Μαθητικές δημιουργίες

Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αναγέννηση

Αναγέννηση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθηνών

Το σχολείο μας αποτελεί για σχεδόν 30 χρόνια κέντρο ζύμωσης εμπειριών και ιδεών σχετικά με την αναπηρία. Βρίσκεται στην Ηλιούπολη και φιλοξενεί περίπου 80 μαθητές με σωματική αναπηρία από τα Κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια, ανατολικά και νότια προάστια.


Διευθυντής Σχολείου

Ευγενία Φιτσάλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ζωγραφική-Κατασκευή-Κολάζ

Το έργο παραπέμπει σε ένα κατεστραμμένο, μολυσμένο δασικό, αστικό ή θαλάσσιο περιβάλλον και στην αναγκαιότητα προστασίας και την ελπίδα αναγέννησής τους


Στόχος δράσης

Μέσα από το ζωγραφικό έργο τα παιδιά ευαισθητοποιούνται για καλές πρακτικές και τρόπους που πρεπει να υιοθετηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation