Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2018

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2018
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


Διευθυντής Σχολείου

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους απόφοιτους και τους φίλους της Σχολής γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της τράπεζας αίματος που διατηρεί η Σχολή στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τη συμβολή της κινητής μονάδας αίματος του νοσοκομείου. Παράλληλα, οι εθελοντές της ομάδας VOLT βοηθούν στη δημιουργία αρχείου και καταγραφής των αιμοδοτών και γνωρίζουν τη διαδικασία παρευβρισκόμενοι στο χώρο, παρατηρώντας την. Έτσι, παίρνοντας παράδειγμα από τους γονείς τους ερχόμαστε πιο κοντά στο να γίνουν οι μελλοντικοί πολύτιμοι αιμοδότες.


Αποτελέσματα / επίδραση

Αύξηση φιαλών αίματος

προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς αιμοδότεςΣυνεργασίες

Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αδαμαντία Γαβριηλίδου

Στόχος δράσης

Ενισχυση της τράπεζας αίματος της Σχολής

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

εκπαιδευτικοί, γόνείς

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος 2018

Τόπος Δράσης

Σχολή Καλαμαρί- Θεσσαλονίκη

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation