Καλές πρακτικές

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών - eWASTE

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών - eWASTE
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


Διευθυντής Σχολείου

ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση "Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών" υλοποιήθηκε μέσα από το ευρωπαϊκό έργο eTwinning "e-Waste around us"  κατά τη διάρκεια του μαθήματος Τ.Π.Ε  σε συνεργασία με άλλα δέκα σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία, Ρουμανία, Ισπανία) από το τμήμα Ολοήμερου (τάξεις Ε' και Στ').

Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους, καθώς και με συμμαθητές άλλων σχολείων και χωρών, δημιούργησαν συνεργατικά έργα, προβληματίστηκαν, πρότειναν λύσεις για το σχολείο και ανέλαβαν την διάχυση του έργου (η τελευταία δράση είναι ακόμη σε εξέλιξη).

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση προγενέστερων γνώσεων των μαθητών πάνω στα θέματα της ανακύκλωσης, καθώς και διαδικτυακά παιχνίδια, προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές σε θέματα ανακύκλωσης !

Αξιολογώντας τις παραπάνω δράσεις (παρουσίαση δράσεων και αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου ΕΔΩ) με συζήτηση στην τάξη οι μαθητές συμφώνησαν στην ανάγκη να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στην ανακύκλωση και ειδικά στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, να λάβουν πιο ενεργό ρόλο μέσα στο σχολείο, καθώς και να δημιουργήσουν μια πράσινη-οικολογική γωνιά στο σχολείο.

Στη συνέχεια, μετά από επικοινωνία με τον δήμο Κηφισιάς και με την Οικολογική Εταιρία ανακύκλωσης, το σχολείο μας εξοπλίστηκε με έναν κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ο οποίος τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο του σχολείου. Έτσι, ξεκίνησε να δημιουργείται η πράσινη-οικολογική γωνιά στο σχολείο μας. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας πήραν μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αποβλήτων για τη Μείωση των Αποβλήτων, όπου έκαναν διάφορες δράσεις με τα συνεργαζόμενα σχολεία και ενθάρρυναν και τους υπόλοιπους μαθητές να συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Μία από τις δράσεις ήταν και η αποσυναρμολόγηση χαλασμένων πληκτρολογίων (υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού) και η κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών  με τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Προκειμένου οι μαθητές μας να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων, έφτιαξαν τον ψηφιακό τους εαυτό με τη μορφή άβαταρ, έκαναν σύνδεση στην πλατφόρμα του έργου και έστειλαν μηνύματα στους συμμετέχοντες φίλους τους.  

Τον Ιανουάριο του 2019, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, διοργανώθηκαν επίσης παρουσιάσεις σε όλο το σχολείο από περιβαλλοντολόγους. Αναπτύχθηκαν θέματα ανακύκλωσης λαμπτήρων, καταστροφής του περιβάλλοντος από τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα, επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου αλλά και επιπτώσεις στην οικονομία.

Τέλος, δημιούργησαν παρουσιάσεις σε powerpoint, τις οποίες και έδειξαν στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου, animated ιστορίες σε scratch (ιστορία 1 και ιστορία 2), αφίσες (ΕΔΩΕΔΩ (έγινε η μετάφραση στα ελληνικά από τους μαθητές μας), ΕΔΩ, και ΕΔΩ), καθώς και ψηφιακές ιστορίες (στο storybird) ιστορία1 και ιστορία 2, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα Web2.0 εργαλεία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές που συμμετείχαν στη δράση ευαισθητοποιήθηκαν αποτελεσματικά στα θέματα της ανακύκλωσης και ειδικά στην ανακύκλωση ηλεκτρ(ον)ικών αποβλήτων. Τόσο μέσα από τις βιωματικές δράσεις όσο και μέσα από τις πρωτότυπες ψηφιακές δημιουργίες και παρουσιάσεις τους απέκτησαν γνώσεις και στάσεις σχετικά με την αναγκαιότητα της σωστής και υπεύθυνης ανακύκλωσης, αποκτώντας οικολογική συνείδηση. Συνειδητοποίησαν τις βλαβερές επιπτώσεις της ανακύκλωσης στο περιβάλλον, στην υγεία μας αλλά και στην οικονομία, την ανάγκη επισκευής και επαναχρησιμοποίησης παλαιών συσκευών, τον ρόλο του σχολείου, και του δήμου στην ανακύκλωση.

Συνεργάστηκαν μεταξύ τους, μεταξύ τμημάτων του σχολείου, μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά την τεχνολογία, προετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό τους να αναλάβουν ενεργή  δράση ως μελλοντικοί πολίτες.Συνεργασίες

-Εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας

-Εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων

-2ο Δ.Σ Νέας Ερυθραίας 

-8ο Δ.Σ Νέας Φιλαδέλφειας 

-Δήμος Κηφισιάς

-Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ειρήνη Παπαδοπετράκη, Γερούκη Σοφία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

  • Δημιουργία πράσινης γωνιάς του σχολείου
  • ιστοσελίδα του σχολείου ( LINK ΕΔΩ
  • ιστολόγιο έργου  (LINK ΕΔΩ)
  • ιστότοπος eTwinning (LINK ΕΔΩ
  • Σχολική αίθουσα Τ.Π.Ε με παρουσίαση των έργων σε όλες της τάξεις του σχολείου
  • Άρθρο σε online εφημερίδα (LINK ΕΔΩ

Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι να ευαισθητοποιηθούν , να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν οι μαθητές στην ανακύκλωση των ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών συσκευών, να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ηλεκτρ(ον)ικών αποβλήτων στη φύση, στο περιβάλλον, στην οικονομία αλλά και στην υγεία μας, να διερευνήσουν τις ανάγκες ανακύκλωσης σε επίπεδο σχολείου και δήμου, να δράσουν στο χώρο του σχολείου, να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συμμαθητές τους, να δημιουργήσουν κατάλληλο ψηφιακό υλικό για διάχυση του έργου τους, να αποκτήσουν υπεύθυνη οικολογική συνείδηση, στάσεις, γνώσεις και αξίες που θα τους επιτρέψουν στο μέλλον να διαμορφώσουν ως ενεργοί πολίτες μια ποιότητα ζωής σε μια βιώσιμη κοινωνία.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, γονείς και τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 - ΜΑΙΟΣ 2019

Τόπος Δράσης

Σχολείο μας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation