Μαθητικές δημιουργίες

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ανακυκλώνω: Κάντο τρόπο ζωής

Ανακυκλώνω: Κάντο τρόπο ζωής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο β' Αθήνας


Διευθυντής Σχολείου

Τσιώτας Παντελής

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές μέσα από την δράση "Ανακύκλωσε: Δώσε μια νέα ευκαιρία" εργάζονται σε ομάδες και σχεδιάζουν αφίσες με το web2.0 εργαλείο Canva με στόχο να στολίσουν την πράσινη γωνία του σχολείου τους και να ευαισθητοποιήσουν περισσότερους  μαθητές στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για την σύνθεση της αφίσας τους χρησιμοποίησαν φωτογραφίες από τις διάφορες δράσεις τους και εικόνες με creative common δικαιώματα μέσα από το περιβάλλον του Canva.


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation