ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 128 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων

Πρωτοβουλία

Vodafone: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Vodafone: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής, σταθερής, Internet και τηλεόρασης. Εδώ και 23 χρόνια, η εταιρία επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.vodafone.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στη Vodafone στόχος μας είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τους πελάτες μας, καταναλώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Έχοντας ως στόχο τη μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία και την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από φυσικούς πόρους, με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής αποβλήτων:

 • Μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα λειτουργίας μας, από το σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούμε στην αγορά μέχρι την χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες μας.
 • Επικεντρώνουμε τη δραστηριότητά μας, με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη διαχείριση αποβλήτων με βάση την αρχή μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω και στην χρήση και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Λειτουργούμε υπεύθυνα και προωθούμε περαιτέρω τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι & καταστήματα Vodafone, ευρύ κοινό, συνεργάτες, εταιρικοί πελάτες, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

 

Χρονική διάρκεια

Η Vodafone εφαρμόζει περιβαλλοντικά προγράμματα από την έναρξη της λειτουργίας της.


Περιγραφή

Στη Vodafone υλοποιούμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από τα οποία μειώνουμε την ενέργεια που καταναλώνεται στο τηλεπικοινωνιακό μας δίκτυο (Σταθμοί Βάσης, ΜΤΧ/Data centers) και στα κτίρια γραφείων. Ενδεικτικά εφαρμόζουμε:

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Σταθμούς Βάσης που λειτουργούν με γεννήτρια
 • Εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού Free-Cooling/Inverter στο 70% των Σταθμών Βάσης, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση άνω του 60% της ενέργειας ψύξης/θέρμανσης
 • Εφαρμογή συστήματος υβριδικής λειτουργίας στους Σταθμούς Βάσης που λειτουργούν με γεννήτρια
 • Εγκατάσταση μηχανισμού απενεργοποίησης των TRX (πομποδέκτες) στους Σταθμούς Βάσης κατά τις περιόδους χαμηλής κίνησης
 • Αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 2ης και 3ης γενιάς στους Σταθμούς Βάσης με νέας τεχνολογίας (2G/3G) 25% πιο αποδοτικού
 • Μετατροπή του 72% των φυσικών διακομιστών (servers) των Datacenters σε εικονικούς
 • Αναβάθμιση Η/Μ υποδομών των ΜΤΧ/Datacenters 

Είμαστε η πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας που από το 2003 εφαρμόζουμε πανελλαδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ.

Εφαρμόζουμε προγράμματα ανακύκλωσης για τους εργαζομένους μας, για ανακύκλωση π.χ. μικρών οικιακών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών.

Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά υλικά.

Διαθέτουμε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες για τους συνδρομητές μας (ενδεικτικά):

-Υπηρεσία My Account, από το 2007: δυνατότητα ηλεκτρονικής πλήρους ανάλυσης κλήσεων και λήψης δωρεάν ενημερώσεων με την έκδοση του λογαριασμού (SMS ή email).

-Υπηρεσία My e-bill, από το 2013: λήψη ηλεκτρονικού λογαριασμού (email).

-Πρόγραμμα παροχής μηνιαίας έκπτωσης στο πάγιο αντί επιδότησης συσκευής (Vodafone SIM only).

Προωθούμε τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική μας αλυσίδα:

-Διαδικασία Έγκρισης Νέων Προμηθευτών από το 2007: διασφαλίζουμε ότι κάθε νέος προμηθευτής αποδέχεται τις αρχές του Κώδικα Ηθικής Αγοράς της Vodafone πριν την συνεργασία μας αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μέσω συστηματικού ετήσιου πλάνου επιθεωρήσεων.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία μας με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και επενδύουμε στην ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών κινητής επικοινωνίας Vodafone ΙοΤ Full Control:

-Fleet Control: Διαχείριση στόλου οχημάτων με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κίνησης.

-Energy Control: Έλεγχος κατανάλωσης φυσικού αερίου & έλεγχος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας σε  φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέσω της τοποθέτησης έξυπνων μετρητών ενέργειας.

-Cooler Control: Διαχείριση ψυγείων/καταψυκτών, ενημέρωση για πιθανές βλάβες, έλεγχος θερμοκρασίας, υγρασίας, τοποθεσίας και κατανάλωσης ρεύματος.

-Connectivity control: Αδιάλειπτη διασύνδεση των συσκευών της επιχείρησης και ενημέρωση της κατάστασης αυτών σε πραγματικό χρόνο.

-Cloud υπηρεσίες: ολοκληρωμένες λύσεις cloud και hosting για αποτελεσματική οργάνωση & λειτουργία σε κάθε σημείο μειώνοντας τις μετακινήσεις και αποφεύγοντας την ανάγκη επένδυσης σε πολυδάπανες και ενεργοβόρες υποδομές ICT.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, τα 3 τελευταία χρόνια (2012-2015) έχουμε επιτύχει αύξηση του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας που καταναλώνεται στο δίκτυο από 47% σε 49% και μείωση 50% της κατανάλωσης ενέργειας ανά Megabyte κίνησης (voice/sms/data). Το 2014-2015 μειώσαμε την κατανάλωση ενέργειας ανά σημείο δικτύου (2G ή 3G ή 4G) κατά 8% και αποτρέψαμε την εκπομπή 36.900 τόνων CO2e στην ατμόσφαιρα.

Ενδεικτικά, το 2014-2015 επιτύχαμε:

-Μείωση της παραγωγής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στους Σταθμούς Βάσης που λειτουργούν με γεννήτρια κατά 12.727 λίτρα και αποτροπή της παραγωγής 6.400 λίτρων, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της υβριδικής λειτουργίας μέσω μπαταριών.

-Εξοικονόμηση ενέργειας 1,04GWh (30% της συνολικής κατανάλωσης) για το κτίριο της Μεταμόρφωσης, λόγω αναβάθμισης Η/Μ υποδομών των ΜΤΧ/Datacenters με αντίστοιχη αποτροπή εκπομπής 747 τόνων CO2e το χρόνο.

-Εξοικονόμηση πάνω από 213 τόνων χαρτιού μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού εκτύπωσης (υπηρεσίες My Account και My e-bill).

-Δωρεά εξοπλισμού γραφείου (υπολογιστές, γραφεία, κ.λπ.) για επαναχρησιμοποίηση σε 15 σχολεία και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

-100% ανακύκλωση των συσσωρευτών μολύβδου, ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού και απόβλητων λιπαντικών ελαίων, που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

-Ανακύκλωση από το 2003 περισσότερων από 750.000 προϊόντων κινητής επικοινωνίας μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ. Για το 2014-2015 το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε η εταιρεία από την ανακύκλωση των παλαιών κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ, προσφέρθηκε στο «Δίκτυο Μεσόγειος SOS» για τον καθαρισμό 2 χλμ. ακτογραμμής των περιοχών Σχοινιά και Αλίμου.

-Ανακύκλωση για τα τελευταία 3 χρόνια (α) 8 τόνων μικρών οικιακών ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (β) 1 τόνο λαμπτήρων (γ) 22 τόνων οικιακών μπαταριών (δ) 240 τόνων χαρτί και (ε) περισσότερων από 4.000 μελανοδοχείων.

- Μείωση κατά περίπου 7%, της εγκατεστημένης ποσότητας HCFC R-22 στα ψυκτικά μας συστήματα τα τελευταία 3 χρόνια.Τόπος Δράσης

-Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας & ανακύκλωσης υλοποιούνται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (Σταθμοί Βάσης, MTX & Data centers) & τα κτίρια της εταιρείας.

-Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων, Οικιακών Μπαταριών και Αξεσουάρ, υλοποιείται σε όλα τα καταστήματα Vodafone πανελλαδικά, σε 400 συστήματα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, σε πάνω από 150 εταιρικούς πελάτες και σε συνεργάτες.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Vodafone συνεργάζεται με:

 • προμηθευτές & εγκεκριμένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων για την διαχείριση των αποβλήτων,
 • συστήματα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, εταιρικούς πελάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες, φορείς και οργανισμούς,  
 • την θυγατρική Zelitron για την ανάπτυξη των υπηρεσιών IoT. 

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

 • Υπάρχει Ομάδα Ενέργειας και Περιβάλλοντος με εκπροσώπους όλων των διευθύνσεων της εταιρείας.
 • - σύνολο των εργαζομένων υλοποιεί καλές πρακτικές στην καθημερινότητα του διασφαλίζοντας την αποδοτική χρήση ενέργειας & τη σωστή διαχείριση των πόρων.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

εξοικονόμηση κόστους από τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζουμε, υπολογίζεται το 2014-2015 στα 9,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,42% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Παράλληλα, οι επενδύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της εταιρείας και η ορθή ανακύκλωση των υλικών, θωρακίζουν και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Vodafone & Ίδρυμα Vodafone: Υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων

Vodafone bsafeonline: Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο

Vodafone Secure Net & Safebeep

Vodafone: Καταπολέμηση & αντιμετώπιση της διαφθοράς

Vodafone: Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Vodafone

Πρόγραμμα “STEMpowering Youth” του Ιδρύματος VodafoneΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation