Καλές πρακτικές

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση Ηλεκτρ(ον)ικών Συσκευών - The 3Rs in eWaste

Ανακύκλωση Ηλεκτρ(ον)ικών Συσκευών - The 3Rs in eWaste
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Το σχολείο μας είναι 12θέσιο, ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄Αθήνας και βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αριθμεί 245 μαθητές και 25 εκπαιδευτικούς.


Διευθυντής Σχολείου

Ιωάννης Μακρής

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στα πλαίσια του etwinning προγράμματος "eWaste Around Us" αλλά και ενδοσχολικά με τη δράση "The 3Rs in eWaste - Reduce - ReUse - Recycle", οι μαθητές του Ε2 σε συνεργασία με άλλα 2 σχολεία της Αθήνας και άλλα ευρωπαϊκά σχολεία (Κροατίας, Τουρκίας, Ρουμανίας, Ισπανίας), υλοποίησαν μία καλή πρακτική σχετικά με το θέμα της διαχείρισης και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών - eWaste. Η δράση αυτή διήρκησε όλο το σχολικό έτος 2018-2019 και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΠΕ. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες με μαθητές άλλων σχολείων αλλά δημιούργησαν και πρωτότυπα έργα σχετικά με το eWaste (αφίσες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κάρτες με ανακυκλώσιμα υλικά υπολογιστών, παρουσιάσεις για την ανακύκλωση κα.)

Οι τρόποι διάχυσης της δράσης μας ήταν:

- "Πράσινη γωνιά" στο εργαστήριο Πληροφορικής (ενημερωτικό υλικό-δημιουργίες μαθητών)

- Άρθρο στην σχολική μας εφημερίδα

- Ιστότοπος eTwinning

https://twinspace.etwinning.net/71973/home

- Ιστοσελίδα στον ιστότοπο του σχολείου μας

http://8dim-n-filad.att.sch.gr/eWaste

- Δημιουργία αφίσας σχετικά με την βλαβερή επίδραση των ηλεκτρ(ον)ικών αποβλήτων στην υγεία μας

- Παρουσιάσεις, από τους ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση, με θέμα την ανακύκλωση των eWaste, στους μαθητές άλλων τάξεων και στους δασκάλους τους

- Ενημερωτική επιστολή στους γονείς σχετικά με τη δράση αλλά και την ύπαρξη κάδου ανακύκλωσης ηλεκτρ(ον)ικών συσκευών στο χώρο του σχολείου μας

- Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλεκτρονικής Ανακύκλωσης - International EWaste Day στις 13 Οκτωβρίου 2019 με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, παρουσιάσεις και online παιχνίδια σχετικά με την ανακύκλωση.

https://docs.google.com/presentation/

- Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Μείωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων (European Week for waste reduction), στις 17 - 25 Νοεμβρίου 2018, με ποικίλες δράσεις και διάχυση του έργου μας στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

https://docs.google.com/presentation/

- Δημιουργία online κρυπτόλεξου και ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο περιβάλλον Scratch, που αφορούν στην ανακύκλωση eWaste, τα οποία έπαιξαν όλοι οι μαθητές του σχολείου στο μάθημα των ΤΠΕ

https://www.proprofs.com/games/word-search/recycling-19/

https://scratch.mit.edu/projects/287991540/

- Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών με υλικά από κατεστραμμένους υπολογιστές, τα οποία εκθέσαμε στην "Πράσινη γωνιά"

- Επίσκεψη στις τάξεις του σχολείου, από τους μαθητές της δράσης, με πλήκτρα από χαλασμένα πληκτρολόγια, για να παίξουν scrabble την ώρα του μαθήματος Αγγλικής γλώσσας

- Διοργάνωση παρουσιάσεων από υπεύθυνο της εταιρίας "Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ" σε όλους τους μαθητές του σχολείου

Δείτε όλο το σχετικό υλικό των παραπάνω δράσεων στο επισυναπτόμενο αρχείο μας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή την καλή πρακτική:

- ενημερώθηκαν για το θέμα της ανακύκλωσης των ηλεκτρ(ον)ικών συσκευών (τι είναι, επιδράσεις στην υγεία μας και στο περιβάλλον, σημασία και αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, πως ανακυκλώνουμε και που).

- ευαισθητοποιήθηκαν και με τη σειρά τους έγιναν μεταλαμπαδευτές των γνώσεων που απέκτησαν ενημερώνοντας σχετικά τους μαθητές άλλων τάξεων, τους δασκάλους τους και τους γονείς τους.

- δημιούργησαν πρωτότυπα έργα χρησιμοποιώντας εργαλεία των ΤΠΕ.

- έμαθαν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά με τους συμμαθητές τους αλλά και με μαθητές άλλων σχολείων ευρωπαϊκών χωρών

- απέκτησαν οικολογική συνείδηση έχοντας βάλει ως κανόνα πια στη σχολική αλλά και στην οικογενειακή τους ζωή την ανακύκλωση.

Το σχολείο μας απέκτησε κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών μεσαίων μεγέθους, που τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο του σχολείου και γεμίζει συνεχώς τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς τους και τους δασκάλους του σχολείου μας.

Στο εργαστήριο Πληροφορικής δημιουργήθηκε "Πράσινη γωνιά" με ενημερωτικό υλικό σχετικό με την ανακύκλωση των eWaste και τις δημιουργίες των μαθητών από όλη τη διάρκεια της δράσης.Συνεργασίες

- 8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς

- 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας

- Οικολογική εταιρεία "Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε."

- Υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

- Μαθητές συνεργαζόμενων σχολείων Ελλάδας και εξωτερικού

- Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σταυρούλα Σκιαδά

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

- "Πράσινη γωνιά" στο εργαστήριο Πληροφορικής (ενημερωτικό υλικό-δημιουργίες μαθητών)

- Άρθρο στην σχολική μας εφημερίδα

- Ιστότοπος eTwinning

https://twinspace.etwinning.net/71973/home

- Ιστοσελίδα στον ιστότοπο του σχολείου μας

http://8dim-n-filad.att.sch.gr/eWaste

- Δημιουργία αφίσας σχετικά με την βλαβερή επίδραση των ηλεκτρ(ον)ικών αποβλήτων στην υγεία μας

- Παρουσιάσεις, από τους ίδιους τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση, με θέμα την ανακύκλωση των eWaste, στους μαθητές άλλων τάξεων και στους δασκάλους τους

- Ενημερωτική επιστολή στους γονείς σχετικά με τη δράση αλλά και την ύπαρξη κάδου ανακύκλωσης ηλεκτρ(ον)ικών συσκευών στο χώρο του σχολείου μας

- Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλεκτρονικής Ανακύκλωσης - International EWaste Day στις 13 Οκτωβρίου 2019 με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, παρουσιάσεις και online παιχνίδια σχετικά με την ανακύκλωση.

https://docs.google.com/presentation/

- Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Μείωσης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων (European Week for waste reduction), στις 17 - 25 Νοεμβρίου 2018, με ποικίλες δράσεις και διάχυση του έργου μας στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

https://docs.google.com/presentation/

- Δημιουργία online κρυπτόλεξου και ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο περιβάλλον Scratch, που αφορούν στην ανακύκλωση eWaste, τα οποία έπαιξαν όλοι οι μαθητές του σχολείου στο μάθημα των ΤΠΕ

https://www.proprofs.com/games/word-search/recycling-19/

https://scratch.mit.edu/projects/287991540/

- Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων καρτών με υλικά από κατεστραμμένους υπολογιστές, τα οποία εκθέσαμε στην "Πράσινη γωνιά"

- Επίσκεψη στις τάξεις του σχολείου, από τους μαθητές της δράσης, με πλήκτρα από χαλασμένα πληκτρολόγια, για να παίξουν scrabble την ώρα του μαθήματος Αγγλικής γλώσσας

- Διοργάνωση παρουσιάσεων από υπεύθυνο της εταιρίας "Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ" σε όλους τους μαθητές του σχολείου


Στόχος δράσης

Στο σχολείο μας υιοθετούμε το « Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω / Reduce-Reuse-Recycle» και στο eWaste και με αυτή την καλή πρακτική στοχεύσαμε στο να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα (e-Waste). Προσέγγισαν το θέμα μέσα από την κοινωνική, οικονομική αλλά και περιβαλλοντική πλευρά του e-Waste και κατανόησαν την σπουδαιότητα της μείωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή τμημάτων αυτών. Τέλος, οι ίδιοι οι μαθητές πληροφόρησαν και ευαισθητοποίησαν τους συμμαθητές και την οικογένεια τους σχετικά με το πρόβλημα της ανακύκλωσης των e-Waste και τους ενθάρρυναν, μέσα από τις δράσεις τους, να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, γονείς και τοπική κοινωνία

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2018-19

Τόπος Δράσης

Υλοποιήθηκε εντός του σχολικού χώρου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation