Μαθητικές δημιουργίες

1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΑΝΑ-ΚΥΚΛΩΣ-Η ΖΩΗΣ

ΑΝΑ-ΚΥΚΛΩΣ-Η ΖΩΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΔΡΑΣΗ : Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη βιώσιμη διαχείριση και επαρκή χρήση των φυσικών πόρων μέσω της κυκλικής οικονομίας. (Στόχος 12)

Μαθητική δημιουργία : Αφίσα για την ανακύκλωση, με στόχο να αναρτηθεί σε κάθε σχολική αίθουσα και κοινόχρηστο χώρο.

Η δημιουργία της αφίσας αποτελεί μέρος μιας σειράς προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην αλλαγή νοοτροπίας ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας σε μια πιο ποιοτική ζωή για όλους.  


Στόχος δράσης

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation