Μαθητικές δημιουργίες

26ο Νηπιαγωγείο Βόλου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αγαπώ τη Ζωή, Φροντίζω την Υγεία μου

Αγαπώ τη Ζωή, Φροντίζω την Υγεία μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

26ο Νηπιαγωγείο Βόλου


Διευθυντής Σχολείου

Αγγελάκη Χριστίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση πραγματοποιήθηκε στη δια ζώσης εκπαίδευση και αποτυπώθηκε στο ψηφιακό βιβλίο με τίτλο: "Αγαπώ τη Ζωή, Φροντίζω την Υγεία μου".

Ο σύνδεσμος είναι ο εξής: https://read.bookcreator.com/EBSjEANhB7eBOmtGLYAxiRcJH313/F6o_5CVJSLWcqYNNcnmXIQ

"Το Βιβλίο της Υγείας"  είναι  μια  ομαδική- συνεργατική  παραγωγή που  δημιουργήθηκε  από  τους  μαθητές  του  26ου  Νηπιαγωγείου  Βόλου  στα  πλαίσια  του  project «Γνωρίζω  και  αγαπώ  τον  εαυτό  μου  και  το  σώμα  μου». Οι  δραστηριότητες  που  πραγματοποιήθηκαν  είχαν  ως  στόχο  οι  μαθητές:

- Να  αναγνωρίζουν  και  να  ονομάζουν  τα  μέρη του  σώματος

- Να  αντιληφθούν  ότι  υπάρχουν  πολλά  όργανα  στο  εσωτερικό  του  σώματος  και  να  προβληματιστούν  σχετικά  με τον τρόπο  λειτουργίας  τους.

- Να  αντιληφθούν  την  σχέση  ανάμεσα  στην  καλή  λειτουργία  του  σώματος  και  την  υγεία.

-Να  προβληματιστούν  για  τις  καλές  πρακτικές  που πρέπει  να  υιοθετήσουν ώστε  να  φροντίζουν  την  διατήρηση  της  καλής  υγείας.

- Να  αλληλεπιδράσουν  με  τους  συμμαθητές  τους  ανταλλάσοντας  ιδέες  και  απόψεις.

- Να συνεργάζονται  ισότιμα  και  αρμονικά  σαν  ομάδα  με  στόχο  την  παραγωγή  ενός  έργου.

Κατά  την  διάρκεια   του  project  οι  μαθητές γνώρισαν  τα  μέρη  του σώματος, παρατήρησαν  τα  εξωτερικά  χαρακτηριστικά  τους  και  κάνοντας  συγκρίσεις  κατέληξαν  σε  διαπιστώσεις  σχετικά  με  ομοιότητες  και  διαφορές  μεταξύ  τους (χρώμα  ματιών, μαλλιών,  ύψος  κ.α). Συμμετείχαν  σε  δραστηριότητες  για  την  ανάπτυξη  της  αμφιπλευρικότητας  και  την κατάκτησης  της  συμμετρίας. Στην  συνέχεια  μέσα  από  εκπαιδευτικά  βίντεο  και  εποπτικό  υλικό  έμαθαν  για  τον  ανθρώπινο  σκελετό  και  την  χρησιμότητά  του  καθώς  και  τις  λειτουργίες  των  3  βασικών  συστημάτων  του  οργανισμού (αναπνευστικό – πεπτικό-  κυκλοφορικό) και  μέσα  από  θεατρικό   παιχνίδι  εσωτερίκευσαν  τις  γνώσεις  τους. Διαβάζοντας   το  βιβλίο  «Ο  Μάκης  ενζυμάκης  και  η  μάχη  στο  στομάχι» συνειδητοποίησαν  ότι  για  να  είναι  υγιής  ο  οργανισμός  μας  χρειάζεται  φροντίδα. Προβληματίστηκαν  πάνω  στα  ερωτήματα  «Τι  είναι  υγεία; Από  τι  απειλείται; Τι  είναι  τα  μικρόβια;»  βλέποντας  σχετικά  βίντεο  , εποπτικό  υλικό  και  διαβάζοντας  βιβλία. Οι  μαθητές  γνώρισαν  την  αξία  της  υγείας  και  με  βιωματικές  δράσεις  αντιλήφθηκαν   την  σημασία  της  σωστής  διατροφής  και  της  άσκησης  για τον  οργανισμό. Έμαθαν  τους  τρόπους  να  διώχνουν  τα  μικρόβια  πλένοντας  σωστά  τα  χέρια  και    διατηρώντας  το  σώμα  αλλά  και  το  χώρο  όπου  ζούνε  καθαρό. 

 Με  αφορμή  μια  αφίσα  για  τα  εμβόλια και  ανακαλώντας  τις  εμπειρίες  τους  από  τον  εμβολιασμό  συνειδητοποίησαν  την  αξία  του  για  την  αποφυγή  απειλητικών  για  την  ζωή  ασθενειών  και  την  προαγωγή  της  υγείας. Αποφάσισαν τέλος  να  δημιουργήσουν μια  αφίσα, το "Χάρτη της Υγείας", για  να θυμούνται  όλα όσα έμαθαν  ότι είναι απαραίτητα για την διατήρηση της υγείας, η οποία αναρτήθηκε στην  είσοδο της τάξης.  

 


Στόχος δράσης

Καλή υγεία και ευημερία

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation