Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αφίσα με θέμα: 'Ενας κόσμος χωρίς φτώχεια…

Αφίσα με θέμα: Ενας κόσμος χωρίς φτώχεια…
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου είναι 7θέσιο και βρίσκεται σε μια ορεινή, ημιαστική, προβληματική περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Το Καρπενήσι είναι μια κωμόπολη 10.000 κατοίκων που δραστηριοποιείται με βάση το χειμερινό τουρισμό.


Διευθυντής Σχολείου

Δημήτριος Αντωνίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Στ' τάξης κατασκεύασαν αφίσα, την οποία επεξεργάστηκαν σαν φωτογραφία μετά με θέμα την εξάλειψη της φτώχειας.


Στόχος δράσης

Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στα θέματα της πείνας σε παγκόσμιο επίπεδο και μαθαίνουν πώς μπορεί να εξαλειφθούν οι ανισότητες στον πλανήτη.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation