Καλές πρακτικές

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Aiforoulis in action all over the world..

Aiforoulis in action all over the world..
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στόχος μας είναι οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε παγκόσμια προβλήματα. Μας άρεσε η ιδέα της δημιουργίας ενός πιο όμορφου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα, κοινωνικές ανισότητες, ποιοτική εκπαίδευση, ειρήνη σε όλο τον κόσμο κλπ.  θα εργαστούμε για να μετατρέψουμε τον κόσμο μας σε έναν καλύτερο κόσμο καλλιεργώντας την κοινωνική ευθύνη των μικρών μαθητών μας και της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Είμαστε αποφασισμένοι να μετατρέψουμε τον κόσμο μας σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητα. Ένας κόσμος αξιοπρεπούς εργασίας και καλής εκπαίδευσης, ένας ειρηνικός κόσμος χωρίς απειλή της αλλαγής του κλίματος, ένας κόσμος ο οποίος, μέσω των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, θα φροντίσει όχι μόνο τη σημερινή γενιά αλλά και τις μελλοντικές γενιές.


Αποτελέσματα / επίδρασηΣυνεργασίες

ΕΛΛΑΔΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

Στόχος δράσης

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΓΙΗ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΜΑΘΗΤΕΣ -ΓΟΝΕΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρόνος δράσης

2018-19

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation