Σχέδια μαθήματος

1ο Νηπιαγωγείο Παιανίας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΘΑ ΠΕΙ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ !!!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΘΑ ΠΕΙ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΡΧΗ !!!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1ο Νηπιαγωγείο Παιανίας

Tο σχολείο μας είναι 2/θέσιο με 50 νήπια και 4 εκπ/κούς μεταξύ των οποίων και ειδικής αγωγής Το σχολείο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου Παιανίας. Λειτουργεί με 2 τμήματα, υπάρχει τμήμα ένταξης και 1 τμήμα με ολοήμερο πρόγραμμα. Όραμα του σχολείου είναι ένα σχολείο αειφόρο στη λειτουργία του, στο πνεύμα του και στη φιλοσοφία του. Να εργαζόμαστε σε πνεύμα αρμονικής συνεργασίας, σε ένα κλίμα δημοκρατίας και αποδοχής, έχοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας το μαθητή του σήμερα και του αύριο. Να δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριές μας να συμμετέχουν στη διαδικασία αλλαγής του σχολείου μας προς το αειφόρο σχολείο να μάθουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται , να βοηθούν, να δημιουργούν, να σκέφτονται, να κρίνουν , να μάθουν πως να μαθαίνουν, πως να εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πως να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν με τους άλλους και πάνω από όλα να έχουν όνειρα. Οι μαθητές μας να μάθουν να σέβονται το κάθε τι που μας προσφέρει η φύση και να το εκμεταλλεύονται σωστά χωρίς να το καταστρέφουν, να γίνουν πολίτες οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι, με κριτική σκέψη και σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προσπαθούμε να συντηρούμε ένα φιλικό σχολικό περιβάλλον και να εμπλουτίζουμε διαρκώς τα μαθησιακά κίνητρα. Εντάσσουμε στον ετήσιο προγραμματισμό τάξεων προγράμματα Αγωγής Υγείας-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Πολιτιστικά , και επιδιώκουμε τη συμμετοχή σε δράσεις, διδακτικές επισκέψεις, εκπ/κά προγράμματα και διαγωνισμούς καθώς και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία


Διευθυντής Σχολείου

Μαρία Καπασκέλη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ιδέα του συγκεκριμένου σεναρίου βασίζεται στο σοβαρό οικολογικό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το πρόβλημα τα σκουπίδια μας αυξάνονται χρόνο με το χρόνο! Τα σκουπίδια στην πόλη και το περιβάλλον καταστρέφουν το περιβάλλον και απειλούν την υγεία μας.

Προκαλούν:- Βρωμιά - Μικρόβια και αρρώστιες - Κινδύνους για την υγεία μας - Απειλή για τα ζώα-Πυρκαγιές - Ρύπανση νερού, γης και αέρα.

Πολλά σκουπίδια μας είναι πεταμένα στη φύση - σκουπιδότοποι σε δάση, χωράφια, ρεματιές, ποτάμια, αυλάκια, ρέματα κ.λπ. Τα σκουπίδια ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, βλάπτουν την υγεία.

Στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τη μέθοδο της Ανακύκλωσης και στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα και το ΔΕΠΣ.

Mέσα από τις δραστηριότητες μας τα νήπια :

* καλλιεργούν κριτική σκέψη. 

* με τον χωρισμό σε ομάδες μαθαίνουν να δουλεύουν συνεργατικά, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες τους και τους ρόλους τους. Ερευνούν και ανακαλύπτουν.

Από τον Οκτώβριο ξεκινήσαμε την ανακύκλωση στο σχολείο μας. Τα περισσότερα από τα παιδιά ήδη γνώριζαν για την ανακύκλωση, καθώς έβλεπαν τους γονείς τους να συλλέγουν και να πετούν σε διαφορετικούς κάδους τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Εμείς έχοντας κάδο ανακύκλωσης και κάδο σκουπιδιών στην τάξη μας, συζητήσαμε για το ποια πράγματα από αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα του σχολείου (χειροτεχνίες από το κολατσιο μας...) θα πετάμε σε κάθε κάδο.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης, ήταν ήδη μέρος της ζωής των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η πλειοψηφία των παιδιών ήταν εξοικειωμένη με κάποιες από τις έννοιες της ανακύκλωσης, γι’ αυτό και η συνεισφορά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν σημαντική. Λειτούργησαν ως πηγή γνώσεων για τα αλλοδαπά παιδιά και για εκείνα που δεν ήταν μυημένα στο θέμα της ανακύκλωσης. Αυτό ήταν ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες παιδιών.

Έδειξαν καθόλη την διάρκεια του προγράμματος αμείωτο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να αναγνωρίζουν, να συλλέγουν και να μεταφέρουν και από το σπίτι ανακυκλώσιμα υλικά προκειμένου να φτιάξουν ομαδικές και ατομικές κατασκευές.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι γονείς στην πλειοψηφία τους στηρίζοντας το πρόγραμμα και το ενδιαφέρον των παιδιών τους, συλλέγοντας μαζί με τα παιδιά ανακυκλώσιμα υλικά.Συνεργασίες

  • Με τον Δήμο Παιανίας. Μας προμήθευσε τροχήλατο μικρό κάδο ανακύκλωσης και κάδο κομποστοποίησης
  • Με την Υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
  • Με τους γονείς του σχολείου μας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαρία Καπασκέλη

Στόχος δράσης

Σκοπός και στόχοι των δραστηριότητων : • Να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική τους συνείδηση και να μάθουν να σέβονται το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και να μην πετούν τα αντικείμενα που ανακυκλώνονται στον κοινό κάδο. • Να γνωρίσουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και πια όχι . • Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης για τη ζωή μας και το περιβάλλον και να προβληματιστούν με την έλλειψη κάποιων υλικών . Τι θα κάναμε , αν δεν είχαμε χαρτί , γυαλί, πλαστικό … ; • Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης ως μιας καλύτερης ακόμα «λύσης» και από την ανακύκλωση για τη μείωση των απορριμμάτων • Να αναπτύξουν τη φαντασία τους, την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και να ασκήσουν την ικανότητα έκφρασης.

Χρόνος δράσης

2 μήνες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation