Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Χίου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αξίζεις την Αγάπη

Αξίζεις την Αγάπη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Χούλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος,  οι μαθητές δημιούργησαν μία ψηφιακή ιστορία με θέμα τα συναισθήματα και την αγάπη χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο https://www.powtoon.com/home/


Στόχος δράσης

Απόκτηση δεξιοτήτων αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων μέσα από ένα πολιτιστικό πρόγραμμα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation