Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ανθρ Δικαιώματα - Λοατκι

Ανθρ Δικαιώματα - Λοατκι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "Καλαμαρί" ιδρύεται το 1894 στη Θεσσαλονίκη από τις Αδελφές του Ελέους. Το Καλαμαρί είναι Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο, με στόχο ●την ενεργητική μάθηση ●την απόκτηση κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια και άσκηση των δεξιοτήτων με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική), ●την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικής συμπεριφοράς, σεβασμού της διαφορετικότητας, πολιτισμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Το σχολείο συμμετέχει σε πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων που αφορούν Ευρωπαϊκά προγράμματα, διαγωνισμούς και συνέδρια.


Διευθυντής Σχολείου

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόκειται για 1 παρουσίαση powerpoint στην αγγλική γλώσσα με την ίδια μεταφρασμένη στην ελληνική από τις 4 μαθήτριες, όπου επεξεργάζονται το πρόβλημα των δικαιωμάτων του ΛΟΑΤΚΙ (LGBTQ) (το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, στατιστικά στοιχεία, κοινή γνώμη, περιστατικά, στοιχεία τεσσάρων χωρών).


Στόχος δράσης

Ανάλυση του προβλήματος-Συνειδητοποίηση-Ευαιαθητοποίηση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation