Καλές πρακτικές

4ο Νηπιαγωγείο Γαστούνης Ν.Ηλείας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Αειφόρο κτίριο και αυλή

Αειφόρο κτίριο και αυλή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Νηπιαγωγείο Γαστούνης Ν.Ηλείας

1/θ Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Χρέππα Σοφία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η  μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι το σχέδιο εργασίας(project) προσπαθώντας να επιτύχουμε διαθεματική -βιωματική προσέγγιση του κυρίου θέματος(που αφορά την αειφόρο ανάπτυξη ) και των θεματικών  ενοτήτων (αειφόρο κτίριο και αυλή)με δράσεις για τον εξωραϊσμό του αύλειου χώρου.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η συμμετοχή μαθητών –γονέων-τοπικής κοινωνίας στις δράσεις  συνέβαλε στη  καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων, αλλά και στη κατανόηση  της σημασίας της ανακύκλωσης για το περιβάλλον. Επίσης οδήγησε τους μαθητές  στην υιοθέτηση  νέων στάσεων, αξιών, συμπεριφορών , στη καλλιέργεια  της κριτικής τους σκέψης και τέλος τους  επηρέασε  θετικά προς την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.Συνεργασίες

Με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων, τους γονείς των παιδιών, το Δ.Πηνειού Ν.Ηλείας, το Τοπικό Δίκτυο  Αειφόρου Σχολείου Ν. Ηλείας, το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, το πρόγραμμα Let’s do it Greece, το PlasticfreeGreece.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χρέππα Σοφία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μέσω του ιστολογίου του σχολείου  και τις δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης(Facebook)


Στόχος δράσης

Να αποκτήσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο γνώσεις γύρω από τη έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και του επιμέρους πυλώνα της - αειφόρο κτίριο και αυλή.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση μας απευθύνονται στους μαθητές, στους γονείς και την τοπική κοινωνία. Αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα.

Χρόνος δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

Τόπος Δράσης

Εντός της σχολικής μονάδας

Ένταξη σε Δίκτυα

Στο  Τοπικό Δίκτυο  Αειφόρου Σχολείου Ν. Ηλείας και το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 23Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation