Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Αναδοχή μαθητών Α' Γυμνασίου από μαθητές της Γ' Γυμνασίου

Αναδοχή μαθητών Α Γυμνασίου από μαθητές της Γ Γυμνασίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


Διευθυντής Σχολείου

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

1.Κάθε μαθητής  της Α΄ Γυμνασίου  έχει την ευκαιρία να γνωριστεί με αντίστοιχο μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου με στόχο να αναπτυχθούν μεταξύ τους σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης ,ώστε να διευκολυνθεί η ομαλότερη ένταξη του πρώτου στο νέο σχολικό περιβάλλον.

2.Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου  νιώθουν άνετα να απευθύνονται στους  μεγαλύτερους μαθητές, και όχι μόνο στους καθηγητές τους, για απλές, καθημερινές απορίες.

3.Στόχος  να  διαμορφωθεί ένα εύρυθμο και δημοκρατικό περιβάλλον που θα ενισχύει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός ,ενώ η συνεργασία αυτή, θα αναδείξει τα θετικά στοιχεία του κάθε παιδιού.

4.Στα επόμενα χρόνια, μεγαλώνοντας οι ίδιοι  οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου  θα πάρουν τη σκυτάλη και θα έχουν εκείνοι τον ρόλο του συμπαραστάτη προς τους νεότερους, συνεχίζοντας το κλίμα φιλίας και εμπιστοσύνης που βίωσαν οι ίδιοι.


Αποτελέσματα / επίδραση

Αναπτύχθηκε ένα κλίμα φιλίας και συνεργασίας που λειτούργησε προληπτικά στην πιθανή εμφάνιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πολυχρονιάδου Ευ., Δελιγκάς Γρ., Άγγου Ο., Γιαννάκου Ν., Σπανός Γ.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα του σχολείου, ετήσιο λεύκωμα, εφημερίδα σχολείου, ανακοίνωση σε τρία συνέδρια σχολικής διαμεσολάβησης και σχολικού εκφοβισμού


Στόχος δράσης

Ενσωμάτωση μαθητών της Α' Γυμνασίου στο νέο περιβάλλον με τη βοήθεια των μαθητών της Γ' Γυμνασίου

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος- Μάιος

Τόπος Δράσης

Αυλή σχολείου

Ένταξη σε Δίκτυα

Σχολικό δίκτυο διαμεσολάβησης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation