Καλές πρακτικές

1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

1) «Θα τα καταΦΕΡΟΥΜΕ να προσΦΕΡΟΥΜΕ γιατί όλοι μαζί μπορούμε!!!» 2) «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!»

1) «Θα τα καταΦΕΡΟΥΜΕ να προσΦΕΡΟΥΜΕ γιατί όλοι μαζί μπορούμε!!!» 2) «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!!!»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Το σχολείο μας είναι το πιο παλιό σχολείο της πόλης της Φλώρινας, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και στη θέση «Ποτάμι». Αριθμεί 250 μαθητές και 30 άτομα εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό. Το σχολικό συγκρότημα διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή που αρμόζε


Διευθυντής Σχολείου

Μίσκας Ιωάννης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Α) Αρχικά ευαισθητοποιούνται οι μαθητές με κατάλληλες και στοχευόμενες παρουσιάσεις-ενημερώσεις που πραγματοποιούνται μέσα στον χώρο του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς αλλά και αρμόδιους φορείς (ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ.).


Β) Ακολουθούν σχετικές δράσεις του σχολείου με ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (καθαρισμός γύρω περιοχής, διαλογή σκουπιδιών και τοποθέτηση στους κατάλληλους κάδους, συγκομιδή τροφίμων διαχωρισμός ανάλογα με τη χρήση, απόδοση τροφίμων σε σταθμό συγκέντρωσης).


Γ) Τέλος, μετά την πραγματοποίηση παρουσίασης-ενημέρωσης και προς τους γονείς πραγματοποιούνται δράσεις σε μορφή παιχνιδιού στο σχολείο με συμμετοχή μαθητών-γονέων-εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ευελπιστούμε ότι είχαν πολλαπλά αποτελέσματα αρχικά στους μαθητές μας και κατ’ επέκταση στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Ευαισθητοποιημένοι και ενεργοποιημένοι λοιπόν οι μαθητές μας, μέσα από στοχευόμενες δράσεις, κατάφεραν να αποκτήσουν και να επεξεργαστούν ποικίλες εμπειρίες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν σωστή στάση απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία του, κατανοώντας πόσο σημαντικό είναι για την επιβίωσή τους ως ζωντανοί οργανισμοί.
Επίσης, εμπλεκόμενοι οι μαθητές σε κοινωνικές δράσεις, θα καταφέρουν αυτά τα αρχικά παιδικά- σχολικά βιώματα να τα επεξεργαστούν, να τα υιοθετήσουν και μεγαλώνοντας να τα μετατρέψουν σε αληθινές πράξεις ζωής, οι οποίες ως ενήλικες θα τους καταστήσουν υγιή μέλη της κοινωνίας της οποίας θα είναι ενεργοί πολίτες.Συνεργασίες

ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. - Ενοριακό Κέντρο  Ι. Ν Αγίου Γεωργίου Φλώρινας - Δήμος Φλώρινας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος των δράσεων ήταν αρχικά η ευαισθητοποίηση των μαθητών (και των γονέων) όσον αφορά στην ανακύκλωση και στην υπεύθυνη παραγωγή, κατανάλωση και διάθεση των αγαθών.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι δράσεις ξεκίνησαν από τους εκπαιδευτικούς και τους σχετικούς και αρμόδιους φορείς που ανέλαβαν τις ενημερώσεις-παρουσιάσεις οι οποίες απευθύνονταν αρχικά στους μαθητές του σχολείου. Οι μαθητές με τη σειρά τους σε πρώτη φάση ανέλαβαν ενεργό δράση και σε δεύτερο χρόνο ενημερώθηκαν και πήραν μέρος και οι γονείς.

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2017-2018

Τόπος Δράσης

Μέρος δράσης υλοποιήθηκε έξω από το σχολείο (ανάβαση στο βουνό, καθαρισμός γύρω περιοχής, περιαστικού δάσους, μεταφορά και απόδοση τροφίμων)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation