ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 207 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Η ελληνική βιομηχανία ΜΕΓΑ, η οποία ξεκίνησε το 1981 ως μια μικρή μονάδα παραγωγής ωτοκαθαριστών (Τipers), αποτελεί σήμερα τον ηγέτη του κλάδου προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα στη συνολική κατηγορία που δραστηριοποιείται, ενώ αποτελεί  μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.

Mε αγαπημένα προϊόντα, όπως Babylino, EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet Hankies, BabyCare,  Tipers, ΜΕΓΑ κ.ά που εμπιστεύονται καθημερινά χιλιάδες οικογένειες, κατέθεσε εδώ και χρόνια της δική της καινοτόμο πρόταση στην προσωπική υγιεινή, θέτοντας τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ, αφού στα προϊόντα της συνδυάζει τόσο την άριστη απορροφητικότητα όσο και την αποδεδειγμένη φιλικότητα στο δέρμα.

Η ΜΕΓΑ στηρίζει την ελληνική οικονομία διατηρώντας το τρίπτυχο: Παραγωγή, Έδρα, Ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Παράγει τα προϊόντα της στην Ελλάδα, επενδύει σημαντικά ποσά στην Ελλάδα σε χώρους παραγωγής και μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, προάγοντας την ελληνική καινοτομία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της εξάγονται με επιτυχία σε 4 ηπείρους.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 2010 - 2020: Δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το προσωπικό μας κατά πάνω από 160%, Στήριξε την Ελληνική οικονομία με επενδύσεις άνω των 130 εκ €, Δεκαπλασίασε τις εξαγωγές της.

Επιπλέον, η ΜΕΓΑ ακολουθεί εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται χρόνια ερευνών, προσεκτικός σχεδιασμός του προϊόντος και πάνω απ’ όλα, επιμονή στην άριστη ποιότητα. Είναι επίσης πιστοποιημένη για την ποιότητα των προϊόντων της και τη φιλικότητα προς το δέρμα από διεθνώς αναγνωρισμένα Δερματολογικά Ινστιτούτα του εξωτερικού.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://megadis.gr/


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

ΜΕΓΑ. Το περιβάλλον στην “καρδιά” της στρατηγικής μας

Στην “καρδιά” της στρατηγικής μας για αειφόρο ανάπτυξη έγκειται η δέσμευσή μας  στην παραγωγή των προϊόντων μας με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  Σχεδιάζουμε, επενδύουμε κι εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να κάνουμε την εργασία της παραγωγικής  μας μονάδας πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Εφαρμόζουμε το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 επιδιώκοντας την πλήρη πιστοποίηση κάθε δραστηριότητας της εταιρείας μας.

Επιπλέον,  πρόσφατα πιστοποιηθήκαμε με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μια από τις σημαντικές συνιστώσες αποτελεί και η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ελέγχουμε συστηματικά την περιβαλλοντική μας απόδοση και θέτουμε μετρήσιμους περιβαλλοντικούς στόχους. Υπάρχει προγραμματισμός για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων και σκοπών, με πρόγραμμα, καθορισμό υπευθυνοτήτων, καθορισμό των μέσων επίτευξης των στόχων και σκοπών, καθώς και χρονοδιαγράμματος επίτευξης, όπως ακριβώς θα τεθούν και για το σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, υλοποιούμε συγκεκριμένες πολιτικές και προγράμματα για να πετύχουμε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούμε.

Επιπλέον, μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας Εγγυήσεις Προέλευσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Greenpass. Ετσι, η ΔΕΗ Α.Ε βεβαιώνει ότι για την Ηλεκτρική Ενέργεια που καταναλώνει η εταιρεία μας στις εγκαταστάσεις της έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της και έχει δεσμευτεί μέσω του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων μας, εφαρμόζοντας, σε μεγάλη κλίμακα, πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης. Από τις παραγωγικές διαδικασίες της βιομηχανικής μας μονάδας προκύπτουν απόβλητα τα οποία διαχωρίζονται και παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους επαγγελματίες για τη συνολική τους διαχείριση.
Πραγματοποιείται διαχωρισμός αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Τα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα
υλικά διαχωρίζονται και τοποθετούνται σε συγκεκριμένους κάδους
τους οποίους οι συνεργαζόμενες εταιρίες αξιοποιούν.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες που διαχωρίζονται τα υλικά, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους:

Κατηγορία Αποβλήτου 
Χαρτί 100% ανακύκλωση
Πλαστικό 100% ανακύκλωση
Μέταλλα / Καλώδια 100% ανακύκλωση
Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 100% ανακύκλωση
Λάδια / γράσα / σαπουνέλαια 100% ανακύκλωση
Σύμμικτα απόβλητα 55% ανακύκλωση - 45% υγειονομική ταφή
Υλικά για παραγωγή στερεών καυσίμων
(Υλικά από χαρτί - πλαστικό, ενωμένη φύρα μηχανών, Α΄ ύλες) - 100% καύση απο
τσιμεντοβιομηχανία
Yλικά από μέτρηση ποιοτικού ελέγχου, συσκευασίες διαλυτών - μελανιών 100% ανακύκλωση
Χημικά 100% ανακύκλωση
Ξύλο 100% ανακύκλωση
Οικιακά 100% υγειονομική ταφή

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα Διαχείρισης αποβλήτων είναι τα εξής:

  • εκτρέπονται σημαντικές ποσότητες από την ταφή των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ και αποτρέπεται η αύξηση απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής
  • επιτυγχάνεται ανάκληση ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλο κλπ. ενώ εξοικονομείται ενέργεια
  • αξιοποιούνται τα στερεά απόβλητα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανίες για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών
  • επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Αειφορία
  • επιτυγχάνονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική μας διαδικασία


Τόπος Δράσης

Όλες οι δράσεις μας αφορούν στην παραγωγική μονάδα καθώς και στα γραφεία της  ΜΕΓΑ που βρίσκονται στην ΑΘήνα, στο Δήμο Αχαρνών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation