Σχέδια μαθήματος

3o Δ.Σ. Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Αλλάζω εγώ . ..Αλλάζω το μέλλον της πόλης μου!

Αλλάζω εγώ . ..Αλλάζω το μέλλον της πόλης μου!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Δ.Σ. Ρόδου


Διευθυντής Σχολείου

Στουππή Τσαμπίκα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΑΦΟΡΜΗΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αφορμή για το θέμα στάθηκε μια  επίσκεψη μας στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συμμετέχουμε σε κάποια δράση που οργάνωσε ο δήμος μας .Κατά την μετάβαση μας προς το κέντρο με τα πόδια  οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις πεζών. Αυτό στάθηκε αφόρμηση να μιλήσουμε για την πόλη και πώς μπορούμε εμείς ως πολίτες να συμμετέχουμε στις αποφάσεις για την πόλη μας.

Η επιλογή του θέματος έγινε διότι έδινε την ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, οι εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών σχετικά με τις συνθήκες ζωής που επικρατούν στη γειτονιά τους και να αποκτήσουν οι μαθητές βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες συμμετοχής, συνεργασίας και δημιουργικότητας, παρακαταθήκη για το μέλλον τους στην πορεία της ενδυνάμωσής τους ως «ενεργοί πολίτες».

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε σε συνεργασία με τοΕθνικό Θεματικό Δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία", που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου.

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Οι διαστάσεις του θέματος που προσεγγίσαμε ήταν:

 • Η πόλη μας  και εμείς
 • Οι θεσμοί και λειτουργίες της πόλης
 • Είναι η πόλη μου βιώσιμη; Τι μπορώ να κάνω εγώ ;
 • Αναλαμβάνω δράση για τη πόλη μου!

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι που θεσαμε ήταν:

 • Η εξέταση όλων των διαστάσεων σχετικών με τη πόλη μας: φυσικές – κοινωνικές – οικονομικές – πολιτικές,
 • Η προβολή της σημασίας του αστικού σχεδιασμού και της ανάγκης συμμετοχής των πολιτών σ' αυτόν,
 • Ο εντοπισμός  των θεσμών που σχεδιάζουν ή έχουν την ευθύνη,
 • ​​Η ανάδειξη της ατομικής αλλά και της συλλογικής ευθύνης για τη λύση ζητημάτων διαχείρισης της ζωής στο επίπεδο της πόλης,
 • Η καλλιέργεια της συνεργασίας της επικοινωνία, της συνεργασία, της συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες ως αξίες αλλά και ως μέσα προώθησης της βιώσιμης πόλης,
 • Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των μαθητών για και ανάληψη δράσης,
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις πολιτών, ενώσεις γονέων και κηδεμόνων, κ.ά.) με κοινό στόχο τη βιωσιμότητα της πόλης τους ,
 • Η επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές πόλεις.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το θέμα  το εξετάσαμε διαθεματικά .Οι διδακτικές στρατηγικές  που  χρησιμοποιήθηκαν ήταν:

Project

Συζήτηση

Μελέτη στο πεδίο

Καταιγισμός ιδεών

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γλώσσα

Μαθηματικά

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Αισθητική Αγωγή

Ιστορία

Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα μέλη που συμμετέχουν στη δράση χωρίζονται  σε ομάδες. Για την καλύτερη λειτουργία των ομάδων γίνονται ασκήσεις ανάπτυξης εμπιστοσύνης και δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας .

 Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 4 φάσεις.

 Α΄φάση Εμείς και η γειτονιά μας

Στην Α΄ φάση του προγράμματός μας, προσεγγίσαμε και αποτυπώσαμε την γειτονιά μας μέσα από τις εμπειρίες μας.

 • Η γειτονιάς μας

Τα παιδιά  σχεδιάζουν τους χάρτες  της γειτονιά τους και αποτυπώνουν σε αυτούς  τις εμπειρίες  και τα βιώματα τους ,  τις   σκέψεις και συναισθήματα που τους δημιουργούν συγκεκριμένες τοποθεσίες. Με τον χάρτη αυτό  περιγραφούν τη γειτονιά τους έτσι όπως την   έχουν στο μυαλό τους.

 • Βρέχει λέξεις

Τα παιδιά αναφέρουν λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό και έχουν σχέση με την γειτονιά τους με τις οποίες δημιουργήσαμε  ''το συννεφόλεξο  της γειτονιάς  μου!''  το οποίο αναρτήσαμε στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας  Edmodo. Με  τις λέξεις που έφτιαξαν τα σύννεφα όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο φτιάχτηκε ένα και μοναδικό σύννεφο για όλες τις γειτονιές που συμμετέχουν στο δίκτυο.

 

 • Μια ιστορία θα σας πω

Τα  παιδιά  έγραψαν  μιας ιστορία, βασισμένη, στις εμπειρίες τους από τη γειτονιά.

 • ​Ανάγνωση τοπίου από ψηλά!

Τα παιδιά χρησιμοποιούν google maps, εντοπίζουν  την γειτονιά τους και  την ευρύτερη περιοχή, την οριοθετούν και αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των αστικών συστημάτων π.χ. σημειώνουν το σχολείο τους

Β΄φάση Γνωρίζουμε την πόλη μας

Στη Β΄φάση αξιοποιούμε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών σχετικά με τις συνθήκες ζωής που επικρατούν στη γειτονιά τους, ώστε μέσα από την παρατήρηση πλέον να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν την εικόνα που δημιούργησαν στην πρώτη φάση.

 • Το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης

Οι μαθητές σχεδιάζουν και δημιουργούν ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι της γειτονιάς τους . Φτιάχνουν δηλαδή το δικό τους περιβαλλοντικό μονοπάτι, για τη δική τους  πόλη το οποίο είναι η  παρατήρηση και η αποτύπωση της πραγματικότητας της πόλης .

 • Αναζητούμε  στοιχεία ....στον αέρα!

Κάνουμε πείραμα για να ελέγξουμε την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε καθημερινά στην πόλη μας, έχοντας ως δεδομένο πως ο καθαρός αέρας αποτελεί βασικό συστατικό της ποιότητας ζωής σ’ αυτήν.

Γ΄φάση Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Μαθαίνουμε για τη λειτουργία των θεσμών που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή μας ζωή και επιχειρούμε να τους γνωρίσουμε, να εξετάσουμε τη λειτουργία τους και τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις.

 • Διαλέγω την πόλη μου

Αποτύπωση της πόλης που οραματίζονται τα παιδιά με ζωγραφιά.

 • Η πόλη μου και οι θεσμοί

Γνωρίζουμε  τους θεσμούς και το έργο που επιτελούν και εξετάζουμε  τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις. Γράφουμε ένα γράμμα στον δήμαρχο για να του εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας.

 

 

Δ΄φάση Ώρα για δράση!

Στη  Δ΄ φάση του προγράμματος υλοποιούμε  μιας δράση σε συνεργασία με φορείς ή άτομα που μπορούν να τους βοηθήσουν.

 • Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου …

Αποστολή μας τώρα είναι να επιλέξουμε έναν τομέα, ένα κεντρικό θέμα - ζήτημα που απασχολεί τη γειτονιά / πόλη μας με τελικό στόχο να αποφασίσουμε και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μια δική μας δράση, που θα βελτιώσει τη ζωή στο άμεσο περιβάλλον μας.  Αυτό το οποίο αποφασίστηκε ήταν να συμμετέχουμε στο σχολικό δίκτυο ‘’Νοιάζομαι και Δρω’’ και να κάνουμε   δεντροφύτευση σε περιοχή της πόλης μας σε συνεργασία με όμορα σχολεία και τον Δήμο Ρόδου.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα μας αξιολογήθηκε με φύλλα εργασίας( ζωγραφιές , κείμενα)  κατά την διάρκεια του αλλά και στο τέλος.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο σχολικό δίκτυο ‘’Νοιάζομαι και Δρω’’ και να κάνουμε δεντροφύτευση σε περιοχή της πόλης μας σε συνεργασία με όμορα σχολεία και τον Δήμο Ρόδου. Συνεργασίες

 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου
 • Action Aid
 • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Eco School)
 • Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Παιδική Helmepa)
 • Εθνική Υπηρεσία E-Twinning και συνεργαζόμενα σχολεία των σχολικών συμπράξεων
 • Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: Τeachers4Europe
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω
 • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο
 • Ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον
 • το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Δίοδος”   – Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
 • Δήμος Ρόδου
 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
 • Πολιτιστικός Σύλλογος  Γυναικών Σορωνής
 • Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Νομού Δωδεκανήσου (ΣΟΟΝΔΩ) 
 • Ομοσπονδία Συλλόγων Οπτικών και Οπτομετρών Ελλάδος (ΟΣΟΟΕ)
 • ΠΑΜΕΑ:Προσφέρω ΑγάπηΜοιράζω Ελπίδα και Ανθρωπιά
 • Διεθνές Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων
 • Δίκτυο Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου
 • Διεθνές Δίκτυο "Μαθαίνω για τα Δάση"
 • Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία", που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου
 • Δίκτυο σχολείων "Νοιάζομαι και Δρω"
 • Εθνικά Θεματικά Δίκτυα: ΚΠΕ Πεταλούδων

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γαλάνη Αλεξάνδρα

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν τη δομή και τις λειτουργίες της πόλης τους, να ερμηνεύσουν κριτικά την ζωή στην πόλη/γειτονιά τους, να γνωρίσουν τους θεσμούς που ρυθμίζουν τις λειτουργίες της πόλης και να ενδυναμωθούν ως «ενεργοί πολίτες» γνωρίζοντας τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά , να επικοινωνούν

Χρόνος δράσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΜΗΝΕΣ ΕΝΑΡΞΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation