Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Κατάκολου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αφίσα με τίτλο: Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή

Αφίσα με τίτλο: Λιγότερα απόβλητα - Καλύτερη ζωή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Νηπιαγωγείο Κατάκολου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Έλενα Αναστασίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ανακύκλωση σκουπιδιών, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος κπλ


Στόχος δράσης


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation