Μαθητικές δημιουργίες

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

To 17o κιβώτιο

To 17o κιβώτιο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου

3 νηπιαγωγοί με 2 τμήματα το ένα είναι και ολοήμερο έχουμε πάρει βραβείο ETwinning και τρέχουμε και Erasmus+ KA2 έργο


Διευθυντής Σχολείου

Αποστολία Μπέκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μιλήσαμε και είδαμε εικόνες και βίντεο για τις αλλαγές και τα προβλήματα στη ζωή στη θάλασσα εξαιτίας των παρεμβάσεων των ανθρώπων μόλυνση, σκουπίδια και την αξία της για την ίδια μας τη ζωή.


Στόχος δράσης

Να γνωρίσουν τα παιδιά το πως επηρεάζεται η ζωή στη θάλασσα από όλες τις αλλαγές στη θερμοκρασία και από τα σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι στη θάλασσα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation