας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική η οποία αναθεωρήθηκε το 2011, ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του «UK Bribery Act 2010», ο οποίος πέρα από την ενεργητική και παθητική δωροδοκία εισάγει και την έννοια του εταιρικού αδικήματος σε περίπτωση αποτυχίας της εταιρείας για πρόληψη της δωροδοκίας.

H Vodafone Ελλάδας προχώρησε στην έκδοση της «Πολιτικής συμμόρφωσης με το νόμο εναντίον της δωροδοκίας και της διαφθοράς» το 2012, η οποία εναρμονίζεται με τις πολιτικές του Ομίλου Vodafone, αλλά και με τις ανάλογες διατάξεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Μέσα από την Πολιτική δίνει έμφαση στα αδικήματα που σχετίζονται με την Ενεργητική και Παθητική Δωροδοκία στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Σε ετήσια βάση διεξάγονται επικοινωνίες και εκπαιδεύσεις (είτε σε αίθουσα είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων), σε μέλη της Διοίκησης αλλά και σε συναδέλφους, συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας με σκοπό την ενημέρωση τους για τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αλλά και τους  τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων που σχετίζονται με ενεργητική και παθητική δωροδοκία, όπως και τους τρόπους αναφοράς περιστατικών δωροδοκίας.  Πάνω από το 90% των ενδιαφερομένων μερών έχουν εκπαιδευτεί/ενημερωθεί σχετικά με τις απαιτήσεις της πολιτικής Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε σε όλους το μήνυμα «ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ».
 • Υποχρεωτική αξιολόγηση όλων των νέων προμηθευτών σχετικά με την εταιρική πολιτική συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.
 • Εισαγωγή ειδικών παραρτημάτων καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας, σε όλες τις συμβάσεις των προμηθευτών και συνεργατών της εταιρείας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ομίλου Vodafone
 • Δυνατότητα ενημέρωσης και αναφοράς περιστατικών δωροδοκίας μέσω του προγράμματος «Speak up».
 • Δυνατότητα έλεγχων των προμηθευτών σχετικά με το πρόγραμμα που εφαρμόζουν για τη Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας στον οργανισμό τους (μέρος του σχετικού παραρτήματος των συμβάσεων)
 • Συμμετοχή στα παρακάτω συνέδρια και ημερίδες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ):
  • «Ημερίδα Διαβούλευσης αναφορικά με την Αξιολόγηση Κινδύνων Διαφθοράς» (Αθήνα Ιούνιος 2017) με ομιλία του Διευθυντή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης της Vodafone Ελλάδος.
  • «Επιχειρήσεις και Κοινωνία των Πολιτών μαζί στην καταπολέμηση της διαφθοράς με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης» (Αθήνα Νοέμβριος 2017)  
 • Συμμετοχή στο συνέδριο «Compliance & Ethics Σήμερα. Πυξίδα για Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα Αύριο» υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) (Αθήνα Μάιος 2017).
 • Συμμετοχή στο 10ο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος  «Γιατί δεν λειτουργούν οι Θεσμοί;» (Αθήνα Δεκέμβριος 2017) .   
 • Ετήσιοι έλεγχοι του Ομίλου Vodafone (είτε μέσω των ομάδων συμμόρφωσης είτε μέσω των ομάδων Εσωτερικού Ελέγχου) σε όλες τις χώρες του Ομίλου για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της πολιτικής.
 • Ετήσια διαδικασία εκτίμησης και  αξιολόγησης κινδύνων (risk assessment) με διοικητικές ομάδες με σκοπό την αναγνώριση κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή εφαρμογή της πολιτικής και την εφαρμογή ενεργειών και αποφάσεων που θα  ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους αυτούς.
 • Θέσπιση εσωτερικών ενεργειών έλεγχου και αναθεώρησης διαδικασιών της εταιρίας που σχετίζονται με τη σχετική πολιτική όπως Δώρων, Φιλοξενίας, Χορηγιών και Δωρεών.
 • Αναλυτική αναφορά του προγράμματος καταπολέμησης της διαφθοράς στους ετήσιους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Εναρμονισμός της εταιρείας με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ όπως αναφέρεται στην τελευταία έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της Vodafone.
 • Υπογραφή από τη Διοικητική Ομάδα σχετικής δήλωσης αποδοχής του Κώδικα Συμπεριφοράς και δέσμευσης της εφαρμογής του (στον Κώδικα περιλαμβάνονται και θέματα καταπολέμησης της δωροδοκίας).


Τόπος Δράσης

Σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου Vodafone συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.


Συνεργασία με φορέα

-


Συμμετοχή εργαζομένων

Η δωροδοκία και η διαφθορά θέτουν σε μεγάλο ρίσκο την εταιρεία και ο κίνδυνος είναι ορατός στις καθημερινές συναλλαγές της (ακόμα και αν το όποιο φαινόμενο διαφθοράς οφείλεται σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εταιρείες ή δημόσια και κυβερνητικά πρόσωπα). Η βασική αρχή που πρέπει να τηρείται έναντι της δωροδοκίας και της διαφθοράς είναι η μηδενική ανοχή. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Vodafone δεν πρέπει να αποδέχονται ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας/διαφθοράς.

Υπάρχει η Anti-bribery compliance team που είναι υπεύθυνη για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος στη Vodafone, πάντα με τη συνεργασία συναδέλφων από όλες τις διευθύνσεις  της εταιρείας. 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η - σε κάθε περίπτωση - πλήρης κατανόηση των κανόνων του προγράμματος από όλους τους εμπλεκόμενους με σκοπό να αποτρέψουν περιπτώσεις δωροδοκίας, ο καθένας στο περιβάλλον ευθύνης  του, έχει ως στόχο την προστασία της φήμης, τη βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς και την εμπιστοσύνη όλων σε αυτήν, λαμβάνοντας υπ’ όψη το αυστηρό νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον που λειτουργεί η Vodafone. Με βάση τα παραπάνω:

 • To 2015-2016, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε κανένα σχετικό περιστατικό μη συμμόρφωσης.
 • Το 2014 ο όμιλος Vodafone ήταν ο 1ος τηλεπικοινωνιακός οργανισμός  και 2ος συνολικά μεταξύ 124 συμμετοχών στην έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας   σχετικά με τη «Διαφάνεια στην εταιρική ενημέρωση/Transparency in Corporate Reporting» όπου αξιολογήθηκαν τα προγράμματα αντιμετώπισης της Διαφθοράς που εφαρμόζουν εσωτερικά.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Vodafone & Ίδρυμα Vodafone: Υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων

Vodafone bsafeonline: Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο

Vodafone Secure Net & Safebeep

Vodafone: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Vodafone: Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας (Μ2Μ & Cloud Services)

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Vodafone

Πρόγραμμα “STEMpowering Youth” του Ιδρύματος VodafoneΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation