Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Θαλάσσια απορρίμματα

Θαλάσσια απορρίμματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ σχολείο με 120 μαθητές


Διευθυντής Σχολείου

Αντώνης Κυρμπάτσος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Χρόνος εργασίας 1ο τρίμηνο 2018. Τάξη Ε1 , αριθμός μαθητών 12.

Το βίντεο που δημιουργήσαμε βρίσκεται στην πιο κάτω διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=ELwZfkO0ZHU&t=12s


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation