ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη: Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος & Ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη: Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος & Ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια πρωτοπόρα, ελληνική βιομηχανία, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών. Με έδρα στην περιοχή των Ιωαννίνων και με εμπειρία στον τομέα της εμφιάλωσης αναψυκτικών ήδη από το 1955, ξεκίνησε με την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” το 1988. Με σταθερά βήματα εξελίχθηκε σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία, που συνεισφέρει διαρκώς και ουσιαστικά στην εθνική οικονομία.

Η εταιρεία μας (zagoriwater.gr)Στόχος δράσης

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια πρωτοπόρα, ελληνική βιομηχανία, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών. Με έδρα στην περιοχή των Ιωαννίνων και με εμπειρία στον τομέα της εμφιάλωσης αναψυκτικών ήδη από το 1955, ξεκίνησε με την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” το 1988. Με σταθερά βήματα εξελίχθηκε σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία, που συνεισφέρει διαρκώς και ουσιαστικά στην εθνική οικονομία. Η σταθερή προσήλωση της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. στις αρχές ολικής ποιότητας, της επιτρέπει να υποστηρίζει με υπευθυνότητα ότι κάθε σταγόνα Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” διατηρεί αναλλοίωτη τη φύση της Ηπείρου. Η εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” πραγματοποιείται στην πηγή, με χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση καθ’ όλη τη διαδικασία από την άντληση έως και τη διάθεση του προϊόντος και χωρίς να παρεμβάλλεται καμία επεξεργασία.

Η παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” πραγματοποιείται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Από τις αρχές του 2000, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ άρχισε να λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνει συνεχώς το ενεργειακό της αποτύπωμα, να ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2 και να στηρίζει με τον τρόπο της τις δράσεις για την μείωση της κλιματικής αλλαγής. 

Από τις αρχές του 2000, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ άρχισε να λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές ήταν εκτός από την παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ”, και στην διακίνησή του σε όλη την Ελλάδα μέσω του ιδιόκτητου μεταφορικού στόλου της με στόχο την μείωση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα κατά 12%.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις δεν είναι απλά μία δεσμευτική προτεραιότητα στην επιχειρηματική ατζέντα της, είναι η ραχοκοκαλιά της μια και εξαρτάται πλήρως από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Για τον λόγο αυτό, η ενεργή συμβολή της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μέσα από την πράσινη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και τα ίδια τα προϊόντα της έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα με στόχο την αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της Εταιρείας, τοπική κοινωνία, καταναλωτικό κοινό, Θεσμικοί φόρείς

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2000 έως και σήμερα


Περιγραφή

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. πιστή στην Πολιτική για το Περιβάλλον που εφαρμόζει ως μία από τις πρωταρχικές της αξίες, επέλεξε στρατηγικά το 2020 τη συνεργασία με εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος (Protergia) για τη χρήση στις εγκαταστάσεις της, ηλεκτρικού ρεύματος που θα είχε 100% προέλευση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Πάροχος, με τον οποίο συνεργάστηκε η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., διαθέτει τη σχετική βεβαίωση με βάση τα πιστοποιητικά του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), που αποτελεί τον αρμόδιο Φορέα Έκδοσης Ενεργειακής Πιστοποίησης και σύμφωνα με την Υπ. Αριθ. Δ6/Φ1/οικ.8786 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 646 / 14.05.2010).

 

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά το 2020 εφάρμοσε τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού της στόλου (11 φορτηγά), μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους σε σχέση με το 2019 κατά περίπου 10% και το ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητας μεταφοράς κατά περίπου 12% .

 

Τέλος, μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ κάνει πράξη την περιβαλλοντική της υπευθυνότητα μέσα από τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ανταποκρίνεται πλήρως σε ετήσια βάση, για κάθε φιάλη που παράγει αποδίδοντας περιβαλλοντικά τέλη  
2. Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (αποβλήτων) καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη 
3. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης και μελέτης εφαρμογής των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 904/ 2019/ ΕΕ, για τα πλαστικά μιας χρήσης
4. Παρακολουθεί συνεχώς τους δείκτες ανάλωσης νερού και εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των πηγών
5. Δεσμεύεται για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αειφόρα χρήση πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
6.Έχει αντικαταστήσει το σύνολο του φωτισμού της με οικονομικές λάμπες led 
7. Εφαρμόζει τεχνολογία χρήσης υβριδικών καυσίμων για το μεταφορικό της στόλο με ταυτόχρονη μελέτη μείωσης του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αποτέλεσμα των ενεργειών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αποτελεί η εγγύηση προέλευσης (Πράσινο Πιστοποιητικό) από την Protergia όπου για το 2020 κατέγραψε ότι το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται, προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου άνθρακα. Συγκεκριμένα, η Protergia και ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS πιστοποίησε την εγγυημένη προέλευση ενέργειας καταγράφοντας ότι για την ηλεκτρική ενέργεια 12.051 MWh που καταναλώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας κατά την χρονική περίοδο 01.01.2020 – 30.06.2020 έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τα σχετικά πιστοποιητικά ανάκλησης του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) ως αρμόδιος Φορέας Έκδοσης ΕΠ και σύμφωνα με την υπ. Αριθ. Δ6/Φ1/οικ.8786 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 646/14.05.2010).

 

Σε σχέση με το 2019, η εφαρμογή της τεχνολογίας χρήσης υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού της στόλου (11 φορτηγά) κατά το 2020 είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους λειτουργίας τους κατά περίπου 10% και του ανθρακικού αποτυπώματος της δραστηριότητας μεταφοράς κατά περίπου 12% .

 Τόπος Δράσης

Ιωάννινα (εργοστάσιο εμφιάλωσης), Αθήνα (κεντρικά γραφεία), όλη η ελληνικά επικράτεια (μεταφορά προϊόντων)


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος: Protergia


Συμμετοχή εργαζομένων

Στην υλοποίηση της δράσης συμμετέχουν όλα τα τμήματα της Εταιρείας, από τη Διοίκηση μέχρι τους οδηγούς των οχημάτων.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η βιώσιμη ανάπτυξη της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μέσα από το στρατηγικό πλάνο της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και ελαχιστοποίησης των εκπομπών CO2, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της εταιρείας. Οι περιβαλλοντικές δράσεις δεν είναι απλά μία δεσμευτική προτεραιότητα στην επιχειρηματική ατζέντα της, είναι η ραχοκοκαλιά της μια και εξαρτάται πλήρως από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Για τον λόγο αυτό, η ενεργή συμβολή της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής μέσα από την πράσινη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και τα ίδια τα προϊόντα της έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα με στόχο την αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επενδύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας έχει κατορθώσει μέσα από τον εκσυγχρονισμό των δομών της να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αναπτύξει την καινοτομία. Παράλληλα, επενδύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας έχει κατορθώσει μέσα από τον εκσυγχρονισμό των δομών της να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αναπτύξει την καινοτομία. Πολύ σημαντικό, η χρήση υβριδικών καυσίμων στο 50% του μεταφορικού στόλου της (11 φορτηγά) είχς ως αποτέλεσμα και την μείωση του κόστους λειτουργίας τους κατα περίπου 10%.


 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN | το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό σε φιάλες από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό (r-PET)

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη Μεταφορά του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ σε όλη την Ελλάδα

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνη: Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος & Ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation