Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το Αειφόρο Σχολείο δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο προσεγγίζοντας τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Αειφόρο Σχολείο δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο προσεγγίζοντας τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων

Το σχολείο βραβεύτηκε από το 2012 με δυο σημαίες Αειφόρου Σχολείου, με τη σημαία των Οικολογικών Σχολείων, με χρυσό εκπαιδευτικό βραβείο για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές, με πανελλήνιο βραβείο για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής και με έπαινο για την καινοτόμο πιλοτική δράση της επέκτασης του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική τάξη στο πλαίσιο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μορφής εκπαίδευσης. Η σχολική μονάδα επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου σε Συμβούλια Αντιπροσώπων μελών της Παιδικής Helmepa. Υλοποιεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα διασχολικών συμπράξεων Ε-Twinning και Erasmus+, στα οποία έχει τιμηθεί με ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας και πρεσβευτής του έργου CEYS (Creativity in Early Years Science Education) αντίστοιχα. Πρόσφατα, βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου για τη διεξαγωγή παιδαγωγικού διεθνούς προγράμματος με τίτλο: «Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες». Βασικό στοιχείο της πολιτικής του σχολείου αποτελεί η ευρεία ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών και το «άνοιγμα» στην ευρύτερη κοινότητα.


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Τοπολιάτη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μικρά και μεγάλα, γηγενή νήπια, ενώ εξαιρετικά σημαντική είναι η συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, την τοπική-ευρύτερη κοινότητα και τους συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης.

Η μαθητική δημιουργία αφίσας εστιάζεται στις μαθησιακές περιοχές της  εκπαίδευσης για την Αειφορία και την καλλιέργεια της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών. Ωστόσο, αλληλοδιαπλέκεται παράλληλα το περιεχόμενο άλλων μαθησιακών περιοχών: των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, των φυσικών επιστημών, των  μαθηματικών, της γλώσσας, των τεχνών και της φυσικής αγωγής.

Βασιζόμενοι στους πυλώνες της εκπαιδευτικής αειφορίας κυρίαρχο μέλημα αποτελεί η γνωριμία και ευαισθητοποίηση των μαθητών με τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, η ενεργοποίηση/ανάληψη σχετικών δράσεων και η γραφική απεικόνισή τους με σκοπό τη δημιουργία αφίσας.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού αξιοποιούνται ως μεθοδολογικά εργαλεία οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και η εκπαιδευτική ρομποτική.

Στο εμπειρικό μέρος πριν τη μετάθεση του θέματος στην πράξη, πραγματοποιείται η διαδικασία του ιστογράμματος μέσα στην τάξη, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις σχετικές αναδυόμενες προτάσεις δραστηριοτήτων των παιδιών.

Μεταξύ άλλων αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, επικοινωνούν με μαθητές συνεργαζόμενων σχολείων υλοποιώντας αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, δημιουργούν την προτεινόμενη δραστηριότητα του προγράμματος που αφορά στην αλυσίδα των στόχων, συνθέτουν τραγούδι και γράφουν  μηνύματα, τα οποία ανακοινώνουν στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στο φεστιβάλ ευρωπαϊκού μαθητικού ραδιοφώνου (Τρίκαλα, 2018) και στο 6ο μαθητικό συνέδριο που διοργάνωσε το εθνικό θεματικό δίκτυο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού: Βιώσιμη Πόλη (Θεσσαλονίκη).

 

               

 

 

               

 


Στόχος δράσης

Κυρίαρχο μέλημα του Σχεδίου Μαθήματος η διερευνητική προσέγγιση των 17 Παγκόσμιων Στόχων με επικέντρωση στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προαγωγή μορφών συνεργασίας για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους
Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation