ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

We Go Local

We Go Local
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MITSIS HOTELS

Με 19 ξενοδοχεία στους ομορφότερους προορισμούς τnς χώρας, ο Όμιλος Mitsis Hotels πρωτοπορεί στον τουρισμό εδώ και 45 χρόνια, προσφέροντος εξαιρετικές uπnρεσίες, πολυτελείς εγκαταστάσεις σε βραβευμένες παραλίες, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα ψυχαγωγικώv επιλογών και μια ασύγκριτn εμπειρία φιλοξεvίας στους επισκέπτες  του, όλα σε ένα βιώσιμο πλαίσιο λειτοuργίας.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.mitsishotels.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του Ομίλου Mitsis Hotels είναι η διατήρηση του ηγετικού του ρόλου στην τουριστική βιομηχανία, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας μια άψογη εμπειρία φιλοξενίας στους επισκέπτες του, σύμφωνα με τις διεθνείς βιώσιμες πρακτικές. Η πρόοδός μας συμπορεύεται με την ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Με το σύνθημα ‘We Go Local’, στοχεύουμε στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομίας, την προώθηση της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της συνολικής ευημερίας των προορισμών όπου αναπτύσσουμε τη δραστηριότητά μας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Όμιλος Mitsis Hotels υποστηρίζει και συνεργάζεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τις περιφερειακές κοινότητες και τους κατοίκους των περιοχών που δραστηριοποιείται με στόχο την προστασία της τοπικής κουλτούρας, των εθίμων και των παραδόσεων, ενώ παράλληλα λαμβάνει μέτρα και ενέργειες για την ενίσχυση της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής εξέλιξης και τη διασφάλιση της ευημερίας.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Mitsis Hotels υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης, υιοθετώντας προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών, με στόχο τη διοχέτευση οικονομικών οφελών και πόρων για την υλοποίηση έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στόχος του Ομίλου Mitsis Hotels είναι η σύνδεσή του με τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες του, μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Ο Όμιλος Mitsis Hotels υποστηρίζει και εφαρμόζει υπεύθυνες πολιτικές για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος σε μια μακροπρόθεσμη πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους και τους επισκέπτες του. Σέβεται τους πολύτιμους φυσικούς πόρους των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, λειτουργεί με τρόπο που συμβάλλει στη διατήρηση και τη βιωσιμότητά τους, ενώ διασφαλίζει το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Η κοινωνική ευθύνη του Ομίλου Mitsis Hotels είναι δομημένη μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, παροχών και δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές δραστηριότητες:

 • Διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων για την προώθηση του τοπικού χαρακτήρα της κάθε περιοχής
 • Χρήση τοπικών προϊόντων και επιλογή τοπικών προμηθευτών
 • Ενθάρρυνση των πελατών να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από τοπικούς προμηθευτές
 • Ενημέρωση πελατών για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις τοπικές εκδηλώσεις
 • Παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων από τοπικές επιχειρήσεις για ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τις τοπικές αγορές, τη γαστρονομία, την ψυχαγωγία, τις εκδρομές, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ.
 • Παροχή τοπικών πληροφοριών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Ενθάρρυνση του προσωπικού να συμμετέχει σε ξενοδοχειακές δραστηριότητες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα ή άλλες εθελοντικές ενέργειες
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχηματισμό περιβαλλοντικής συνείδησης (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός παραλιών κλπ.)

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, μέσα από την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου ύψους 100 εκ. ευρώ, την 3ετία 2018-2021, σε έργα ανακαινίσεων σχεδόν όλων των μονάδων του, με εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στίγμα και σύμφωνα με τις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας.

Κορυφαία προτεραιότητα του Ομίλου είναι η συμβολή στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Στηρίζει και συνεργάζεται με τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινότητα για την προστασία του τοπικού πολιτισμού και των παραδόσεων, της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης αλλά και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των επισκεπτών είναι εξαιρετικής σημασίας και έχουν καθιερωθεί λεπτομερείς διαδικασίες και συστηματικές επιθεωρήσεις για το σκοπό αυτό.

Για τον Όμιλο, ο βιώσιμος τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το σεβασμό των τοπικών πολιτισμών και της παράδοσης. Στην προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικών και περιβαλλοντικών ευσυνείδητων ταξιδιωτών, παροτρύνει τους επισκέπτες του να ακολουθήσουν τις παρακάτω προτάσεις πριν και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους:

 • Ενημερωθείτε και γνωρίστε την κουλτούρα του προορισμού σας πριν ταξιδέψετε
 • Μην τραβάτε φωτογραφίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικές
 • Όταν επισκέπτεστε αρχαιολογικούς χώρους, μη ρυπαίνετε αποφύγετε να αγγίζετε τα μνημεία, τραβήξτε φωτογραφίες μόνο όπου επιτρέπεται, μην απορρίπτετε και μην λαμβάνετε κανένα από τα εμφανιζόμενα αντικείμενα ή θραύσματα οποιωνδήποτε πετρωμάτων, μετάλλων ή πηλού που βρίσκονται στο έδαφος
 • Όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες θρησκευτικής σημασίας, όπως εκκλησίες ή μοναστήρια, επανεξετάστε τον κώδικα ενδυμασίας, αποφύγετε τη λήψη φωτογραφιών, ακόμη και αν επιτρέπονται, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο, χαμηλώστε τον τόνο της φωνή σας, αποφύγετε να τρώτε και να πίνετε μέσα στους ναούς και ελέγχετε πάντα τους χρόνους έναρξης
 • Όταν επισκέπτεστε φυσικά πάρκα, αποφύγετε τη σίτιση της άγριας ζωής, μην ρυπαίνετε, υποστηρίχτε τον τουρισμό που δεν εκμεταλλεύεται τα ζώα και μην αγοράζετε αναμνηστικά από ζώα
 • Προσφέρετε πίσω στην κοινότητα υποστηρίζοντας τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, τοπικούς καλλιτέχνες και καταναλώστε προϊόντα από τοπικούς προμηθευτές

Τέλος, ο Όμιλος Mitsis Hotels υποστηρίζει τις παγκόσμιες κατευθυντήριες αρχές και τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι σταθερός σε μια στάση για την προστασία τους, τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα, σε σχέση με τη συνάφειά τους με τις εργασιακές πρακτικές, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων και συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Mitsis Hotels:

 • Υποστηρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε περιοχή της επιρροής του
 • Παραμένει σε εγρήγορση και ετοιμότητα για τη διασφάλιση ότι ποτέ δεν θα καταστεί σε θέση να λογοδοτήσει για τυχόν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Αντιτίθεται σε όλες τις μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών και υποστηρίζει όλες τις δράσεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας
 • Αναγνωρίζει το ιδιωτικό απόρρητο κάθε ατόμου, ως ανθρώπινο δικαίωμα
 • Περιμένει από κάθε εργαζόμενο και εταίρο να σέβεται κάθε νόμο που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάθε αντίστοιχη πρακτική
 • Αν και το κράτος είναι αρμόδιο για τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο όμιλος Mitsis Hotels πιστεύει ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και της προσέγγισής του, έχει την ευθύνη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναδεικνύει τις αξίες, εάν συμβαίνει αυτό, να εντοπίσει τις παραβιάσεις και να επικοινωνήσει αμέσως για το θέμα αυτό
 • Υποστηρίζει την εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής εργασίας
 • Εναντιώνεται σε κάθε είδους διάκριση στο χώρο εργασίας
 • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες


Τόπος Δράσης

Τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε μερικούς από τα πιο όμορφους και αξιοσημείωτους προορισμούς της χώρας, με παραθαλάσσια θέα, κάτω από το φως του ήλιου των ελληνικών νησιών ή μέσα στην ιστορία και τον πολιτισμό των μυθικών πόλεων - στην Αθήνα, την Κρήτη, τα Καμένα Βούρλα, την Κω και τη Ρόδο.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Οι μεγαλύτερες ενέργειες και συνεργασίες του ομίλου Mitsis Hotels είναι:

* Εθελοντική Ένωση Αιμοδοτών Mitsis Group of Companies

* Marketing Greece | Συμμαχία για τον ελληνικό τουρισμό

* Κάνε μια ευχή Ελλάδος (Make A Wish Greece)

* Rhodes Tour

* Goodbye Cancer – Περίπατος ζωής

* Γαστρονομικό φεστιβάλ της Κω

* Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου

* Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου

* Φεστιβάλ Ιπποκράτεια

* Κos we care

* Μεσαιωνικό φεστιβάλ Ρόδου

* Ρόδος για όλους | Υπηρεσίες για μια Προσβάσιμη Ρόδο


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ενεργός δραστηριότητα του Ομίλου Mitsis Hotels, ως μέλος των τοπικών κοινωνιών σε κάθε έναν από τους 5 μοναδικούς προορισμούς στους οποίους φιλοξενούνται οι ξενοδοχειακές μας μονάδες, έχει μεγάλη αξία και σημασία για τον Όμιλο. Υποστηρίζει και παροτρύνει τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πρεσβευτές του να συμμετέχουν ενεργά σε εθελοντικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευεξία και εξέλιξη της κοινωνίας. Αναλαμβάνει χορηγίες σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με τρόφιμα, είδη ένδυσης και επίπλωσης ανάλογα με τις περιστασιακές ανάγκες τους.

Η δέσμευση προς την κοινωνία και τη φύση είναι μέρος της κουλτούρας του Ομίλου Mitsis Hotels. Η προσέγγιση αυτή προάγει την υγεία και την ευημερία, ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ενισχύει την επιστροφή πόρων στις τοπικές κοινότητες.

Ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης, χορηγός - οραματιστής και περήφανος πρεσβευτής της Ελλάδας, ο όμιλος Mitsis Hotels επενδύει κεφαλαία, χρόνο και εμπειρία, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους του να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, υποστηρίζει πρωτοβουλίες, σκέφτεται και ενεργεί τοπικά.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ως μια κερδοφόρα, βιώσιμη και υπεύθυνη επιχείρηση, συνεχώς αναπτύσσει και υλοποιεί ευκαιρίες ανάπτυξης, διαχειρίζεται στρατηγικές σχέσεις και συμμαχίες με άλλες εταιρείες και τοπικές κοινότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την επιχείρηση, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες.

Ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες, μια τεράστια πληθώρα ωφελειών απορρέει για τον Όμιλο:

 • Αύξηση της διατήρησης του πελατολογίου και της εμπιστοσύνης των επισκεπτών του
 • Αύξηση του μεριδίου αγοράς και των εσόδων
 • Δημιουργία κοινωνικά ευσυνείδητων επισκεπτών / ταξιδιωτών
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές
 • Αποτελεσματική συνεργασία και εταιρικές σχέσεις με τις κοινότητες
 • Ενθάρρυνση επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
 • Αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων
 • Δημιουργία εργατικού δυναμικού με ευχαριστημένους, υγιείς, εμπνευσμένους και με κίνητρο εργαζόμενους
 • Μεγαλύτερη ικανότητα προσέλκυσης νέων ταλέντων και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων
 • Δημιουργία γόνιμου περιβάλλοντος για βελτιώσεις, αλλαγές, καινοτομίες και πρωτοβουλίες
 • Βελτίωση της  επιχειρησιακής υπόληψης και της δημόσιας εικόνας
 • Ευκολότερη πρόσβαση σε επενδύσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • Δημιουργία θετικής δημοσιότητας λόγω ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης για ηθικές επιχειρηματικές δραστηριότητεςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation