Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Το Αειφόρο Σχολείο δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο, προσεγγίζοντας τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Αειφόρο Σχολείο δημιουργεί έναν καλύτερο κόσμο, προσεγγίζοντας τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων

Το σχολείο βραβεύτηκε από το 2012 με δυο σημαίες Αειφόρου Σχολείου, με τη σημαία των Οικολογικών Σχολείων, με χρυσό εκπαιδευτικό βραβείο για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές, με πανελλήνιο βραβείο για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής και με έπαινο για την καινοτόμο πιλοτική δράση της επέκτασης του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική τάξη στο πλαίσιο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μορφής εκπαίδευσης. Η σχολική μονάδα επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου σε Συμβούλια Αντιπροσώπων μελών της Παιδικής Helmepa. Υλοποιεί καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα διασχολικών συμπράξεων Ε-Twinning και Erasmus+, στα οποία έχει τιμηθεί με ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας και πρεσβευτής του έργου CEYS (Creativity in Early Years Science Education) αντίστοιχα. Πρόσφατα, βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου για τη διεξαγωγή παιδαγωγικού διεθνούς προγράμματος με τίτλο: «Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες». Βασικό στοιχείο της πολιτικής του σχολείου αποτελεί η ευρεία ανάπτυξη εκπαιδευτικών συνεργασιών και το «άνοιγμα» στην ευρύτερη κοινότητα.


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Τοπολιάτη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του πλαισίου εφαρμογής τα οποία συλλέγονται μέσα από συνεντεύξεις των παιδιών, ημιδομημένα ερωτηματολόγια των γονέων και συμμετοχική/μη παρατήρηση της εκπαιδευτικού, μας βοηθούν να επιβεβαιώσουμε ότι η ενασχόληση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης οδήγησε στην υιοθέτηση θετικών στάσεων συμπεριφοράς, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων τόσο από τους μαθητές, όσο και το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους. Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι προσεγγίζονται αβίαστα και αποτελεσματικά όλες οι μαθησιακές περιοχές των προγραμμάτων σπουδών για το Νηπιαγωγείο.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαρία Τοπολιάτη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διάχυση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε:

  • στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εργαστήριο διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
  • στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων,
  • στο πανελλήνιο φεστιβάλ ευρωπαϊκού μαθητικού ραδιοφώνου (Τρίκαλα, 15-17 Μαρτίου 2018) και
  • στο 6ο μαθητικό συνέδριο που διοργάνωσε το εθνικό θεματικό δίκτυο: Βιώσιμη Πόλη (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος, 2018).
  • Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των έργων Ε-Twinning,
  • Σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών φορέων

Τέλος, η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί διάχυση των αποτελεσμάτων σε εκπαιδευτικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρος, 2018).


Στόχος δράσης

Κυρίαρχο μέλημα της εκπαιδευτικής δράσης αποτελεί η διερευνητική προσέγγιση των 17 Παγκόσμιων Στόχων με επικέντρωση στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το Σχέδιο Μαθήματος απευθύνεται στους μαθητές του νηπιαγωγείου, του συστεγαζόμενου δημοτικού σχολείου και των συνεργαζόμενων σχολείων στο πλαίσιο διασχολικών συμπράξεων και «αδελφοποίησης» σχολικών μονάδων. Επιπλέον, απευθύνεται στους γονείς, το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών και την τοπική κοινωνία. Τέλος, αφορά και στην ευρύτερη κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε εντός και εκτός σχολείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation