Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Γαβαλά Ειρήνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Εκπαίδευση και ενημέρωση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους

Συμμετοχή σε Διασχολικό Πρόγραμμα

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Διασχολική συνεργασία, αλληλεπίδραση, ανταλλαγή καλών πρακτικών, αξιοποίηση επιμέρους πρωτοβουλιών και ιδεών

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικώνΣυνεργασίες

23 Σχολεία της Διεύθυνσης ΔΕ Δ Αθήνας

4ο ΠΕΚΕΣ

Aeiforum


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σουρίδη Παναγιώτα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σχολική ιστοσελίδα


Στόχος δράσης

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση για την αειφορία

Χρόνος δράσης

Φεβρουάριος - Μάιος 2019

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation