Μαθητικές δημιουργίες

6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αγαπώ το Περιβάλλον

Αγαπώ το Περιβάλλον
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

6ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

Το 6ο Νηπιαγωγείο βρίσκεται στην πόλη των Γιαννιτσών του Ν. Πέλλας.


Διευθυντής Σχολείου

Τερζίδου Γεωργία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Επιδιώχθηκε να γνωρίσουν το περιβάλλον, την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους οργανισμούς που ζουν σε αυτό και αναφέρθηκε η παρέμβαση(θετική και αρνητική)του ανθρώπου, ως παράγοντας της ισορροπίας του.

Οι μαθητές αποκόμισαν γνώσεις, ευαισθητοποιήθηκαν και έκαναν προτάσεις για την ισορροπία του περιβάλλοντος.


Στόχος δράσης

Στόχος μας είναι να γνωρίσουν το περιβάλλον.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation